OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Referat Administracyjno-Kadrowy

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 11 czerwca, 2014 @ 9:38.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.
[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

11 czerwca, 2014 @ 9:38Aktualna wersja
  <strong>mgr  Bogumiła Jamrozik
  KIEROWNIK REFERATU</strong>
  Pokój: 103b
  Telefon: 32 4590233
  E-mail: <a href="mailto: kadry@radlin.pl" >kadry@radlin.pl</a>
  <strong>mgr Justyna Drzeniek
  INSPEKTOR</strong>
  Pokój: 103a
  Telefon: 32 4590212
  E-mail:<a href="mailto: ak@radlin.pl"> ak@radlin.pl</a>
  <a href="mailto: info@radlin.pl" >info@radlin.pl</a>
  <strong>mgr Agnieszka Polok</strong>
  <strong>REFERENT</strong>
  Telefon: 32 4590212
  Pokój 103a
  E-mail:<a href="mailto: ak@radlin.pl"> ak@radlin.pl</a>
  <a href="mailto: info@radlin.pl" >info@radlin.pl</a>
  <strong> </strong>
  Do zadań Referatu Administracyjno-Kadrowego należy obsługa administracyjna oraz prowadzenie spraw kadrowych  a w szczególności:
 <ul>
   <li>utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd oraz ich dekorowanie,</li>
   <li>prowadzenie adaptacji i remontów i napraw oraz konserwacja budynku, Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,</li>
   <li>zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,</li>
   <li>prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,</li>
   <li>prowadzenie kancelarii,</li>
   <li>obsługa łącznic telefonicznych oraz powielarni, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,</li>
   <li>prowadzenie biura obsługi klienta, a w tym między innymi udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych komórek urzędu,</li>
   <li>prenumerata czasopism oraz zaopatrywanie Urzędu w wydawnictwa specjalistyczne i fachowe,</li>
   <li>prowadzenie spraw p-poż.,  ochrony mienia i socjalnych oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego w budynkach Urzędu,</li>
   <li>prowadzenie archiwum zakładowego oraz współdziałanie z Archiwum Państwowym,</li>
   <li>nadzór nad ochroną budynków administracyjnych i zabezpieczenie mienia Urzędu,</li>
   <li>zarządzanie budynkami administracyjnymi Urzędu oraz gospodarka lokalami biurowymi,</li>
   <li>nadzór nad prawidłowymi okresowymi pomiarami i zabezpieczeniami instalacji odgromowych, instalacji elektrycznej oraz skuteczności zastosowanych środków ochrony p.poż. budynków Urzędu i urządzeń energetycznych,</li>
   <li>współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy, Komendą Powiatową Straży Pożarnej zakresie warunków pracy w urzędzie,</li>
   <li>przygotowywanie dokumentacji dotyczącej zatrudniania i zwalniania pracowników Urzędu,  zgodnie z decyzjami Burmistrza.</li>
   <li>prowadzenie spraw osobowych, w tym przygotowywanie zakresów czynności pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta z wyjątkiem dyrektorów placówek oświatowych,</li>
   <li>prowadzenie spraw emerytalnych i rentowych pracowników,</li>
   <li>prowadzenie kart wyposażenia pracowników w sprzęt i odzież,</li>
   <li>nadzór nad realizacją kar ograniczenia wolności w formie bezpłatnej, dozorowanej pracy na rzecz Miasta,</li>
   <li>prowadzenie spraw płacowych,</li>
   <li>prowadzenie spraw związanych z udzielaniem urlopów, zwolnień awansowaniem i nagradzaniem pracowników,</li>
   <li>wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu byłym pracownikom Urzędu i kierownikom jednostek organizacyjnych,</li>
   <li>analiza sytuacji kadrowej Urzędu, gospodarka etatami i funduszem płac oraz funduszem socjalnym,</li>
   <li>prowadzenie odroczeń pracowników Urzędu i radnych Rady w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.</li>
  </ul>
  &nbsp;


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 2 422

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.