OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

PRZETARG NIEOGRANICZONY PZP.271.24.GKE.2019

 

 

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wewnętrznej ul. Rymera boczna 232-234 w ramach istniejącego pasa drogowego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę / dokonanie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę z zaświadczeniem organu o braku sprzeciwu

i prowadzenie nadzoru autorskiego.

PZP.271.24.GKE.2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PZP.271.24.GKE.2018 SIWZ

mapa droga pomiedzy 232-234

PZP.271.24.GKE.2019 ZAPYTANIA DO SIWZ

PZP.271.24.GKE.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PZP.271.24.GKE.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 

 

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 271

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.