OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
DSC_0287

Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad
XV sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 24 listopada 2015 r.
godz. 10.00

 

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Burmistrz Radlina Barbara Magiera

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2016 r.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały nr BRM-0150/XV/108/2007 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Radlin.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2015 r.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2015 do 2023
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik

9. Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Radlina na lata 2016 – 2020”.
Ref. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Kryszewska

10. Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny dla Radlina na lata 2016 – 2018”.
Ref. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Kryszewska

11. Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016 – 2020”.
Ref. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Kryszewska

12. Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radlinie na lata 2016 – 2020”.
Ref. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Kryszewska

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań przy drogach powiatowych położonych na terenie Radlina.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii Marcin Król

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Głożyny.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii Marcin Król

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii Marcin Król

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Zapolskiej.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa Piotr Patała

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Nałkowskiej.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa Piotr Patała

18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2015 – 2019”.
Ref. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Czesław Brachmański

19. Zapoznanie się z protokołem z kontroli przeprowadzonej w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
Ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ludwik Blanik

20. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Chromik

21. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 października 2015 r.

22. Wolne głosy i wnioski

23. Zamknięcie sesji.

W listopadzie komisje Rady Miejskiej odbędą się w następujących dniach:
- Komisja Rewizyjna – 12 listopada 2015 o godz. 10.00,
- Komisja ds. Społecznych  – 19 listopada 2015 o godz. 10.00,
- Komisja Infrastruktury – 23 listopada 2015 o godz. 9.00,
- Komisja Budżetu – 23 listopada 2015 o godz. 10.00
Sesja Rady Miejskiej zaplanowana jest na 24 listopada 2015 o godz. 10.00


Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 629

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.