Skip to content
Powstaje Regionalny Plan Transportowy dla Śląskiego – trwają konsultacje

Powstaje Regionalny Plan Transportowy dla Śląskiego - trwają konsultacje

Zarząd Województwa Śląskiego przystąpił do opracowania Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego. Opracowany plan będzie dokumentem wdrożeniowym dla Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.

Regionalny Plan Transportowy to opracowanie, które poruszy wszystkie najistotniejsze elementy związane z wizją rozwoju transportu, infrastruktury drogowej oraz zrównoważonej mobilności miejskiej na obszarze województwa śląskiego. RPT pozwoli zaplanować i wzmocnić podejmowane już działania w zakresie usprawnienia i integracji komunikacji, poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowego oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń.

Na podstawie zgromadzonych danych zbudowany będzie matematyczny model ruchu w transporcie indywidualnym i zbiorowym (zwany także modelem podróży lub modelem transportowym), uwzględniający również czynniki demograficzne i przestrzenne.

Wykonawcą RPT jest konsorcjum składające się z instytutu badawczego PBS Sp. z o.o. będącego Liderem Konsorcjum oraz z firm: Biuro Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych sp. j. Przetarg ogłoszono w grudniu 2020 r. Umowę z Wykonawcą podpisano 1 czerwca 2021 r.

Jednymi z najważniejszych elementów przygotowań opracowania planu będą badania ankietowe oraz pomiary natężenia ruchu . Zostaną wykonane w okresie od września do połowy listopada 2021 roku. W pierwszej połowie 2022 roku prowadzone będą konsultacje społeczne przygotowanego RPT, a zakończenie wszystkich prac związanych z projektem nastąpi 31 lipca 2022.

Założenia do dokumentu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego slaskie.pl (zakładka plany rozwoju), na stronie BIP-u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie rcas.slaskie.pl.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu