OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
logo20

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Radlinie w dniu 25 kwietnia 2017 r. (godz. 10.00 )

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie informacji na temat świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Radlina. Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik i zaproszeni goście

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

4. Omówienie sytuacji pomocy społecznej. Przedstawienie sprawozdania z działalności ośrodka, potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz planów na przyszłość. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej. Raport z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych. Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Radlin. Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2017 r. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultacji społecznych. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej, Piotr Absalon, Sekretarz Miasta

14. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

15. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 marca 2017 r. 16. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

17. Zamknięcie sesji.

 

Posiedzenie Komisji ds. Społecznych 20.04.2017 r. godz. 10.00
Posiedzenie Komisji Infrastruktury 24.04.2017 r. godz. 8.00
Posiedzenie Komisji Budżetu 24.04.2017 r. godz. 10.00

 
 
Do pobrania:
 

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 427

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.