OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Podatki i opłaty

Wybierz sprawę

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego – osoby fizyczne

 

Korekta informacji o lasach – osoby fizyczne

 

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego – osoby fizyczne

 

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego – osoby fizyczne

 

Korekta informacji o gruntach rolnych – osoby fizyczne

 

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego – osoby fizyczne

 

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości – osoby fizyczne

 

Korekta informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – osoby fizyczne

 

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości – osoby fizyczne

 

Elektroniczna płatność za podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych

 

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku leśnego – osoby prawne

 

Korekta deklaracji na podatek leśny – osoby prawne

 

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku leśnego – osoby prawne

 

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku rolnego – osoby prawne

 

Korekta deklaracji na podatek rolny – osoby prawne

 

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku rolnego – osoby prawne

 

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od nieruchomości – osoby prawne

 

Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości – osoby prawne

 

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatku od nieruchomości – osoby prawne

 

Elektroniczna płatność za podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób prawnych

 

Wydanie pozostałych zaświadczeń w zakresie należności podatkowych

 

Wydanie zaświadczenia o figurowaniu/ niefigurowaniu w ewidencji podatników

 

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 

Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych podatnika

 

Wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości zbywającego

 

Wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy

 

Wydanie zaświadczenia w zakresie należności niepodatkowych

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Elektroniczna płatność za opłatę za odbiór odpadów komunalnych

 

Zgłoszenie powstania obowiązku podatku od środków transportowych

 

Korekta deklaracji na podatek od środków transportowych (zmiana miejsca zamieszkania/siedziby, przedłużenie czasowego wycofania z ruchu, korekta błędnie wypełnionej deklaracji)

 

Zgłoszenie wygaśnięcia obowiązku podatkowego od środków transportowych

 

Elektroniczna płatność za podatek od środków transportowych

 

Dokonanie zwrotu lub przerachowań w zakresie należności niepodatkowych

 

Interpretacja w zakresie prawa podatkowego

 

Stwierdzenie nadpłaty podatku

 

Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) – osoby fizyczne

 

Wniosek w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) – osoby prawne

 

Zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

 

Założenie konta na portalu dotyczącego płatności

 

Zwrot opłaty skarbowejRejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 384

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.