OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
logo tło

Nieruchomości do oddania w dzierżawę

Informujemy, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) na stronie internetowej www.radlin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w
siedzibie Urzędu Miasta Radlin przy ul. J. Rymera 15 wywieszony został na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w Radlinie przy ul. Kasztanowej i ul. ks J. Popiełuszki (ul. mjr P.I. Rogozina) przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Burmistrz Radlina

podaje do publicznej wiadomości:

 

że Miasto Radlin przeznacza do oddania w dzierżawę w formie bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną położoną w Radlinie, stanowiącą własność Miasta Radlin:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Nr działki

Pow. w m²

Nr KW

Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego

Sposób zagospodarowania

1.

 

 

2.

ul. Kasztanowej

Radlin, km 2

 

ul. ks. J. Popiełuszki

Biertułtowy, km 2

cz. 3637/100

 

 

cz. 3849/319

 

 

60

 

 

180

 

 

GL1W/00014577/7

 

 

GL1W/00058542/3

KDD (tereny dróg dojazdowych)

 

M1 (ter. mieszkan.-usługowe z przewagą zabudowy wielorodzinnej)

KZ 1/2 (tereny dróg gminnych, powiatowych)

cel – miejsca postojowe

 

cel rekreacyjny

 

1. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi: 1,00 zł za 1 m²/1 miesiąc + 23% podatek VAT

Miesięczny czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 15-go każdego miesiąca.

2. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi: 0,15 zł za 1 m²/1 rok + 23% podatek VAT

Roczny czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 31 marca.

Nieruchomości są wolne od obciążeń.

 

Aktualizacja opłaty miesięcznej i rocznej z tytułu czynszu dzierżawnego może być dokonywana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Radlina.

Wykaz podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.radlin.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miasta na okres 21 dni zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r, poz. 2204 ze zmianami).

 

 

 

 

 

 

Radlin, dnia 19 września 2019r.Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 877

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.