Skip to content
Ogłoszenie o wzroście kosztów upomnienia

Ogłoszenie o wzroście kosztów upomnienia

Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 2 listopada 2021 o 11:40:04. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

OGŁOSZENIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021r.
w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczonego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji
administracyjnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 67) od 13 października 2021r. wysokość kosztów upomnienia
wynosi 16 zł.
Dodatkowo przypominamy, iż w przypadku nieuregulowania w terminie należności pieniężnych zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej. Jak informowaliśmy wcześniej wzrosły koszty egzekucyjne pobierane przez Urzędy Skarbowe. W przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej będą stosowane środki egzekucyjne i powstanie obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych, a są to:

  • opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego,
  • opłata egzekucyjna naliczana, od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi, o której mowa w art. 64 § 4 lub § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  • wydatków egzekucyjnych poniesionych przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego,
  • opłaty za czynności egzekucyjne.

Dlatego apelujemy do mieszkańców o terminowe dokonywanie wpłat a także bieżące informowanie organu podatkowego o zmianie miejsca pobytu lub zamieszkania podatnika.

Jednocześnie przypominamy o zbliżającej się czwartej racie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.

  • Wersja utworzona dnia 2 listopada 2021 o 11:40:04 przez Marek Gajda

Wersja utworzona

2 listopada 2021 o 11:40:04Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Bez zmian: <p><strong>OGŁOSZENIE< /strong></p>Bez zmian: <p><strong>OGŁOSZENIE< /strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021r.<br>w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczonego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji<br> administracyjnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 67) od 13 października 2021r. wysokość kosztów upomnienia<br>wynosi 16 zł.<br>Dodatkowo przypominamy, iż w przypadku nieuregulowania w terminie należności pieniężnych zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej. Jak informowaliśmy wcześniej wzrosły koszty egzekucyjne pobierane przez Urzędy Skarbowe. W przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej będą stosowane środki egzekucyjne i powstanie obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych, a są to:</p>Dodano: <p>Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021r.<br>w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczonego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji<br> administracyjnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 67) <strong>od 13 października 2021r. wysokość kosztów upomnienia<br>wynosi 16 zł.</strong> <br>Dodatkowo przypominamy, iż w przypadku nieuregulowania w terminie należności pieniężnych zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej. Jak informowaliśmy wcześniej <strong>wzrosły koszty egzekucyjne pobierane przez Urzędy Skarbowe</strong>. W przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej będą stosowane środki egzekucyjne i powstanie obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych, a są to:</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:list -->Bez zmian: <!-- wp:list -->
Skasowano: <ul><li>opłata manipulacyjna w wysokości 100 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego,< /li><li>opłata egzekucyjna naliczana, od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi, o której mowa w art. 64 § 4 lub § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji< /li><li>wydatków egzekucyjnych poniesionych przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego,< /li><li>opłaty za czynności egzekucyjne.</li></ul>Dodano: <ul><li>opłata manipulacyjna w wysokości <strong>100 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego,< /strong></li><li>opłata egzekucyjna naliczana, od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi, o której mowa w art. 64 § 4 lub § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji< /li><li>wydatków egzekucyjnych poniesionych przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego,< /li><li>opłaty za czynności egzekucyjne.</li></ul>
Bez zmian: <!-- /wp:list -->Bez zmian: <!-- /wp:list -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>Dlatego apelujemy do mieszkańców o terminowe dokonywanie wpłat a także bieżące informowanie organu podatkowego o zmianie miejsca pobytu lub zamieszkania podatnika.</p>Dodano: <p>Dlatego <strong>apelujemy do mieszkańców o terminowe dokonywanie wpłat</strong> a także bieżące informowanie organu podatkowego o zmianie miejsca pobytu lub zamieszkania podatnika.</p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- wp:paragraph -->
Skasowano: <p>Jednocześnie przypominamy o zbliżającej się czwartej racie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.</p>Dodano: <p>Jednocześnie przypominamy o zbliżającej się <strong>czwartej racie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.</strong></p>
Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->Bez zmian: <!-- /wp:paragraph -->
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Zobacz również

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej moich danych osobowych przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celach kontaktowych i wynikających z treści formularza. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania oraz terminów wynikających z przepisów prawa. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie w formie oświadczenia złożonego tą samą drogą. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail przez Urząd Miasta Radlin (z siedzibą przy ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin), w celu dopisania do bazy subskrybentów newslettera i otrzymywania cyklicznych wiadomości e-mail dot. Miasta Radlin i działalności jego jednostek organizacyjnych. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody. Zgodę można wycofać w każdym momencie, klikając stosowny link znajdujący się w otrzymanych wiadomościach e-mail. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przedstawiono na stronie

Przejdź do contentu