OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

PZP.271.73 FN I.2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWEWRAZ Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CYWILNĄ, UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

I UBEZPIECZENIE CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

PZP.271.73.FN I.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

PZP.271.73.FN I.2019 SIWZ

Załącznik nr 1A Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do cz. I

Załącznik nr 1B Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do cz. II

Załącznik nr 1C Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do cz. III

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3A Formularz cenowy do części nr I

Załącznik nr 3B Formularz cenowy do części nr II

Załącznik nr 3C Formularz cenowy do części nr III

Załącznik nr 4 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 oświadczenie o przynal lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji poufnych

Załącznik nr 8 Wzory umów

Załącznik nr 9 Informacje o Zamawiającym i Jednostkach Organizactjnych Miasta Radlin

Załącznik nr 10_Wykaz taboru

Załącznik nr 11 Wykaz lokalizacji

Załącznik nr 12 Pełnomocnictwo

 

PZP.271.73.FN I.2019 Zmiana terminu składania ofert.

 

PZP.271.73.FN I.2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA O ZAMÓWIENIU.

PZP.271.73.FN I.2019 ZAPYTANIA DO SIWZ 1

Załącznik nr A do pisma PZP.271.73.FN I.2019 ZAPYTANIA DO SIWZ 1

Załącznik nr B do pisma PZP.271.73.FN I.2019 ZAPYTANIA DO SIWZ 1

 

PZP.271.73.FN I.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PZP.271.73.FZ I.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PZP.271.73.FZ I.2019 Ocena ofert

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 867

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.