OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Referat Rozwoju

E-mail: referatrozwoju@radlin.pl

mgr  Katarzyna Macha
KIEROWNIK REFERATU

Urząd Miasta Radlin, budynek C, I piętro
Telefon: 32 4590241

mgr Marek Gajda
INSPEKTOR
Urząd Miasta Radlin, budynek C, I piętro
Telefon: 32 4590241

Do zadań Referatu Rozwoju należą zadania związane z promocją Miasta , pozyskiwaniem środków pomocowych, organizowaniem współpracy z organizacjami pozarządowymi a w szczególności;

 • Prowadzenie działalności w zakresie promocji Miasta w kraju i zagranicą
 • Prowadzenie polityki informacyjnej, media relations i budowania relacji instytucji z przedstawicielami mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich
 • Organizacja konferencji prasowych,
 • Redagowanie miejskich stron www, oraz promocja w social-media
 • Przygotowywanie i redagowanie miejskich wydawnictw informacyjnych i promocyjnych : broszury, ulotki, foldery, kalendarze …
 • Wsparcie działań z zakresu strategii zrównoważonego rozwoju miasta, tworzenie i koordynowanie realizacji strategii zrównoważonego rozwoju miasta i jej nowelizowanie
 • Koordynowanie kontaktów ze społecznością lokalną (community relations) -  organizacja spotkań przedstawicieli instytucji miejskich ze społecznością lokalną.
 • Promocja gospodarcza Miasta w tym przygotowywanie informacji gospodarczej dotyczącej miasta, opracowywanie (we współpracy z innymi wydziałami) kompleksowych ofert nieruchomości miasta przeznaczonych do zbycia,
 • Inicjowanie, koordynowanie i organizowanie  współpracy z zagranicą, w ramach podpisanych przez miasto umów
 • Tworzenie i koordynowanie realizacji strategii rozwoju Miasta i jej nowelizowanie
 • Obsługa inwestorów w zakresie ofert inwestycyjnych Miasta,
 • Pozyskiwanie środków pomocowych oraz koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem środków z programów pomocowych krajowych i zagranicznych dla inwestycji objętych przygotowaniem w Wydziale,
 • Gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowywania wniosków o pozyskiwanie środków pozabudżetowych
 • Informowanie jednostek organizacyjnych Miasta i organizacji pozarządowych o ogłaszanych konkursach /granty, dotacje, itp./,
 • Nadzór nad realizacją projektów finansowanych ze środków pomocowych
 • Organizowanie współpracy organów Miasta i jednostek organizacyjnych z organizacjami pozarządowymi
 • Przygotowywanie i prowadzenie konkursów dla organizacji pozarządowych
 • Kontrola rozliczeń składanych przez podmioty dotowane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami kontroli finansowej
 • Współpraca z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego, takich jak Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce, Śląski Związek Gmin i Powiatów,


Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 2 732

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.