OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
plakat_SIP

Przedłużono nabór uczestników do projektu “Środowiskowy Interfejs Pomocowy”

EFS-poziom

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje o przedłużeniu terminu naboru do projektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy” realizowanego przy wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.


W ramach projektu oferowane będą następujące nieodpłatnie usługi:

  • telepomocy – możliwość wezwania pomocy w chwilach nagłego zagrożenia życia, powiadomienia bliskich, monitorowanie podopiecznego poprzez kontakt i elektroniczny z Centrum Operacyjnym obsługującym system;
  • zajęć w Punktach Dziennego Pobytu Środowiskowego (tzw. świetlice środowiskowe) w Wodzisławiu Śląskim, Radlinie i Rydułtowach;
  • pomocy udzielanej przez środowiskowe grupy wsparcia (pomoc w zakupach, umówienie wizyty u lekarza, wsparcie psychologiczne, prawne, informacje o korzystaniu z telepomocy, korzystanie z porad psychologa i prawnika.

Kwalifikowani kandydaci na uczestników:

  • zależne osoby dorosłe o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • zależne osoby niepełnosprawne- w stopniu lekkim, z kolei osoby zależne przewlekle chore,
  • osoby niesamodzielne-mieszkające samotnie z niemożnością wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego – powyżej 65 roku życia.

Kandydata zgłasza się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie poprzez złożenie formularza będącego załącznikiem do Regulaminu Rekrutacji. Formularze zgłoszeniowe składać należy do  22 lutego 2017 r. osobiście w sekretariacie PCPR w Wodzisławiu Śl. lub listownie do 17 lutego 2017 r. na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski (liczy się data wpływu do kancelarii) z dopiskiem na kopercie „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”.  Informacje szczegółowe udzielane są pod numerem telefonu: 32 4551430 wew.31

 

Załączniki:Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 194

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.