OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

PRZETARG NIEOGRANICZONY PZP.271.36.GKE.2019

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 17 maja, 2019 @ 12:55.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej ul. Głożyńska boczna 232-234 w ramach istniejącego pasa drogowego, będącego własnością Miasta Radlin oraz uzyskanie pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę z zaświadczeniem organu o braku sprzeciwu i prowadzenie nadzoru autorskiego.

PZP.271.36.GKE.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PZP.271.36.GKE.2019 SIWZ

Głożyńska 237-239

PZP.271.36.GKE.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

 

 [su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

17 maja, 2019 @ 12:55Aktualna wersja
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="center"> <b><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej ul. Głożyńska boczna 232-234 w ramach istniejącego pasa drogowego, będącego własnością Miasta Radlin oraz uzyskanie pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę z zaświadczeniem organu o braku sprzeciwu i prowadzenie nadzoru autorskiego.< /b></span></span></b></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="center"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/PZP.271.36.GKE_ .2019-OGŁOSZENIE- O-ZAMÓWIENIU.pdf" >PZP.271.36.GKE.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU</a></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="center"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/PZP.271.36.GKE_ .2019-SIWZ.odt" >PZP.271.36.GKE.2019 SIWZ</a></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="center"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/Głożyńska- 237-239.pdf"> Głożyńska 237-239</a></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="center"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/PZP.271.36.GKE_ .2019-INFORMACJA-Z-OTWARCIA- OFERT.pdf">PZP.271.36.GKE.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT</a></p> <p><b> </b>< /p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp;</p>  <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="center"> <b><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><b>Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej ul. Głożyńska boczna 232-234 w ramach istniejącego pasa drogowego, będącego własnością Miasta Radlin oraz uzyskanie pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę z zaświadczeniem organu o braku sprzeciwu i prowadzenie nadzoru autorskiego.< /b></span></span></b></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="center"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/PZP.271.36.GKE_ .2019-OGŁOSZENIE- O-ZAMÓWIENIU.pdf" >PZP.271.36.GKE.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU</a></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="center"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/PZP.271.36.GKE_ .2019-SIWZ.odt" >PZP.271.36.GKE.2019 SIWZ</a></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="center"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/Głożyńska- 237-239.pdf"> Głożyńska 237-239</a></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="center"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/PZP.271.36.GKE_ .2019-INFORMACJA-Z-OTWARCIA- OFERT.pdf">PZP.271.36.GKE.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT</a></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" align="center"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2019/ 05/PZP.271.36.GKE_ .2019-INFORMACJA-O-WYBORZE- NAJKORZYSTNIEJSZEJ- OFERTY..pdf" >PZP.271.36.GKE.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.</a></ p><p><b> </b> </p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp;</p>


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.


Liczba odwiedzin niniejszej strony: 259

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.