OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
Radlin LOGO

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Radlin na rok 2020

Burmistrz Radlina na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)  ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Radlin na rok 2020 z zakresu:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
  • ochrony i promocji zdrowia
  • ekologii i ochrony zwierząt
  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

 

Do pobrania:

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 480

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.