OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

PRZETARG NIEOGRANICZONY PZP.271.36.GKE.2019

 Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej ul. Głożyńska boczna 232-234 w ramach istniejącego pasa drogowego, będącego własnością Miasta Radlin oraz uzyskanie pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę z zaświadczeniem organu o braku sprzeciwu i prowadzenie nadzoru autorskiego.

PZP.271.36.GKE.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PZP.271.36.GKE.2019 SIWZ

Głożyńska 237-239

PZP.271.36.GKE.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PZP.271.36.GKE.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

 

 

 

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 258

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.