OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
Krus wallpaper

Pomoc KRUS dla poszkodowanych rolników w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 roku

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 17 października, 2019 @ 9:37.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi.

 

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 86/2019 z dnia 6 września 2019 r., zarejestrowany przez Komisję Europejską pod numerem SA.55378 (2019/XA) i opublikowany na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Program obowiązuje od 24 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Pomoc udzielana jest na wniosek poszkodowanego rolnika zgodnie z warunkami określonymi w wyżej wymienionym programie w formie: umorzenia w części lub w całości bieżących składek, których termin płatności jeszcze nie upłynął – obejmuje składki począwszy od IV kwartału 2019 r. odroczenia terminu płatności składek, rozłożenia należności z tytułu składek na dogodne raty, zmiany dotychczasowych warunków spłaty należności z tytułu zadłużenia. Wnioski poszkodowanych rolników umotywowane poniesionymi stratami spowodowanymi w 2019 r. przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź załatwiane są w trybie uproszczonym (bez konieczności przeprowadzania własnego postępowania wyjaśniającego w trakcie wizytacji gospodarstwa), gdy szkody potwierdzone protokołem odpowiedniej komisji powołanej przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia strat, spowodowały obniżenie dochodu powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

W przypadku, gdy szkody z powodu suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi spowodowały obniżenie dochodu do 30% pomoc będzie miała charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

 

Zainteresowanym innymi formami rządowej pomocy dla rolników polecamy komunikaty na stronie MRiRW.[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"]
  • Wersja utworzona dnia 17 października, 2019 @ 9:37 przez Marek Gajda
[printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

Brak różnic pomiędzy wersją strony utworzoną dnia 17 października, 2019 @ 9:37 a aktualną wersją dokumentu.

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.


Liczba odwiedzin niniejszej strony: 658

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.