OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
logo20

Oddanie w dzierżawę nieruchomości w Radlinie

Załącznik

do zarządzenia nr S. 0050.0229.2017

Burmistrza Radlina

z dnia 28 września 2017r.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

 

Burmistrz Radlina

podaje do publicznej wiadomości:

 

że Miasto Radlin przeznacza do oddania w dzierżawę w formie bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną położoną w Radlinie stanowiącą własność Miasta Radlin:

 

obręb Radlin, km 2

Oznaczenie nieruchomości

Nr działki

Pow. w m²

Nr KW

Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego

Sposób zagospodarowania

ul. Makuszyńskiego

 

cz. 245

30

GL1W/00001101/6

ZUP 1(tereny usług publicznych)

cel – garaż

 Wysokość miesięcznego  czynszu dzierżawnego wynosi  1,30 zł za 1 m²/1 m-c + 23% podatek VAT.

Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.  
                                                                                       
Aktualizacja opłaty miesięcznej z tytułu czynszu dzierżawnego może być dokonywana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Radlina.

Wykaz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.radlin.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta na okres 21 dni zgodnie z art. 35 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147 ze zmianami).

 

 

Radlin, dnia 28.09.2017r.Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 1 063

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.