OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

PRZETARG NIEOGRANICZONY PZP.271.47.UI.2018

 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Mariackiej w Radlinie oraz uzyskanie pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę z zaświadczeniem organu o braku sprzeciwu i prowadzenie nadzoru autorskiego

PZP.271.47.UI.2018 Ogłoszenie o zamówieniu.

PZP.271.47.UI.2018 SIWZ

wiadukt dokumentacja

PZP.271.47.UI.2018 Informacja z otwarcia ofert.

PZP.271.47.UI.2018 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania.

 

 

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 357

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.