OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
offcie

Konkurs dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Radlina na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych Miasta Radlin z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz ochrony i promocji zdrowia.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są: organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i inne podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.)

 

 

Załączniki do pobrania:

załącznik nr 1 – ogłoszenie

załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej

załącznik nr 3 – karta oceny merytorycznej

zarządzenieRejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 8 755

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.