OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Radlinie

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 9 października, 2018 @ 16:06.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Porządek obrad
XLIX sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 16 października 2018 r (godz. 1430)

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Ref. Rozwoju

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

4. Podsumowanie działalności Rady Miejskiej w kadencji 2014 – 2018
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radlinie.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem
prowadzącym jest Miasto Radlin.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Wojciecha
Korfantego.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul.
Modrzewiowej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2018.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

10. odjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Radlin na lata od 2018 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

11. Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta

12. Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników
samorządowych.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

13. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

14. Przedstawienie informacji o kontroli przeprowadzonej w Klubie Gimnastycznym Radlin.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

15. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 września 2018 r.

16. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

17. Zamknięcie sesji.[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"]
  • Wersja utworzona dnia 9 października, 2018 @ 16:06 przez Marek Gajda
[printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

Brak różnic pomiędzy wersją strony utworzoną dnia 9 października, 2018 @ 16:06 a aktualną wersją dokumentu.

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.


Liczba odwiedzin niniejszej strony: 599

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.