OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
Radlin LOGO

Przypominamy o rozliczeniu rocznym! Pamiętaj o 1 % !

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śl. przypomina o możliwości składania deklaracji rocznych drogą elektroniczną. Wszystkie niezbędne informacje w tym temacie można znaleźć na stronie https://www.podatki.gov.pl

 

W związku z trwającą akcją rozliczeń rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2019 rok przypomina się podatnikom o obowiązku złożenia zeznania  o wysokości dochodu osiągniętego w 2019 roku. 

Termin składania zeznań podatkowych rozpoczyna się 15 lutego 2020r. Ostateczny termin składania zeznań i zapłaty podatku dochodowego upływa 30 kwietnia 2020r., za wyjątkiem zeznań PIT-28, dla których termin upływa 2 marca 2020 r .

Rozliczenia można dokonać na formularzach:

PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami

 

Zeznania można złożyć:

 • elektronicznie, samodzielnie wypełniając formularz zeznania

- korzystając z usługi  Twój e-PIT (przygotowane przez Krajową Administracje Skarbową zeznania PIT-37, PIT-38 oraz PIT-36 i PIT-28 dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej – dostępne od 15 lutego 2020r.).

- Zeznania drogą elektroniczną można składać za pośrednictwem serwisu: podatki.gov.pl (najprostszy  i najszybszy sposób złożenia zeznania – system działa 24 godziny na dobę przez 7 dni   w tygodniu),

 • papierowo, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim, ul. Głowackiego 4  na parterze w sali obsługi podatnika w dniach 
   - poniedziałki w godz. od 7:30  do 18:00
  - wtorki, środy, czwartki, piątki w godz. od  7:30 do 14:30

   

  lub za pośrednictwem urzędów pocztowych

   

 

GDZIE UZYSKAĆ INFORMACJE?

 

 Informacji telefonicznej w zakresie zasad rozliczeń rocznych udziela: 

  Krajowa Informacja Skarbowa

 • tel. 801 055 055 ( dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
 • tel. 22 330 03 30 ( dla połączeń z telefonów komórkowych)

 

  Urząd Skarbowy w Wodzisławiu Śląskim

 • (032) 455-43-30, 455-31-53 wew. 148,149,127,155,162        

 

SKĄD POBRAĆ DRUKI ZEZNAŃ ?

Druki zeznań podatkowych wraz z broszurami informacyjnymi  można pobrać:

 

WPŁATY I NADPŁATY

 

Wpłaty gotówkowe na rachunek tutejszego organu podatkowego oraz zwroty nadpłaconych podatków  są  realizowane bez prowizji w filii Mikołowskiego Banku Spółdzielczego przy ul. L. Mendego 26 w Wodzisławiu Śląskim 

Zeznania podatkowe oraz wpłaty podatku mogą być przekazane za pośrednictwem Urzędów Pocztowych – jednakże opłaty pocztowe uiszczają podatnicy . 

Wpłaty podatku należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy wygenerowany indywidualnie przez każdego podatnika na stronie www.podatki.gov.pl

Nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia prawidłowo złożonego zeznania podatkowego – dla zeznań złożonych w formie papierowej oraz 45 dni  – dla zeznań złożonych elektronicznie. W przypadku zeznań osób posiadających Kartę Dużej Rodziny – nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego (uprawnienie przyznano na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny).

 

Zwrot nadpłaty następuje:

 1. na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej podatnika – zgłoszenia rachunku bankowego bądź jego aktualizacji dokonuje się na odpowiednim formularzu
  ZAP-3lub zeznaniu podatkowym – jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym numerem PESEL
  NIP-7/ CEIDG-1 – jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym numerem NIP

Ta forma zapewnia szybkie i sprawne otrzymanie zwrotu bez pomniejszenia  go o koszty zwrotu.

 1. w gotówce:
  • w kasie filii Mikołowskiego Banku Spółdzielczegoprzy  ul. L. Mendego 26 w Wodzisławiu Śląskim – istnieje konieczność osobistego stawienia się w wyznaczonym przez urząd miejscu i czasie do odbioru nadpłaty,
  • przekazem pocztowym- jednak wówczas nadpłata będzie pomniejszona  o  koszty  zwrotu nadpłaty

    

   Nadpłata nie przekraczająca dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym   tj.23,20 zł, jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega  zwrotowi w kasie.

 

WAŻNE WSKAZÓWKI

 

 

Kilka wskazówek, o których należy pamiętać wypełniając zeznanie podatkowe:

 

 • od 01.01.2012 r. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT, niebędące płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne jako identyfikator podatkowy podają  wyłącznie numer PESEL, dla pozostałych osób w tym prowadzących działalność gospodarczą identyfikatorem podatkowym pozostaje numer NIP,
 • rozliczyć się musi każdy, kto uzyskał dochód, nawet jeżeli nie przekroczył on tzw. kwoty niepodlegającej opodatkowaniu,
 • emeryci i renciści, który złożyli do ZUS oświadczenie, że zamierzają wspólnie rozliczyć się z małżonkiem, który nie uzyskuje swoich dochodów, mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe w Urzędzie Skarbowym,
 • emeryci i renciści,  którzy zostali rozliczeni przez organ rentowy (otrzymali PIT40A)  i nie osiągają innych dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej mogą przekazać 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznegona druku PIT-OP (nie trzeba wtedy wypełnić zeznania PIT-37/36
 • w przypadku przekazania części podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, należy podać numer KRS organizacji oraz kwotę podatku. Można również wskazać cel szczegółowy przeznaczenia kwoty 1%. Wnioskowana kwota nie może być wyższa niż 1% należnego podatku

  DLA KOGO 1%

   

  Wykaz organizacji pożytku publicznego, na które można przekazać 1% podatku zamieszczony jest na stronie internetowej BIP Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego www.niw.gov.pl

   

  Warunkiem przekazania 1% podatku jest:          

  ·       terminowe złożenie zeznania, a w przypadku korekty – złożenie korekty w ciągu miesiąca   od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego,

  ·       zapłata podatku nie później niż w terminie 2 m-cy od upływu terminu dla złożenia zeznania (czyli do 30 czerwca 2020r.)         

   

  Zachęcamy do skorzystania z platformy WSPIERAJ LOKALNIE dzięki której można z automatu przeznaczyć swój 1 % na jedną z radlińskich organizacji pożytku publicznego: https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-radlin/ 

   Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

 

 • Akcja składania rocznego PIT za 2019 r. będzie trwać od 15 lutego do 30 kwietnia 2020 r.
 • Podatnicy, którzy skorzystają z usługi Twój e-PIT, mogą liczyć na jeszcze łatwiejsze rozliczenie rocznego podatku.
 • Osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, oprócz dostępnych w ubiegłym roku zeznań PIT-37 i PIT-38, będą mogły złożyć również PIT-28 i PIT-36.
 • Dodatkowo usługa będzie m.in. uwzględniać ulgę w PIT dla osób do 26. roku życia i podawać informację o stanie zwrotu nadpłaty podatku.


Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 158

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.