OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

PRZETARG NIEOGRANICZONY PZP.271.32.UI.2019

 

Wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. Park Jordanowski ze ścieżkami spacerowymi od Biertułtów wraz z przebudową drogi do Parku Ofiar Szybu Reden oraz uzyskanie pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę z zaświadczeniem organu o braku sprzeciwu i prowadzenie nadzoru autorskiego.

PZP.271.32.UI.2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.

PZP.271.32.UI.2019 SIWZ

zał. nr 1 Koncepcja programowo-przestrzenna

zał. nr 2a koncepcyjny PZT.jpg

zał. nr 2b Koncepcyjny PZT_ogród sensoryczny.jpg

zał. nr 3 wizualizacje terenu 

zał. nr 4 wykaz działek wchodzących w zakres opracowania

zał. nr 4 wykaz działek wchodzących w zakres opracowania

zał. nr 5 inwentaryzacja fotograficzna terenu.pdf

zał. nr 6 teren poza zakresem opracowania

PZP.271.32.UI.2019 Zapytania do SIWZ 1

PZP.271.32.UI.2019 Zapytania do SIWZ 2

PZP.271.32.UI.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PZP.271.32.UI.2019 INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA.

 

 

 

 

 

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 627

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.