OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
grandma

“Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem”

Zapraszamy mieszkańców Radlina do udziału w projekcie “Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem”.
W ramach projektu świadczone będą następujące formy wsparcia:

1/ Zintegrowany system pomocy środowiskowej wsparty systemem teleopieki realizowany w okresie
od 02.05.2019 r. do 31.10.2021 r.

2/ Usługi sąsiedzkie (z wyłączeniem usług specjalistycznych) świadczone przez kontraktowych
opiekunów obejmą m.in. pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów; pomoc w
przygotowywaniu i podawaniu posiłków; pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i
urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych w imieniu osoby objętej usługą,
towarzyszenie na spacerach; informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia
lub sytuacjach kryzysowych – realizacja w okresie od 02.05.2019 r. do 31.10.2021 r.

3/ Dzienny Dom Pomocy w Radlinie przy ul Orkana 23 będzie czynny w dni robocze w godz.8.00
-16.00 w okresie od 02.05.2019 r. do 31.10.2021 r.

4/ Pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych
oraz bieżących spraw życia codziennego świadczone od 01.04.2019 r. do 31.10.2021 r.

5/ Przewóz zakwalifikowanych uczestników mających problemy z dotarciem do i z DDP.
Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
Szczegóły projektu w załączonym regulaminie oraz pod numerem telefonu:
32 4558304 wew. 36 w godz. od 8.00 do 12.00.

Zobacz też:

Załącznik rekrutacyjny nr 1 – Teleopieka

Załącznik rekrutacyjny nr 2 -DDP

Regulamin rekrutacji Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem!Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 238

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.