OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

PRZETARG NIEOGRANICZONY PZP.271.34.GKE.2019

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej ul. Kominka boczna w ramach istniejącego pasa drogowego wyznaczonego przez działki nr 2828/36 i 2830/36 oraz uzyskanie pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę z zaświadczeniem organu o braku sprzeciwu i prowadzenie nadzoru autorskiego.

PZP.271.34.GKE.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PZP.271.34.GKE.2019 SIWZ

Kominka 103

PZP.271.34.GKE.2019 Zapytania do SIWZ

PZP.271.34.GKE.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PZP.271.34.GKE.2019 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

 

 

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 641

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.