OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
Wiosny Ludów przed i po

Ponad 200 tysięcy pozyskanych na walkę z azbestem!

266 521,19 zł  – tyle pieniędzy ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 trafi do Radlina dla zadania “Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Wiosny Ludów 291 w Radlinie”. Wszystko w ramach środków na cele związane z ochroną środowiska i efektywnego wykorzystywania zasobów (Działanie/Poddziałanie: 5.2. Gospodarka odpadami/5.2.2. Gospodarka odpadami RIT Zachodni)
 
Środki pozyskała dla swoich zasobów Spółdzielnia Mieszkaniowa “Marcel” w Radlinie, zaś miasto Radlin starało się o rekomendację dla tego projektu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego, która to rekomendacja została udzielona.
 

Na zdjęciu porównanie stanu sprzed i po inwestycji.Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 195

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.