OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Podatki

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 24 stycznia, 2020 @ 11:04.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


UWAGA ! 

 • Urząd Miasta Radlina informuje, że od 16 stycznia 2020r. obowiązuje nowy numer rachunku bankowego:
  Mikołowski Bank Spółdzielczy

  30 84360003 0000 0026 8038 0001

   

  Na niniejsze konto należy dokonywać wpłat z tytułu:

  - podatków od osób prawnych i podatków od środków transportowych,
  - opłaty skarbowej
  - koncesji alkoholowych
  - dzierżaw
  - kar umownych
  - mandatów 
  - odszkodowań
  - opłat za zajęcie pasa drogowego
  - opłat za wydanie zaświadczeń
  - sporządzenie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków
  - za wieczyste użytkowanie gruntów itp. 

  Uwaga! Podatki od osób fizycznych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w otrzymanych decyzjach.

 • Nowe,  ogólnopolskie formularze dotyczące podatków i opłat lokalnych, obowiązujące od 1 lipca 2019  : LINK

 Poniżej publikujemy najważniejsze uchwały dotyczące podatków w Radlinie:

 

Wcześniejsze uchwały:

 

 

Interpretacje indywidualne

 

Archiwum:

Uchwały obowiązujące do 31.12.2015

 

Tags: podatki, podatek, ile zapłacić podatku, podatek 2020, podatki Radlin, podatki 2020, podatki 2020 w Radlinie, konto bankowe, konto bankowe urzędu, rachunek, rachunek bankowy, rachunek bankowy urzędu, na jakie konto wpłacić podatek

 [su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

Brak różnic pomiędzy wersją strony utworzoną dnia 24 stycznia, 2020 @ 11:04 a aktualną wersją dokumentu.

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 9 242

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.