OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
Radlin LOGO

Oddanie w dzierżawę nieruchomości w Radlinie

Załącznik
do zarządzenia nr S. 0050.0.2017
Burmistrza Radlina
z dnia 7 sierpnia 2017r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Radlina
podaje do publicznej wiadomości:

 

że Miasto Radlin przeznacza do oddania w dzierżawę w formie bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną położoną w Radlinie stanowiącą własność Miasta Radlin:

obręb Radlin, km 2

Oznaczenie nieruchomości

Nr działki

Pow. w m²

Nr KW

Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego

Sposób zagospodarowania

ul. Jaworowa

 

3618/26

20

GL1W/00014577/7

KDD tereny dróg publicznych dojazdowych

cel rekreacyjny

 

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 0,15 zł za 1 m² 1 rok + 23% podatek VAT. Roczny czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 31 marca. Nieruchomość jest wolna od obciążeń. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu czynszu dzierżawnego może być dokonywana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Radlina.

Wykaz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.radlin.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta na okres 21 dni zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147ze zmianami).

Radlin, dnia 07.08.2017r.

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 282

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.