Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 1 grudnia 2020 o 16:19:33. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

„ELEKTRONICZNY SYSTEM WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA RADLIN I JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH”

Od  12 lipca 2010 roku do 30 września 2011 roku Miasto Radlin realizowało projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne” działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

Projekt pn. „Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania w Urzędzie Miasta Radlin i jednostkach podległych”, umożliwił lepsze świadczenie elektronicznych usług publicznych, integrację z systemem SEKAP oraz  szybszy dostęp do kompletnych i wiarygodnych informacji związanych z funkcjonowaniem miasta.

Celem projektu była w szczególności modernizacja, rozbudowa oraz integracja systemów informatycznych Urzędu Miasta Radlin i jednostek organizacyjnych poprzez rozbudowę Systemu Obiegu Dokumentów wraz z podpisem elektronicznym o jednostki organizacyjne miasta (MZOPO, ZGK, MOSiR, OPS, PP1, PP2, PP3, SP3, SP4, ZSS, GIM1, OPP i świetlica środowiskowa) modernizacja oraz dostawa nowych aplikacji wspomagających pracę Urzędu Miasta i jednostek podległych, dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu, integracja systemów informatycznych (back-office) oraz budowa Systemu Wspomagania decyzji (ESWZ-SWD), szkolenie użytkowników systemu, adaptacja pomieszczenia serwerowni.

Numer umowy: UDA-RPSL.02.02.00-070/09-00
Numer projektu: 791
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 863 525,82 zł,
Środki z funduszu: 1 583 996,94 zł tj. 85% wartości dofinansowania

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

  • Wersja utworzona dnia 1 grudnia 2020 o 16:19:33 przez daniel_rad

Wersja utworzona

1 grudnia 2020 o 16:19:33Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <strong>„ELEKTRONICZNY SYSTEM WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA RADLIN I JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH”</strong> 
Skasowano: Od&nbsp; 12 lipca 2010 roku do 30 września 2011 roku Miasto Radlin realizowało projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet II „Społeczeństwo Informacyjne” działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. 
Skasowano: Projekt pn. „Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania w Urzędzie Miasta Radlin i jednostkach podległych”, umożliwił lepsze świadczenie elektronicznych usług publicznych, integrację z systemem SEKAP oraz&nbsp; szybszy dostęp do kompletnych i wiarygodnych informacji związanych z funkcjonowaniem miasta. 
Skasowano: Celem projektu była w szczególności modernizacja, rozbudowa oraz integracja systemów informatycznych Urzędu Miasta Radlin i jednostek organizacyjnych poprzez rozbudowę Systemu Obiegu Dokumentów wraz z podpisem elektronicznym o jednostki organizacyjne miasta (MZOPO, ZGK, MOSiR, OPS, PP1, PP2, PP3, SP3, SP4, ZSS, GIM1, OPP i świetlica środowiskowa) modernizacja oraz dostawa nowych aplikacji wspomagających pracę Urzędu Miasta i jednostek podległych, dostawa sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu, integracja systemów informatycznych (back-office) oraz budowa Systemu Wspomagania decyzji (ESWZ-SWD), szkolenie użytkowników systemu, adaptacja pomieszczenia serwerowni.Dodano: <p><strong>Większy dostęp do danych publicznych i poprawa jakości świadczonych usług – to tylko nieliczne z zakładanych korzyści dla osób korzystających z usług urzędu miasta. Już we wrześniu br. miasto Radlin przystąpi do realizacji projektu, którego głównym założeniem jest większe wykorzystanie technologii ICT w procesie obsługi obywatela i zarządzania urzędem.</strong> </p><p>Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie ogłosiło wyniki konkursu na realizację projektów skierowanych na rozwój instytucjonalny JST. Projekt Radlina i jego dwóch partnerów – miasta Czechowice Dziedzice oraz Stowarzyszenia Miasta w Internecie – otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 1,8 mln zł. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na modernizację zarządzania w radlińskim i czechowickim magistracie. Warto nadmienić, że projekt „Nowoczesny samorząd = sprawny samorząd” został wysoko oceniony i zajął 10-te miejsce na liście rankingowej w MSWiA.</p><p>Celem głównym projektu jest modernizacja zarządzania w urzędach miast Radlin i Czechowice Dziedzice, podniesienie transparentności działań i jakości wykonywanych zadań publicznych przez większe wykorzystanie nowoczesnych technologii. Co to w praktyce oznacza?<br />W praktyce urzędy zakupią i wdrożą takie systemy informatyczne, dzięki którym obywatel będzie mógł pobierać przez internet interesujące go dane. Znacznie zwiększy się ilość informacji publicznej i danych publicznych, które będzie można sprawdzić korzystając z internetu. Mieszkaniec będzie mógł sprawdzić np. ile podatku od nieruchomości musi zapłacić, jakie organizacje pozarządowe otrzymały dotację z miasta i w jakiej wysokości, podatnicy będą otrzymywać e-mailem powiadomienia o upływających terminach płatności. Platforma będzie otwarta na rozbudowę i umożliwi np. dostęp do rejestru działek wieczystego użytkowania, rejestru dzierżaw, czy informacji o należnych opłatach czynszowych w mieszkaniach komunalnych. System będzie współpracował z elektroniczną platformą usług administracji publicznej (ePUAP), portalem umożliwiającym wymianę dokumentów pomiędzy instytucjami publicznymi całego kraju.<br />Skróci się czas załatwiania spraw, ponieważ wdrożone zostaną również systemy informatyczne usprawniające pracę wewnątrz urzędów.<br />Urzędy wdrożą również program koordynujący aktualizowanie strategii rozwoju miast. Dzięki temu mieszkańcy zyskają większą wiedzę i możliwości wpływu na kształt strategii i przyszłych działań.</p> <p><strong>Całkowite wdrożenie systemów potrwa około dwóch lat. Wartość projektu – ponad 1.8 mln zł – w 85% pokryje Europejski Fundusz Społeczny w ramach Priorytetu V, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1 POKL. </strong> </p><p><strong>INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA </strong> </p><p>Burmistrz Radlina informuje, iż w wyniku przeprowadzenia konkursu na wyłonienie partnera do realizacji projektu w ramach Priorytetu V, Działania 5.2, Poddziałania 5.2.1 POKL, wybrano oferenta: Stowarzyszenie Miasta w Internecie z siedzibą 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 11A.</p><p><iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/tV40QTWeECc" width="535" height="315" frameborder="0" allowfullscreen= "allowfullscreen" ></iframe></p>
Skasowano: <strong>Numer umowy: UDA-RPSL.02.02.00- 070/09-00</strong> 
Skasowano: <strong>Numer projektu: 791</strong> 
Skasowano: <strong>Całkowita wartość projektu wynosi: 1 863 525,82 zł,</strong> 
Skasowano: <strong>Środki z funduszu: 1 583 996,94 zł tj. 85% wartości dofinansowania</strong> 
Skasowano: Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie&nbsp;<a href="http:// www.rpo.silesia-region.pl/ ">www.rpo.silesia- region.pl</a>. 
Skasowano: <img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/03/ue.jpg" alt="" width="604" height="93"> 
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.