OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
Radlin LOGO

Przypominamy o rozliczeniu rocznym! Pamiętaj o 1 % !

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 12 lutego, 2020 @ 14:21.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl. przypomina o możliwości składania deklaracji rocznych drogą elektroniczną. Wszystkie niezbędne informacje w tym temacie można znaleźć na stronie https://www.podatki.gov.pl

 

W związku z trwającą akcją rozliczeń rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2019 rok przypomina się podatnikom o obowiązku złożenia zeznania  o wysokości dochodu osiągniętego w 2019 roku. 

Termin składania zeznań podatkowych rozpoczyna się 15 lutego 2020r. Ostateczny termin składania zeznań i zapłaty podatku dochodowego upływa 30 kwietnia 2020r., za wyjątkiem zeznań PIT-28, dla których termin upływa 2 marca 2020 r .

Rozliczenia można dokonać na formularzach:

PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami

 

Zeznania można złożyć:

 • elektronicznie, samodzielnie wypełniając formularz zeznania

- korzystając z usługi  Twój e-PIT (przygotowane przez Krajową Administracje Skarbową zeznania PIT-37, PIT-38 oraz PIT-36 i PIT-28 dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej – dostępne od 15 lutego 2020r.).

- Zeznania drogą elektroniczną można składać za pośrednictwem serwisu: podatki.gov.pl (najprostszy  i najszybszy sposób złożenia zeznania – system działa 24 godziny na dobę przez 7 dni   w tygodniu),

 • papierowo, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Głowackiego 4  na parterze w sali obsługi podatnika w dniach 
   - poniedziałki w godz. od 7:30  do 18:00
  - wtorki, środy, czwartki, piątki w godz. od  7:30 do 14:30

  lub za pośrednictwem urzędów pocztowych

   

 

GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE?

 Informacji telefonicznej w zakresie zasad rozliczeń rocznych udziela: 

  Krajowa Informacja Skarbowa

 • tel. 801 055 055 ( dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
 • tel. 22 330 03 30 ( dla połączeń z telefonów komórkowych)

 

  Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim

 • (032) 455-43-30, 455-31-53 wew. 148,149,127,155,162        

 

SKĄD POBRAĆ DRUKI ZEZNAŃ ?

Druki zeznań podatkowych wraz z broszurami informacyjnymi  można pobrać:

WPŁATY I NADPŁATY

Wpłaty gotówkowe na rachunek tutejszego organu podatkowego oraz zwroty nadpłaconych podatków  są  realizowane bez prowizji w filii Mikołowskiego Banku Spółdzielczego przy ul. L. Mendego 26 w Wodzisławiu Śląskim 

Zeznania podatkowe oraz wpłaty podatku mogą być przekazane za pośrednictwem Urzędów Pocztowych – jednakże opłaty pocztowe uiszczają podatnicy . 

Wpłaty podatku należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy wygenerowany indywidualnie przez każdego podatnika na stronie www.podatki.gov.pl

Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia prawidłowo złożonego zeznania podatkowego – dla zeznań złożonych w formie papierowej oraz 45 dni  – dla zeznań złożonych elektronicznie. W przypadku zeznań osób posiadających Kartę Dużej Rodziny – nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego (uprawnienie przyznano na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny).

Zwrot nadpłaty następuje:

 1. na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej podatnika – zgłoszenia rachunku bankowego bądź jego aktualizacji dokonuje się na odpowiednim formularzu
  ZAP-3lub zeznaniu podatkowym – jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym numerem PESEL
  NIP-7/ CEIDG-1 – jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym numerem NIP

Ta forma zapewnia szybkie i sprawne otrzymanie zwrotu bez pomniejszenia  go o koszty zwrotu.

 1. w gotówce:
  • w kasie filii Mikołowskiego Banku Spółdzielczegoprzy  ul. L. Mendego 26 w Wodzisławiu Śląskim – istnieje konieczność osobistego stawienia się w wyznaczonym przez urząd miejscu i czasie do odbioru nadpłaty,
  • przekazem pocztowym- jednak wówczas nadpłata będzie pomniejszona  o  koszty  zwrotu nadpłaty

   Nadpłata nie przekraczająca dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym   tj.23,20 zł, jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega  zwrotowi w kasie.

 

WAŻNE WSKAZÓWKI

 

 

Kilka wskazówek, o których należy pamiętać wypełniając zeznanie podatkowe:

 

 • od 01.01.2012 r. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT, niebędące płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jako identyfikator podatkowy podają  wyłącznie numer PESEL, dla pozostałych osób w tym prowadzących działalność gospodarczą identyfikatorem podatkowym pozostaje numer NIP,
 • rozliczyć się musi każdy, kto uzyskał dochód, nawet jeżeli nie przekroczył on tzw. kwoty niepodlegającej opodatkowaniu,
 • emeryci i renciści, który złożyli do ZUS oświadczenie, że zamierzają wspólnie rozliczyć się z małżonkiem, który nie uzyskuje swoich dochodów, mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym,
 • emeryci i renciści,  którzy zostali rozliczeni przez organ rentowy (otrzymali PIT40A)  i nie osiągają innych dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej mogą przekazać 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznegona druku PIT-OP (nie trzeba wtedy wypełnić zeznania PIT-37/36
 • w przypadku przekazania części podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, należy podać numer KRS organizacji oraz kwotę podatku. Można również wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1%. Wnioskowana kwota nie może być wyższa niż 1% należnego podatku

  DLA KOGO 1%

   

  Wykaz organizacji pożytku publicznego, na które można przekazać 1% podatku zamieszczony jest na stronie internetowej BIP Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego www.niw.gov.pl

  Warunkiem przekazania 1% podatku jest:          

  ·       terminowe złożenie zeznania, a w przypadku korekty – złożenie korekty w ciągu miesiąca   od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego,

  ·       zapłata podatku nie później niż w terminie 2 m-cy od upływu terminu dla złożenia zeznania (czyli do 30 czerwca 2020r.)         

   

  Zachęcamy do skorzystania z platformy WSPIERAJ LOKALNIE dzięki której można z automatu przeznaczyć swój 1 % na jedną z radlińskich organizacji pożytku publicznego: https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-radlin/ 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Akcja składania rocznego PIT za 2019 r. będzie trwać od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.
 • Podatnicy, którzy skorzystają z usługi Twój e-PIT, mogą liczyć na jeszcze łatwiejsze rozliczenie rocznego podatku.

 • Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oprócz dostępnych w ubiegłym roku zeznań PIT-37 i PIT-38, będą mogły złożyć również PIT-28 i PIT-36.

 • Dodatkowo usługa będzie m.in. uwzględniać ulgę w PIT dla osób do 26. roku życia i podawać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku.


[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"]
 • Wersja utworzona dnia 18 lutego, 2020 @ 12:12 przez Marek Gajda
 • Wersja utworzona dnia 12 lutego, 2020 @ 14:21 przez Marek Gajda
[printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

12 lutego, 2020 @ 14:21Aktualna wersja
<p>Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl. przypomina o możliwości składania deklaracji rocznych drogą elektroniczną. Wszystkie niezbędne informacje w tym temacie można znaleźć na stronie <a href="https:/ /www.podatki.gov.pl">https: //www.podatki.gov.pl</a>< /p><p>&nbsp;</p><p id="aui_3_2_0_1128" style="color: #000000;"><strong>W związku z trwającą akcją rozliczeń rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2019 rok przypomina się podatnikom o obowiązku złożenia zeznania  o wysokości dochodu osiągniętego w 2019 roku.</strong> </p><p style="color: #000000;">Termin składania zeznań podatkowych rozpoczyna się <strong>15 lutego 2020r. </strong>Ostateczny termin składania zeznań i zapłaty podatku dochodowego upływa <strong> 30 </strong> <strong>kwietnia 2020</strong>r., za wyjątkiem zeznań <strong> PIT-28, </strong>dla których termin upływa <strong>2 marca 2020 r .</strong></p><p style="color: #000000;">Rozliczenia można dokonać na formularzach:</p><p style="color: #000000;"><strong>PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami< /strong></p>< p>&nbsp;</p><p style="color: #000000;">Zeznania można złożyć:</p> <ul><li>elektronicznie, samodzielnie wypełniając formularz zeznania</li></ul><p style="color: #000000;">- korzystając z usługi  Twój e-PIT (przygotowane przez Krajową Administracje Skarbową zeznania PIT-37, PIT-38 oraz PIT-36 i PIT-28 dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej – <strong>dostępne od 15 lutego 2020r.</strong>).</p><p style="color: #000000;">- Zeznania drogą elektroniczną można składać za pośrednictwem serwisu: podatki.gov.pl ( najprostszy  i najszybszy sposób złożenia zeznania – system działa 24 godziny na dobę przez 7 dni   w tygodniu),</p> <ul><li>papierowo, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Głowackiego 4  na parterze w sali obsługi podatnika w dniach <br /><strong> - poniedziałki w godz. od 7:30  do 18:00<br /></strong><strong><strong>- wtorki, środy, czwartki, piątki w godz. od  7:30 do 14:30<br /><br /></strong></strong><p style="color: #000000;">lub za pośrednictwem urzędów pocztowych</p> <p>&nbsp;</p> </li></ul><p> &nbsp;</p><h2 style="color: #000000;">GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE?</ h2><p><strong> </strong></p><p style="color: #000000;"> Informacji telefonicznej w zakresie zasad rozliczeń rocznych udziela: </p><p style="color: #000000;">  < strong>Krajowa Informacja Skarbowa</strong></p><ul style="color: #000000;"><li> tel. <strong>801 055 055</strong> ( dla połączeń z telefonów stacjonarnych) </li><li><strong><strong> </strong></strong> tel. <strong>22 330 03 30</strong> ( dla połączeń z telefonów komórkowych) </li></ul><p> &nbsp;</p><p style="color: #000000;"><strong>  Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim</strong> </p><ul><li>< strong>(032) 455-43-30, 455-31-53 wew. 148,149,127,155,162        </strong> </li></ul><p> &nbsp;</p><h2 style="color: #000000;">SKĄD POBRAĆ DRUKI ZEZNAŃ ?</h2><p style="color: #000000;"><strong>Druki zeznań</strong>  podatkowych wraz z broszurami informacyjnymi  można pobrać:</p><ul style="color: #000000;"><li>w siedzibie US w sali obsługi podatnika</li><li>ze strony internetowej <a href="http:// www.podatki.gov.pl/" target="_blank" >www.podatki.gov.pl(link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) </a></li></ul><p><strong> </strong></p><h2 style="color: #000000;">WPŁATY I NADPŁATY</h2> <p><strong></ strong></p><p style="color: #000000;">Wpłaty gotówkowe na rachunek tutejszego organu podatkowego oraz zwroty nadpłaconych podatków  są  realizowane bez prowizji w filii Mikołowskiego Banku Spółdzielczego przy ul. L. Mendego 26 w Wodzisławiu Śląskim </ p><p><strong> </strong>Zeznania podatkowe oraz wpłaty podatku mogą być przekazane za pośrednictwem Urzędów Pocztowych – jednakże <strong>opłaty pocztowe uiszczają podatnicy . </strong></p><p style="color: #000000;">Wpłaty podatku należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy wygenerowany indywidualnie przez każdego podatnika na stronie www.podatki.gov.pl</p><p style="color: #000000;">Nadpłata podlega zwrotowi <strong>w terminie 3 miesięcy od dnia prawidłowo złożonego zeznania podatkowego – dla zeznań złożonych w formie papierowej oraz 45 dni  - dla zeznań złożonych elektronicznie.</strong> W przypadku zeznań osób posiadających Kartę Dużej Rodziny - nadpłata podlega zwrotowi <strong>w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego</ strong> (uprawnienie przyznano na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny).</p> <p><strong></ strong></p><p style="color: #000000;">Zwrot nadpłaty następuje:</p><ol style="color: #000000;"><li><strong>na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej < /strong><strong> podatnika</strong> – zgłoszenia rachunku bankowego bądź jego aktualizacji dokonuje się na odpowiednim formularzu<br /><strong>ZAP-3lub zeznaniu podatkowym </strong>– jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym numerem PESEL<br /><strong><strong> </strong></strong> <strong>NIP-7/ CEIDG-1</strong> – jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym numerem NIP</li></ol><p style="color: #000000;">Ta forma zapewnia szybkie i sprawne otrzymanie zwrotu bez pomniejszenia  go o koszty zwrotu.</p><ol style="color: #000000;" start="2"><li><strong>w gotówce:</strong> <ul><li><strong>w kasie filii Mikołowskiego Banku Spółdzielczego< /strong>przy  ul. L. Mendego 26 w Wodzisławiu Śląskim - istnieje konieczność osobistego stawienia się w wyznaczonym przez urząd miejscu i czasie do odbioru nadpłaty,</li> <li><strong>przekazem pocztowym</strong>- jednak wówczas <strong> <strong>nadpłata będzie pomniejszona  o  koszty  zwrotu nadpłaty<br /><br /><br /><br /></strong>Nadpłata nie przekraczająca dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym   tj.23,20 zł, jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega  zwrotowi w kasie.</strong> </li></ul></li> </ol><p>&nbsp;</p><h2 style="color: #000000;">WAŻNE WSKAZÓWKI</h2> <p>&nbsp;</p><p style="color: #000000;"> < /p><p><strong>Kilka wskazówek, o których należy pamiętać wypełniając zeznanie podatkowe:</strong> </p><p><strong>  </strong></p><ul style="color: #000000;"><li>od 01.01.2012 r. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT, niebędące płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jako identyfikator podatkowy podają  wyłącznie numer PESEL, dla pozostałych osób w tym prowadzących działalność gospodarczą identyfikatorem podatkowym pozostaje numer <strong> NIP,</strong> </li><li><strong>rozliczyć się musi każdy, kto uzyskał dochód</strong>, nawet jeżeli nie przekroczył on tzw. kwoty niepodlegającej opodatkowaniu,< /li><li><strong>emeryci i renciści</strong>, który złożyli do ZUS oświadczenie, że zamierzają wspólnie rozliczyć się z małżonkiem, który nie uzyskuje swoich dochodów, mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym,</li> <li><strong>emeryci i renciści</strong>,  którzy zostali rozliczeni przez organ rentowy (otrzymali PIT40A)  i nie osiągają innych dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej mogą przekazać 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznegona druku <strong> PIT-OP </strong>(nie trzeba wtedy wypełnić zeznania PIT-37/36</li><li>w przypadku <strong>przekazania części podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego</strong>, należy podać <strong>numer KRS organizacji oraz kwotę podatku. </strong>Można również wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1%. Wnioskowana kwota nie może być wyższa niż 1% należnego podatku<br /><h2>DLA KOGO 1%</h2><p>&nbsp; </p><p>Wykaz organizacji pożytku publicznego, na które można przekazać 1% podatku zamieszczony jest na stronie internetowej BIP Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego <a href="http:// www.niw.gov.pl/ ">www.niw.gov.pl< /a></p><p><strong></strong> </p><p>Warunkiem przekazania 1% podatku jest:          </p><p>·       terminowe złożenie zeznania, a w przypadku korekty – złożenie korekty w ciągu miesiąca   od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego,</p><div class="tresc" ><p>·       zapłata podatku nie później niż w terminie 2 m-cy od upływu terminu dla złożenia zeznania (czyli do 30 czerwca 2020r.)         </p><p>&nbsp; </p><p>Zachęcamy do skorzystania z platformy WSPIERAJ LOKALNIE dzięki której można z automatu przeznaczyć swój 1 % na jedną z radlińskich organizacji pożytku publicznego: <a href="https:/ /www.pitax.pl/ rozlicz/urzad- miasta-radlin/%20 ">https://www.pitax.pl/ rozlicz/urzad- miasta-radlin/  </a></p></div><div class="bottom"><a href="https:/ /www.pitax.pl/ rozlicz/urzad- miasta-radlin/%20 "> </a></div> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </li></ul><p> <strong> </strong></p><p> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p><p> <strong> </strong></p><p> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p><p> &nbsp;</p><ul id="aui_3_2_0_1125" style="color: #464646;"><li> <strong>Akcja składania rocznego PIT za 2019 r. będzie trwać od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.</strong></ li><li></li>< li><strong>Podatnicy, którzy skorzystają z usługi Twój e-PIT, mogą liczyć na jeszcze łatwiejsze rozliczenie rocznego podatku.<br /><br /></strong></ li><li><strong>Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oprócz dostępnych w ubiegłym roku zeznań PIT-37 i PIT-38, będą mogły złożyć również PIT-28 i PIT-36.<br /><br /></strong></ li><li><strong>Dodatkowo usługa będzie m.in. uwzględniać ulgę w PIT dla osób do 26. roku życia i podawać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku.</strong> </li></ul><p><br /><br /></p>  <p>Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl. przypomina o możliwości składania deklaracji rocznych drogą elektroniczną. Wszystkie niezbędne informacje w tym temacie można znaleźć na stronie <a href="https:/ /www.podatki.gov.pl">https: //www.podatki.gov.pl</a>< /p><p>&nbsp;</p><p id="aui_3_2_0_1128" style="color: #000000;"><strong>W związku z trwającą akcją rozliczeń rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2019 rok przypomina się podatnikom o obowiązku złożenia zeznania  o wysokości dochodu osiągniętego w 2019 roku.</strong> </p><p style="color: #000000;">Termin składania zeznań podatkowych rozpoczyna się <strong>15 lutego 2020r. </strong>Ostateczny termin składania zeznań i zapłaty podatku dochodowego upływa <strong> 30 </strong> <strong>kwietnia 2020</strong>r., za wyjątkiem zeznań <strong> PIT-28, </strong>dla których termin upływa <strong>2 marca 2020 r .</strong></p><p style="color: #000000;">Rozliczenia można dokonać na formularzach:</p><p style="color: #000000;"><strong>PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami< /strong></p>< p>&nbsp;</p><p style="color: #000000;">Zeznania można złożyć:</p> <ul><li>elektronicznie, samodzielnie wypełniając formularz zeznania</li></ul><p style="color: #000000;">- korzystając z usługi  Twój e-PIT (przygotowane przez Krajową Administracje Skarbową zeznania PIT-37, PIT-38 oraz PIT-36 i PIT-28 dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej – <strong>dostępne od 15 lutego 2020r.</strong>).</p><p style="color: #000000;">- Zeznania drogą elektroniczną można składać za pośrednictwem serwisu: podatki.gov.pl ( najprostszy  i najszybszy sposób złożenia zeznania – system działa 24 godziny na dobę przez 7 dni   w tygodniu),</p> <ul><li>papierowo, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Głowackiego 4  na parterze w sali obsługi podatnika w dniach <br /><strong> - poniedziałki w godz. od 7:30  do 18:00<br /></strong><strong> <strong><strong>- wtorki, środy, czwartki, piątki w godz. od  7:30 do 14:30</strong> </strong></strong> <p>&nbsp;</p><p style="color: #000000;">lub za pośrednictwem urzędów pocztowych</p> <p>&nbsp;</p> </li></ul><p> &nbsp;</p><h2 style="color: #000000;">GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE?</ h2><p>&nbsp;</p><p style="color: #000000;"> Informacji telefonicznej w zakresie zasad rozliczeń rocznych udziela: </p><p style="color: #000000;">  < strong>Krajowa Informacja Skarbowa</strong></p><ul style="color: #000000;"><li> tel. <strong>801 055 055</strong> ( dla połączeń z telefonów stacjonarnych) </li><li>tel. <strong>22 330 03 30</strong> ( dla połączeń z telefonów komórkowych) </li></ul><p> &nbsp;</p><p style="color: #000000;"><strong>  Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim</strong> </p><ul><li>< strong>(032) 455-43-30, 455-31-53 wew. 148,149,127,155,162        </strong> </li></ul><p> &nbsp;</p><h2 style="color: #000000;">SKĄD POBRAĆ DRUKI ZEZNAŃ ?</h2><p style="color: #000000;"><strong>Druki zeznań</strong>  podatkowych wraz z broszurami informacyjnymi  można pobrać:</p><ul style="color: #000000;"><li>w siedzibie US w sali obsługi podatnika</li><li>ze strony internetowej <a href="http:// www.podatki.gov.pl/" target="_blank" >www.podatki.gov.pl(link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym) </a></li></ul> <p>&nbsp;</p><h2 style="color: #000000;">WPŁATY I NADPŁATY</h2> <p>&nbsp;</p><p style="color: #000000;">Wpłaty gotówkowe na rachunek tutejszego organu podatkowego oraz zwroty nadpłaconych podatków  są  realizowane bez prowizji w filii Mikołowskiego Banku Spółdzielczego przy ul. L. Mendego 26 w Wodzisławiu Śląskim </ p><p>Zeznania podatkowe oraz wpłaty podatku mogą być przekazane za pośrednictwem Urzędów Pocztowych – jednakże <strong>opłaty pocztowe uiszczają podatnicy . </strong></p><p style="color: #000000;">Wpłaty podatku należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy wygenerowany indywidualnie przez każdego podatnika na stronie www.podatki.gov.pl</p><p style="color: #000000;">Nadpłata podlega zwrotowi <strong>w terminie 3 miesięcy od dnia prawidłowo złożonego zeznania podatkowego – dla zeznań złożonych w formie papierowej oraz 45 dni  - dla zeznań złożonych elektronicznie.</strong> W przypadku zeznań osób posiadających Kartę Dużej Rodziny - nadpłata podlega zwrotowi <strong>w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego</ strong> (uprawnienie przyznano na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny).</p> <p>&nbsp;</p><p style="color: #000000;">Zwrot nadpłaty następuje:</p><ol style="color: #000000;"><li><strong>na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej < /strong><strong> podatnika</strong> – zgłoszenia rachunku bankowego bądź jego aktualizacji dokonuje się na odpowiednim formularzu<br /><strong>ZAP-3lub zeznaniu podatkowym </strong>– jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym numerem PESEL<br /><strong>NIP-7/ CEIDG-1</strong> – jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym numerem NIP</li></ol><p style="color: #000000;">Ta forma zapewnia szybkie i sprawne otrzymanie zwrotu bez pomniejszenia  go o koszty zwrotu.</p><ol style="color: #000000;" start="2"><li><strong>w gotówce:</strong> <ul><li><strong>w kasie filii Mikołowskiego Banku Spółdzielczego< /strong>przy  ul. L. Mendego 26 w Wodzisławiu Śląskim - istnieje konieczność osobistego stawienia się w wyznaczonym przez urząd miejscu i czasie do odbioru nadpłaty,</li> <li><strong>przekazem pocztowym</strong>- jednak wówczas <strong> <strong><strong>nadpłata będzie pomniejszona  o  koszty  zwrotu nadpłaty</strong> </strong></strong><p>&nbsp; </p><strong>Nadpłata nie przekraczająca dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym   tj.23,20 zł, jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega  zwrotowi w kasie.</strong> </li></ul></li> </ol><p>&nbsp;</p><h2 style="color: #000000;">WAŻNE WSKAZÓWKI</h2> <p>&nbsp;</p><p style="color: #000000;"> < /p><p><strong>Kilka wskazówek, o których należy pamiętać wypełniając zeznanie podatkowe:</strong> </p><p><strong>  </strong></p><ul style="color: #000000;"><li>od 01.01.2012 r. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT, niebędące płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jako identyfikator podatkowy podają  wyłącznie numer PESEL, dla pozostałych osób w tym prowadzących działalność gospodarczą identyfikatorem podatkowym pozostaje numer <strong> NIP,</strong> </li><li><strong>rozliczyć się musi każdy, kto uzyskał dochód</strong>, nawet jeżeli nie przekroczył on tzw. kwoty niepodlegającej opodatkowaniu,< /li><li><strong>emeryci i renciści</strong>, który złożyli do ZUS oświadczenie, że zamierzają wspólnie rozliczyć się z małżonkiem, który nie uzyskuje swoich dochodów, mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym,</li> <li><strong>emeryci i renciści</strong>,  którzy zostali rozliczeni przez organ rentowy (otrzymali PIT40A)  i nie osiągają innych dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej mogą przekazać 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznegona druku <strong> PIT-OP </strong>(nie trzeba wtedy wypełnić zeznania PIT-37/36</li><li>w przypadku <strong>przekazania części podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego</strong>, należy podać <strong>numer KRS organizacji oraz kwotę podatku. </strong>Można również wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1%. Wnioskowana kwota nie może być wyższa niż 1% należnego podatku<br /><h2>DLA KOGO 1%</h2><p>&nbsp; </p><p>Wykaz organizacji pożytku publicznego, na które można przekazać 1% podatku zamieszczony jest na stronie internetowej BIP Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego <a href="http:// www.niw.gov.pl/ ">www.niw.gov.pl< /a></p><p>&nbsp; </p><p>Warunkiem przekazania 1% podatku jest:          </p><p>·       terminowe złożenie zeznania, a w przypadku korekty – złożenie korekty w ciągu miesiąca   od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego,</p><div class="tresc" ><p>·       zapłata podatku nie później niż w terminie 2 m-cy od upływu terminu dla złożenia zeznania (czyli do 30 czerwca 2020r.)         </p><p>&nbsp; </p><p><strong>Zachęcamy do skorzystania z platformy WSPIERAJ LOKALNIE dzięki której można z automatu przeznaczyć swój 1 % na jedną z radlińskich organizacji pożytku publicznego: <a href="https:/ /www.pitax.pl/ rozlicz/urzad- miasta-radlin/%20 ">https://www.pitax.pl/ rozlicz/urzad- miasta-radlin/  </a></strong> </p></div><div class="bottom" ><strong> Darmowy Program PIT dostarcza firma <a href="https:/ /www.pitax.pl/ ">PITax.pl Łatwe podatki</a> w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez <a href="https:/ /www.iwop.pl/ ">Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych< /a></strong>< /div></li></ ul><p>&nbsp;</p><ul id="aui_3_2_0_1125" style="color: #464646;"><li> <strong>Akcja składania rocznego PIT za 2019 r. będzie trwać od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.</strong></ li><li><strong> <strong>Podatnicy, którzy skorzystają z usługi Twój e-PIT, mogą liczyć na jeszcze łatwiejsze rozliczenie rocznego podatku.</strong> </strong></li> <li><strong> <strong>Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oprócz dostępnych w ubiegłym roku zeznań PIT-37 i PIT-38, będą mogły złożyć również PIT-28 i PIT-36.</strong> </strong></li> <li><strong>Dodatkowo usługa będzie m.in. uwzględniać ulgę w PIT dla osób do 26. roku życia i podawać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku.</strong></li></ul>


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.


Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 050

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.