OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
ops radlin

Poszukujemy asystentów osobistych osób niepełnosprawnych

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 31 października, 2019 @ 14:56.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Burmistrz Radlina oraz Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie poszukują osób, które mogłyby świadczyć usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w formie umowy zlecenia, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” w roku 2020.

Asystentem może być:
a) osoba, która posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
b) osoba z wykształceniem przynajmniej średnim posiadająca, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Zadaniem asystenta będzie w szczególności pomoc osobie niepełnosprawnej w wyjściu, dojazdach i powrocie z wyznaczonych miejsc związanych z życiem codziennym lub rehabilitacją osoby niepełnosprawnej, a także pomoc w zakupach czy załatwieniu spraw urzędowych.

Osoby spełniające w/w kryteria i wyrażające chęć świadczenia usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt mailowy na adres: ops@radlin.pl lub telefoniczny pod numerami 32 – 4567231 lub 32 – 4567363 wew. 11, 13, 17  w terminie do dnia 19 listopada 2019 r.
Zatrudnienie asystentów będzie możliwe jedynie po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego do Wojewody Śląskiego wniosku oraz uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Treść Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"]
  • Wersja utworzona dnia 31 października, 2019 @ 14:56 przez Katarzyna Macha
[printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

Brak różnic pomiędzy wersją strony utworzoną dnia 31 października, 2019 @ 14:56 a aktualną wersją dokumentu.

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.


Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 764

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.