OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Referat Administracyjno-Kadrowy

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 11 czerwca, 2014 @ 13:08.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Referat Administracyjno-Kadrowy

mgr  Bogumiła Jamrozik
KIEROWNIK REFERATU

Pokój: 103b
Telefon: 32 4590233
E-mail: bjamrozik@radlin.pl

Władysława Liksza
INSPEKTOR

Pokój: 103a
Telefon: 32 4590212
E-mail: wliksza@radlin.pl

mgr Justyna Drzeniek
PODINSPEKTOR

Pokój: 103a
Telefon: 32 4590212
E-mail: jmaznio@radlin.pl

Małgorzata Leonarska
REFERENT
Pokój: 103
Telefon: 32 4590200

Do zadań Referatu Administracyjno-Kadrowego należy obsługa administracyjna oraz prowadzenie spraw kadrowych  a w szczególności:

 • utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd oraz ich dekorowanie,
 • prowadzenie adaptacji i remontów i napraw oraz konserwacja budynku, Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
 • zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
 • prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
 • prowadzenie kancelarii,
 • obsługa łącznic telefonicznych oraz powielarni, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
 • prowadzenie biura obsługi klienta, a w tym między innymi udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek urzędu,
 • prenumerata czasopism oraz zaopatrywanie Urzędu w wydawnictwa specjalistyczne i fachowe,
 • prowadzenie spraw p-poż.,  ochrony mienia i socjalnych oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego w budynkach Urzędu,
 • prowadzenie archiwum zakładowego oraz współdziałanie z Archiwum Państwowym,
 • nadzór nad ochroną budynków administracyjnych i zabezpieczenie mienia Urzędu,
 • zarządzanie budynkami administracyjnymi Urzędu oraz gospodarka lokalami biurowymi,
 • nadzór nad prawidłowymi okresowymi pomiarami i zabezpieczeniami instalacji odgromowych, instalacji elektrycznej oraz skuteczności zastosowanych środków ochrony p.poż. budynków Urzędu i urządzeń energetycznych,
 • współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy, Komendą Powiatową Straży Pożarnej zakresie warunków pracy w urzędzie,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zatrudniania i zwalniania pracowników Urzędu,  zgodnie z decyzjami Burmistrza.
 • prowadzenie spraw osobowych, w tym przygotowywanie zakresów czynności pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta z wyjątkiem dyrektorów placówek oświatowych,
 • prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,
 • prowadzenie kart wyposażenia pracowników w sprzęt i odzież,
 • nadzór nad realizacją kar ograniczenia wolności w formie bezpłatnej, dozorowanej pracy na rzecz Miasta,
 • prowadzenie spraw płacowych,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów, zwolnień awansowaniem i nagradzaniem pracowników,
 • wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu byłym pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych,
 • analiza sytuacji kadrowej Urzędu, gospodarka etatami i funduszem płac oraz funduszem socjalnym,
 • prowadzenie odroczeń pracowników Urzędu i radnych Rady w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

 [su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

11 czerwca, 2014 @ 13:08Aktualna wersja
<strong>Referat Administracyjno- Kadrowy</strong>  
<strong>mgr  Bogumiła Jamrozik <strong>mgr  Bogumiła Jamrozik
KIEROWNIK REFERATU</strong> KIEROWNIK REFERATU</strong>
Pokój: 103b Pokój: 103b
Telefon: 32 4590233 Telefon: 32 4590233
E-mail: <a href="mailto: bjamrozik@radlin.pl" >bjamrozik@radlin.pl</a><strong>  E-mail: <a href="mailto: kadry@radlin.pl" >kadry@radlin.pl</a>
Władysława Liksza  
  <strong>mgr Justyna Drzeniek
INSPEKTOR</strong> INSPEKTOR</strong>
Pokój: 103a Pokój: 103a
Telefon: 32 4590212 Telefon: 32 4590212
E-mail: <a href="mailto: wliksza@radlin.pl" >wliksza@radlin.pl</a>  E-mail:<a href="mailto: ak@radlin.pl"> ak@radlin.pl</a>
  <a href="mailto: info@radlin.pl" >info@radlin.pl</a>
<strong>mgr Justyna Drzeniek  <strong>mgr Agnieszka Polok</strong>
PODINSPEKTOR</strong>  <strong>REFERENT</strong>
Pokój: 103a  
Telefon: 32 4590212 Telefon: 32 4590212
  Pokój 103a
E-mail: <a href="mailto: jmaznio@radlin.pl" >jmaznio@radlin.pl</a>  E-mail:<a href="mailto: ak@radlin.pl"> ak@radlin.pl</a>
<strong>Małgorzata Leonarska</strong>  
  <a href="mailto: info@radlin.pl" >info@radlin.pl</a>
<strong>REFERENT</strong>  <strong> </strong>
Pokój: 103   
Telefon: 32 4590200  
Do zadań Referatu Administracyjno-Kadrowego należy obsługa administracyjna oraz prowadzenie spraw kadrowych  a w szczególności: Do zadań Referatu Administracyjno-Kadrowego należy obsługa administracyjna oraz prowadzenie spraw kadrowych  a w szczególności:
<ul> <ul>
<li>utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd oraz ich dekorowanie,</li>  <li>utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd oraz ich dekorowanie,</li>
<li>prowadzenie adaptacji i remontów i napraw oraz konserwacja budynku, Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,</li>  <li>prowadzenie adaptacji i remontów i napraw oraz konserwacja budynku, Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,</li>
<li>zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,</li>  <li>zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,</li>
<li>prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,</li>  <li>prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,</li>
<li>prowadzenie kancelarii,</li>  <li>prowadzenie kancelarii,</li>
<li>obsługa łącznic telefonicznych oraz powielarni, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,</li>  <li>obsługa łącznic telefonicznych oraz powielarni, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,</li>
<li>prowadzenie biura obsługi klienta, a w tym między innymi udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek urzędu,</li>  <li>prowadzenie biura obsługi klienta, a w tym między innymi udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek urzędu,</li>
<li>prenumerata czasopism oraz zaopatrywanie Urzędu w wydawnictwa specjalistyczne i fachowe,</li>  <li>prenumerata czasopism oraz zaopatrywanie Urzędu w wydawnictwa specjalistyczne i fachowe,</li>
<li>prowadzenie spraw p-poż.,  ochrony mienia i socjalnych oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego w budynkach Urzędu,</li>  <li>prowadzenie spraw p-poż.,  ochrony mienia i socjalnych oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego w budynkach Urzędu,</li>
<li>prowadzenie archiwum zakładowego oraz współdziałanie z Archiwum Państwowym,</li>  <li>prowadzenie archiwum zakładowego oraz współdziałanie z Archiwum Państwowym,</li>
<li>nadzór nad ochroną budynków administracyjnych i zabezpieczenie mienia Urzędu,</li>  <li>nadzór nad ochroną budynków administracyjnych i zabezpieczenie mienia Urzędu,</li>
<li>zarządzanie budynkami administracyjnymi Urzędu oraz gospodarka lokalami biurowymi,</li>  <li>zarządzanie budynkami administracyjnymi Urzędu oraz gospodarka lokalami biurowymi,</li>
<li>nadzór nad prawidłowymi okresowymi pomiarami i zabezpieczeniami instalacji odgromowych, instalacji elektrycznej oraz skuteczności zastosowanych środków ochrony p.poż. budynków Urzędu i urządzeń energetycznych,</li>  <li>nadzór nad prawidłowymi okresowymi pomiarami i zabezpieczeniami instalacji odgromowych, instalacji elektrycznej oraz skuteczności zastosowanych środków ochrony p.poż. budynków Urzędu i urządzeń energetycznych,</li>
<li>współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy, Komendą Powiatową Straży Pożarnej zakresie warunków pracy w urzędzie,</li>  <li>współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy, Komendą Powiatową Straży Pożarnej zakresie warunków pracy w urzędzie,</li>
<li>przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zatrudniania i zwalniania pracowników Urzędu,  zgodnie z decyzjami Burmistrza.</li>  <li>przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zatrudniania i zwalniania pracowników Urzędu,  zgodnie z decyzjami Burmistrza.</li>
<li>prowadzenie spraw osobowych, w tym przygotowywanie zakresów czynności pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta z wyjątkiem dyrektorów placówek oświatowych,</li>  <li>prowadzenie spraw osobowych, w tym przygotowywanie zakresów czynności pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta z wyjątkiem dyrektorów placówek oświatowych,</li>
<li>prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,</li>  <li>prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,</li>
<li>prowadzenie kart wyposażenia pracowników w sprzęt i odzież,</li>  <li>prowadzenie kart wyposażenia pracowników w sprzęt i odzież,</li>
<li>nadzór nad realizacją kar ograniczenia wolności w formie bezpłatnej, dozorowanej pracy na rzecz Miasta,</li>  <li>nadzór nad realizacją kar ograniczenia wolności w formie bezpłatnej, dozorowanej pracy na rzecz Miasta,</li>
<li>prowadzenie spraw płacowych,</li>  <li>prowadzenie spraw płacowych,</li>
<li>prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów, zwolnień awansowaniem i nagradzaniem pracowników,</li>  <li>prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów, zwolnień awansowaniem i nagradzaniem pracowników,</li>
<li>wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu byłym pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych,</li>  <li>wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu byłym pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych,</li>
<li>analiza sytuacji kadrowej Urzędu, gospodarka etatami i funduszem płac oraz funduszem socjalnym,</li>  <li>analiza sytuacji kadrowej Urzędu, gospodarka etatami i funduszem płac oraz funduszem socjalnym,</li>
<li>prowadzenie odroczeń pracowników Urzędu i radnych Rady w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.</li>  <li>prowadzenie odroczeń pracowników Urzędu i radnych Rady w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.</li>
</ul> </ul>
&nbsp; &nbsp;


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 2 420

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.