OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Radlinie

Porządek obrad
II sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 5 grudnia  2018 r.        

                    
godz. 14.30
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera – Burmistrz Radlina.

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia  nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
Ref. Beata Sowa – Starszy Specjalista Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Ref. Beata Sowa – Starszy Specjalista Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2019.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki na nieruchomości.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2018.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2018 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie dzierżawy nieruchomości komunalnych.
Ref. Piotr Patała – Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik -  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik -  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik -  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik -  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Radlina.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

19. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi.
Ref. Gabriela Chromik -  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

20. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Ludosława K. wraz z odpowiedzią na skargę.
Ref. Gabriela Chromik -  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

21. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik -  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

22. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji w dniach:
a/ 16 października 2018 r.
b/ 20 listopada 2018 r.

23. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

24. Zamknięcie sesji.



Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 380

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.