Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 2 grudnia 2020 o 10:04:34. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Miasto Radlin, wraz z partnerskim miastem Mohelnice, w Czechach, prowadziło projekt w ramach dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na realizację projektu pn. „Odległość nie jest dla nas przeszkodą”.

Projekt miał na celu rozwijanie kontaktów partnerskich z czeskim miastem Mohelnice, które oficjalnie zostało miastem partnerskim Radlina wiosną 2010 roku. W związku z pozyskaną dotacją realizowane były działania sprzyjające integracji społecznej mieszkańców obu miast. Działania te obejmowały głównie obszar kultury, sportu i oświaty.

I tak, w ramach projektu odbyła się wspólna konferencja dyrektorów polskich i czeskich szkół. Wiosną 2011r. w ramach wymiany uczniów młodzież z Radlina wyjechała na kilka dni do miasta Mohelnice, a następnie  młodzież z Czech gościła w Radlinie. Odbyło się również wydarzenie skierowane bezpośrednio do mieszkańców: Dni Miasta Mohelnice w Radlinie – impreza ta (w formie festynu na Placu Radlińskich Olimpijczyków) odbyła się latem 2011 roku.

Warto nadmienić, że wartość projektu wynosi blisko 31 tys euro, z czego miasto wyłożyło tylko 5%, zaś pozostałą kwotę pokrył Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżet państwa (10%)

  • Wersja utworzona dnia 2 grudnia 2020 o 10:04:34 przez daniel_rad
  • Wersja utworzona dnia 2 grudnia 2020 o 10:03:04 przez daniel_rad

Wersja utworzona

2 grudnia 2020 o 10:04:34Aktualna wersja
Treść
Skasowano: <strong>Miasto Radlin, wraz z partnerskim miastem Mohelnice, w Czechach, prowadziło projekt w ramach dotacji z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na realizację projektu pn. „Odległość nie jest dla nas przeszkodą”.</strong> 
Skasowano: Projekt miał na celu rozwijanie kontaktów partnerskich z czeskim miastem Mohelnice, które oficjalnie zostało miastem partnerskim Radlina wiosną 2010 roku. W związku z pozyskaną dotacją realizowane były działania sprzyjające integracji społecznej mieszkańców obu miast. Działania te obejmowały głównie obszar kultury, sportu i oświaty. 
Skasowano: I tak, w ramach projektu odbyła się wspólna konferencja dyrektorów polskich i czeskich szkół. Wiosną 2011r. w ramach wymiany uczniów młodzież z Radlina wyjechała na kilka dni do miasta Mohelnice, a następnie&nbsp; młodzież z Czech gościła w Radlinie. Odbyło się również wydarzenie skierowane bezpośrednio do mieszkańców: Dni Miasta Mohelnice w Radlinie – impreza ta (w formie festynu na Placu Radlińskich Olimpijczyków) odbyła się latem 2011 roku.Dodano: <p>Do końca października  2012 roku w Mieście Radlin realizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet VII „Transport”, poddziałanie 7.1.2. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzpełniającej kluczową sieć drogową”.< /p><p>Projekt pn. „Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II”, obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Rymera i Damrota w Radlinie wraz z przebudową chodników, kabli teletechnicznych i energetycznych oraz rozbudową sieci kanalizacji deszczowej. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie ul. Rymera z wjazdem do Urzędu Miasta oraz geometria ciągu ul. Rymera skrzyżowania z ul. Makuszyńskiego. Ciąg drogowy po przebudowie zostanie zachowany, dokonana zostanie zmiana geometrii osi drogi (ul. Rymera) i tym samym geometria przyległych do niej 3 skrzyżowań.< /p><p><strong>Celem projektu jest poprawa funkcjonalności układu drogowego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Radlinie. Ponadto realizacja niniejszego projektu przyczynie się m.in. do:</strong>< /p><ul><li>poprawy stanu infrastruktury drogowej w rejonie skrzyżowania ulic Rymera i Damrota oraz wjazdu do Urzędu Miasta,</li>< li>zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków samochodowych na skrzyżowaniu,< /li><li>poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych,</li> <li>ukształtowanie właściwej osi drogi ulicy Rymera,</li>< li>upłynnienie włączania sie do ruchu pojazdów od strony ul. Damrota i UM Radlin.</li>< /ul><p>Numer umowy: UDA-RPSL.07.01.02- 00-010/11-00<br />Numer projektu: 1256</p><p>Całkowita wartość projektu wynosi:  839 492,40 (dofinansowanie 85% tj. 713 568,54 zł)<br />Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia- region.pl.</p><p><img src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2020/03/ue.jpg" alt="" width="604" height="93" /></p>
Skasowano: Warto nadmienić, że wartość projektu wynosi blisko&nbsp;<strong>31 tys euro</strong>, z czego miasto wyłożyło tylko 5%, zaś pozostałą kwotę pokrył Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%) oraz budżet państwa (10%) 
Skasowano: <iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/hsPz7Bj56L4" width="535" height="315" frameborder="0" allowfullscreen= "allowfullscreen"></iframe> 
Skasowano: <iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/tRMfay6zml4" width="535" height="315" frameborder="0" allowfullscreen= "allowfullscreen"></iframe> 
Skasowano: <iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/pJ1cEYyIziI" width="535" height="315" frameborder="0" allowfullscreen= "allowfullscreen"></iframe> 
Skasowano: <iframe src="https:// www.youtube.com/ embed/IzdA43Nh6LE" width="535" height="315" frameborder="0" allowfullscreen= "allowfullscreen"></iframe> 
lazyload_thumbnail_quality
Skasowano: Dodano: default

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.