OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
Urząd Miasta Radlin - zdjęcie budynku

Praca w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ekologii ! Oferta nieaktualna

Burmistrz Radlina zaprasza osoby zainteresowane pracą na umowę na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu (pełny etat) do zapoznania się z ogłoszeniem.

Miejsce Pracy: Urząd Miasta Radlin, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

Prawdopodobny termin zatrudnienia: do końca października 2018 roku.

Sposób zatrudnienia: umowa na zastępstwo, pełny etat.

Zakres zadań i obowiązków:

 • realizacja zadań związanych z ochroną powietrza, w tym prowadzenie spraw dotyczących udzielania dotacji na zadania związane z ochroną powietrza,

 • realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami oraz gospodarką wodno-ściekową,

 • nadzorowanie, kontrola i rozliczanie zadań zleconych przez Wydział,

 • przygotowanie umów, porozumień, ugód oraz ich realizacja (wspólna realizacja zadań z innymi jednostkami samorządowymi oraz rozliczanie środków finansowych),

 • przygotowanie dokumentacji związanych z procedurami przetargowymi oraz procedurami wyboru wykonawcy poza przepisami prawa zamówień publicznych,

 • przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej, umów, porozumień, zarządzeń związanych z zakresem działań wydziału oraz ich realizacja,

 • realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,

 • wykształcenie wyższe w kierunku inżynieria środowiska, lub energetyka, lub pokrewne techniczne (np. monitoring i zarządzanie środowiskiem, inżynieria miejska, budownictwo itp.),

 • dobra znajomość obsługi komputera szczególnie w zakresie tzw. „Pakietu biurowego” (edytor tekstu, grafiki, prezentacji, arkusz kalkulacyjny),

 • podstawowa znajomość przepisów prawnych w zakresie ustaw: o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo ochrony środowiska, kodeks postępowania administracyjnego,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • prawo jazdy kat B.

 

Zapraszamy osoby chętne do pracy w zespole, sumienne, posiadające umiejętność komunikowania się, chętne do nauki.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (m.in. w celu ustalenia terminu rozmowy wstępnej) pod nr tel. 32 4590217 – Pan Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii, w godzinach pracy urzędu.Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 5 415

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.