Oglądasz starą wersję tego wpisu, z 18 czerwca 2020 o 13:26:20. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją aktualna wersja.

Liczba mieszkańców:

17 861

Powierzchnia ogółem:

12,53 km (1253 ha)

Struktura gruntów:

 • użytki rolne (rok 2005): 605 ha
 • lasy i tereny leśne(rok 2005): 126 ha
 • pozostałe grunty(rok 2005): 522 ha

Struktura własności gruntów:

 • własność prywatna (rok 2005): 742
 • własność państwowa (rok 2005): 320
 • własność komunalna (rok 2005): 191

Długość dróg na terenie Radlina:

 • drogi gminne – publiczne: 16653 m
 • drogi powiatowe: 15900 m
 • drogi krajowe (Gliwice Chałupki): 2750 

Liczba urodzin:

 • rok 1994: 198
 • rok 1995: 186
 • rok 1996: 191
 • rok 1997: 217
 • rok 1998: 169
 • rok 1999: 179
 • rok 2000: 206
 • rok 2001: 161
 • rok 2002: 161
 • rok 2003: 168
 • rok 2004: 183
 • rok 2005: 181
 • rok 2006: 194
 • rok 2007: 204
 • rok 2008: 200
 • rok 2009: 222
 • rok 2010: 214
 • rok 2011: 202
 • rok 2012: 195
 • rok 2013: 176
 • rok 2014: 164
 • rok 2015: 189
 • rok 2016: 173
 • rok 2017: 193
 • rok 2018: 167

Revision 27504 is not a revision of this post. (Viewing aktualna wersja instead.)

Brak zmian treści (pierwsza wersja dokumentu).

 • Wersja utworzona dnia 18 czerwca 2020 o 13:26:20 przez Jarek

Wersja utworzona

18 czerwca 2020 o 13:26:20Aktualna wersja
Treść
Bez zmian: <p>Liczba mieszkańców:</p>Bez zmian: <p>Liczba mieszkańców:</p>
Bez zmian: <p>17 861</p>Bez zmian: <p>17 861</p>
Bez zmian: <p>Powierzchnia ogółem:</p>Bez zmian: <p>Powierzchnia ogółem:</p>
Bez zmian: <p>12,53 km (1253 ha)</p>Bez zmian: <p>12,53 km (1253 ha)</p>
Bez zmian: <p>Struktura gruntów:</p>Bez zmian: <p>Struktura gruntów:</p>
Bez zmian: <ul><li>użytki rolne (rok 2005): 605 ha</li><li>lasy i tereny leśne(rok 2005): 126 ha</li><li>pozostałe grunty(rok 2005): 522 ha</li></ul>Bez zmian: <ul><li>użytki rolne (rok 2005): 605 ha</li><li>lasy i tereny leśne(rok 2005): 126 ha</li><li>pozostałe grunty(rok 2005): 522 ha</li></ul>
Bez zmian: <p>Struktura własności gruntów:</p>Bez zmian: <p>Struktura własności gruntów:</p>
Bez zmian: <ul><li>własność prywatna (rok 2005): 742</li><li>własność państwowa (rok 2005): 320</li><li>własność komunalna (rok 2005): 191</li></ul>Bez zmian: <ul><li>własność prywatna (rok 2005): 742</li><li>własność państwowa (rok 2005): 320</li><li>własność komunalna (rok 2005): 191</li></ul>
Bez zmian: <p>Długość dróg na terenie Radlina:</p>Bez zmian: <p>Długość dróg na terenie Radlina:</p>
Bez zmian: <ul><li>drogi gminne – publiczne: 16653 m</li><li>drogi powiatowe: 15900 m</li><li>drogi krajowe (Gliwice Chałupki): 2750 </li></ul>Bez zmian: <ul><li>drogi gminne – publiczne: 16653 m</li><li>drogi powiatowe: 15900 m</li><li>drogi krajowe (Gliwice Chałupki): 2750 </li></ul>
Bez zmian: <p>Liczba urodzin:</p>Bez zmian: <p>Liczba urodzin:</p>
Skasowano: <ul><li>rok 1994: 198</li><li>rok 1995: 186</li><li>rok 1996: 191</li><li>rok 1997: 217</li><li>rok 1998: 169</li><li>rok 1999: 179</li><li>rok 2000: 206</li><li>rok 2001: 161</li><li>rok 2002: 161</li><li>rok 2003: 168</li><li>rok 2004: 183</li><li>rok 2005: 181</li><li>rok 2006: 194</li><li>rok 2007: 204</li><li>rok 2008: 200</li><li>rok 2009: 222</li><li>rok 2010: 214</li><li>rok 2011: 202</li><li>rok 2012: 195</li><li>rok 2013: 176</li><li>rok 2014: 164</li><li>rok 2015: 189</li><li>rok 2016: 173</li><li>rok 2017: 193</li><li>rok 2018: 167</li></ul> <p>(źródło: <a href="http:// www.polskawliczbach.pl/Radlin" >http://www.polskawliczbach.pl/ Radlin)</a></ p>Dodano: <ul><li>rok 1994: 198</li><li>rok 1995: 186</li><li>rok 1996: 191</li><li>rok 1997: 217</li><li>rok 1998: 169</li><li>rok 1999: 179</li><li>rok 2000: 206</li><li>rok 2001: 161</li><li>rok 2002: 161</li><li>rok 2003: 168</li><li>rok 2004: 183</li><li>rok 2005: 181</li><li>rok 2006: 194</li><li>rok 2007: 204</li><li>rok 2008: 200</li><li>rok 2009: 222</li><li>rok 2010: 214</li><li>rok 2011: 202</li><li>rok 2012: 195</li><li>rok 2013: 176</li><li>rok 2014: 164</li><li>rok 2015: 189</li><li>rok 2016: 173</li><li>rok 2017: 193</li><li>rok 2018: 167</li></ul> <p>(źródło: <a href="http:// www.polskawliczbach.pl/Radlin" >http://www.polskawliczbach.pl/ Radlin)</a></p>
jupiterx_header
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_header_overlap
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_header_behavior
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_layout
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_content_full_width
Skasowano: Dodano: 0
jupiterx_content_spacing
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_sidebar_primary
Skasowano: Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_sidebar_secondary
Skasowano: Dodano: jupiterx_custom_sidebar_1
jupiterx_post_featured_image
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_social_share
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_post_comments
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_title
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_title_bar_breadcrumb
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer
Skasowano: Dodano: 1
jupiterx_footer_type
Skasowano: Dodano: global
jupiterx_footer_behavior
Skasowano: Dodano: global
wp_last_modified_info
Skasowano: Dodano: 18/06/ @ 13:26
wplmi_shortcode
Skasowano: Dodano: [lmt-post-modified-info]

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.