OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Nieruchomości, lokale mieszkalne i użytkowe

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 27 marca, 2018 @ 8:38.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Wybierz sprawę

Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy

 

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy w prawo własności

 

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

 

Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości

 

Interwencje dotyczące sposobu zarządzania, utrzymania czystości, dostawy mediów w lokalach i budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy (miasta)

 

Interwencje dotyczące stanów technicznych, remontów lokali i budynków stanowiących mieszkaniowy zasób gminy (miasta)

 

Przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego

 

Przydział lokalu mieszkalnego

 

Przydział lokalu socjalnego

 

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

Regulacja stanu prawnego lokalu mieszkalnego po wyprowadzeniu się lub zgonie głównego najemcy

 

Rozłożenie kaucji mieszkaniowej na raty

 

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

 

Zamiana lokalu mieszkalnego należącego do zasobu mieszkaniowego gminy (miasta) z kontrahentem

 

Zamiana lokalu mieszkalnego w ramach zamiany z miastem (gminą)

 

Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego po spłacie zaległości

 

Oddanie w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym

 

Podnajem lokalu użytkowego

 

Sprzedaż lokali użytkowych (w tym garaży) stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców

 

Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego (w tym garażu) po ustąpieniu przesłanek stanowiących podstawy do rozwiązania umowy[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"]
  • Wersja utworzona dnia 27 marca, 2018 @ 8:38 przez Patryk Matuszczyk
  • Wersja utworzona dnia 22 marca, 2018 @ 14:07 przez Patryk Matuszczyk
[printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

Brak różnic pomiędzy wersją strony utworzoną dnia 27 marca, 2018 @ 8:38 a aktualną wersją dokumentu.

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 572

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.