OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
SMOG

Od 15 maja rusza program “Smog Stop” – można uzyskać dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła!

smog stop

Od poniedziałku 15 maja 2017 r. rusza program “SMOG STOP” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) w ramach którego WFOŚiGW będzie dofinansowywał wymianę źródeł ciepła na ekologiczne. UWAGA! Złożenie wniosku w naszym miejskim programie dofinansowań NIE WYKLUCZA złożenia wniosku również w programie WFOŚiGW! Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku.   Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” jest kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. O udzielenie dofinansowania w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest:

  • wymiana źródła ciepła w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania,
  • zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz z wnioskiem: zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania – karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaflowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac),
  • zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacjaWnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku.

Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu). UWAGA: Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu. Przed rozpoczęciem naboru zostanie uruchomiony w siedzibie Funduszu w Katowicach Punkt Konsultacyjny, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00. w którym Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu.

UWAGA! Złożenie wniosku w naszym miejskim programie nie wyklucza złożenia wniosku również w WFOŚiGW!

Więcej informacji: http://www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html

Telefon kontaktowy: 32 60 32 252

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 3 717

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.