Skip to content
Porządek sesji Rady Miejskiej w Radlinie (lipiec 2021)

Porządek sesji Rady Miejskiej w Radlinie (lipiec 2021)

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 15 lipca 2021 o 13:20:07. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Porządek obrad XXXV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 22 lipca 2021 r (godz. 14.30)

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na złożenie 3 wniosków o bezzwrotne dofinansowanie inwestycji planowanych do realizacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
  Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.
 3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2021.
  Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od
  2021 do 2034.
  Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
 5. Zamknięcie sesji.

 • Wersja utworzona dnia 15 lipca 2021 o 13:20:07 przez Marek Gajda

Wersja utworzona

15 lipca 2021 o 13:20:07Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p><strong>Porządek obrad XXXV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 22 lipca 2021 r (godz. 14.30)</strong></p>Dodano: <p><strong>Porządek obrad XXXV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 22 lipca 2021 r (godz. 14.30)</strong><br><br>22 lipca 2021, godz. 14.30, Sala Posiedzeń Urzędu Miasta Radlin: </p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} -->Bez zmian: <!-- wp:list {"ordered":true} -->
Bez zmian: <ol><li>Otwarcie sesji.</li><li>Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na złożenie 3 wniosków o bezzwrotne dofinansowanie inwestycji planowanych do realizacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.<br>Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.< /li><li>Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2021.<br>Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.</li>< li>Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od<br>2021 do 2034.<br>Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.</li>< li>Zamknięcie sesji.</li></ol>Bez zmian: <ol><li>Otwarcie sesji.</li><li>Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na złożenie 3 wniosków o bezzwrotne dofinansowanie inwestycji planowanych do realizacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.<br>Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.< /li><li>Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2021.<br>Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.</li>< li>Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od<br>2021 do 2034.<br>Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.</li>< li>Zamknięcie sesji.</li></ol>
Bez zmian: <!-- /wp:list -->Bez zmian: <!-- /wp:list -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu