OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
wolontariat_plakat_koncert

Radliński Dzień Wolontariusza – zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy na XII Radliński Dzień Wolontariusza, który odbędzie się w dziś  o godz. 18:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie.
W programie, oprócz nagrodzenia wolontariuszy, koncert zespołu The October Leaves:

 

wolontariat_plakat_koncert

 

 

 

 
„Rewitalizacja górniczego osiedla Emma w Radlinie – działania integracyjne, aktywizacja społeczna, kulturalna i zawodowa”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne, dla działania 9.1 Aktywna integracja,
dla poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 3 241

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.