OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
PP4

Przedszkole na Marcelu z bajkowymi patronami

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 15 maja, 2018 @ 9:39.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Od jakiegoś czasu Przedszkole Publiczne nr 2 w Radlinie (na Marcelu) nosi nową nazwę. Do oficjalnej nazwy dodani zostali nowi patroni placówki a mianowicie… Jaś i Małgosia. Dotychczas tylko to jedno przedszkole nie miało patrona: głożyńska placówka od lat nosi nazwę “Gromadki Misia Uszatka”, z kolei biertułtowskie przedszkole od 2014 r. jest “Akademią Wesołych Bajtli”.
Na dzień oficjalnego przyjęcia nowej nazwy wybrano 23 kwietnia, który jako Światowy Dzień Książki pasował idealnie aby uhonorować w ten sposób bohaterów klasycznej dziecięcej baśni.  Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Pani Burmistrz Barbary Magiery, przewodniczącej Rady Miejskiej Gabrieli Chromik,  dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Henryka Brachmańskiego, Pani Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Haliny Mizi oraz radnej miejskiej oraz nauczycielki przedszkolnej w jednej osobie czyli Pani Ewy Szulik. Zjawili się również dyrektorzy pozostałych placówek oświatowych w Radlinie oraz innych instytucji.

Już w kwietniu 2016 r. Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o nadaniu imienia przedszkolu. Miasto Radlin było tuż przed obchodami 20 rocznicy samodzielności, które przypadało na 2017r. Nadszedł więc doskonały moment na to, aby przedszkole miało swoją nazwę, a nie było tylko kojarzone przez pryzmat miejscowości, w której się znajduje. W czerwcu 2016r. Rada Pedagogiczna rozpoczęła prace związane z dokonaniem wyboru odpowiedniej nazwy. Powołano zespół do spraw nadania imienia. Wszystkim zależało na tym, aby placówka posiadała nazwę, z którą dzieci będą kojarzyć „swoje przedszkole”. Istniała potrzeba znalezienia motywu, który stanowiłby dla wychowanków oraz pracowników rodzaj symbolu identyfikującego. Rada Pedagogiczna zwróciła się z prośbą do wszystkich rodziców i ludzi związanych z przedszkolem o udział w procesie nadania imienia, aby każdy czuł, że jego zdanie jest istotne i było udziałem wszystkich. Przez cały miesiąc członkowie społeczności przedszkolnej mogli wrzucać swoje propozycje do specjalnie przygotowanej urny. Komisja powołana przez Dyrektor przedszkola, wybrała spośród propozycji te, które zdobyły największą ilość głosów. Na podstawie wyników utworzono kartę do głosowania. Przez kolejne dwa tygodnie cała społeczność przedszkolna oddawała głosy na najlepszą ich zdaniem nazwę z jednoczesną możliwością zaproponowania własnej nazwy, a karty umieszczane były w urnie. 2 kwietnia 2017r. komisja przeliczyła głosy.

Spośród 100 kart najwięcej głosów- 98, padło na nazwę JAŚ I MAŁGOSIA. Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27 października 2017r. podjęto uchwałę o nadaniu Przedszkolu Publicznemu nr 2 imienia „Jasia i Małgosi”. Przedszkole w swojej pracy wychowawczo-dydaktycznej koncentruje się na wszechstronnym rozwoju dziecka w ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym, docelowo przygotowując dzieci do podjęcia nauki w szkole. Biorąc pod uwagę wartości baśni „Jaś i Małgosia” zauważa się, iż są one bardzo ważne w życiu przedszkolnym. Rodzina jako najbliższe i najważniejsze dla dziecka środowisko, przeżywająca zarówno powodzenia, jak i trudności życiowe. Rodziny przedszkolaków również przeżywają i dobre, i złe chwile. Przedszkole kładzie ogromny nacisk na współpracę ze środowiskiem rodzinnym. Miłość braterska i siostrzana, poczucie wzajemnej odpowiedzialności za siebie, również w grupie rówieśniczej. Umiejętność współpracy znajduje się też wśród priorytetów pracy wychowawczo-dydaktycznej placówki. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach unikając zagrożeń świata zewnętrznego to przygotowanie dzieci do sytuacji, jakie niewątpliwie napotkają w życiu. Bohaterowie Jaś i Małgosia, to nikt inny, jak dziewczynki i chłopcy z przedszkola. Tak jak bohaterowie poradzili sobie z napotykanymi trudnościami, tak również celem przedszkola jest przygotować dzieci do podobnych sytuacji.

 

Przedszkole Publiczne nr 2 im. Jasia i Małgosi w Radlinie

 

[printfriendly]

 [su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"]
  • Wersja utworzona dnia 15 maja, 2018 @ 9:39 przez Marek Gajda
  • Wersja utworzona dnia 15 maja, 2018 @ 9:37 przez Marek Gajda
[printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

Brak różnic pomiędzy wersją strony utworzoną dnia 15 maja, 2018 @ 9:39 a aktualną wersją dokumentu.

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.


Liczba odwiedzin niniejszej strony: 454

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.