OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
logo_rodzina_3plus

Program “Rodzina 3+”

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 9 października, 2018 @ 13:33.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Uchwałą Nr BRM.0007.081.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 listopada 2013 r. wprowadzono na terenie Radlina program wsparcia dla rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”.
Program zakłada system ulg dla rodzin mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Radlina.

Wymagane dokumenty:
Wraz z wnioskiem należy przedstawić następujące dokumenty:
a) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki,
b) w przypadku rodziny zastępczej do wniosku należy dołączyć kserokopię postanowienia sądu dot. ustanowienia rodziny zastępczej nad małoletnimi wskazanymi we wniosku (oryginał do wglądu),
c) w przypadku pełnienia funkcji opiekunów prawnych do wniosku należy dołączyć kserokopię postanowienia sądu o funkcji opiekunów prawnych małoletnich wskazanych we wniosku (oryginał do wglądu).

W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty w sposób uniemożliwiający identyfikację uprawnionego można złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty.
Wydanie duplikatu Karty nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Radlin III piętro, pok. 402.

Opłaty:
Karta jest wydawana bezpłatnie.

Wniosek:
Wzory wniosków o przyznanie Karty oraz o wydanie duplikatu Karty znajdują się w załącznikach.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlin. (tel.324590238).

 

 

Do pobrania:

 Wniosek

Wniosek duplikat

Zarządzenie Nr S.0050.0184.2018 – Regulamin Rodzina 3 +

 [su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

9 października, 2018 @ 13:33Aktualna wersja
<p>Uchwałą Nr BRM.0007.081.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 listopada 2013 r. wprowadzono na terenie Radlina program wsparcia dla rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”. <br />Program zakłada system ulg dla rodzin mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Radlina.</p><p>Wymagane dokumenty:<br />Wraz z wnioskiem należy przedstawić następujące dokumenty:<br />a) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki,<br />b) w przypadku rodziny zastępczej do wniosku należy dołączyć kserokopię postanowienia sądu dot. ustanowienia rodziny zastępczej nad małoletnimi wskazanymi we wniosku (oryginał do wglądu),<br />c) w przypadku pełnienia funkcji opiekunów prawnych do wniosku należy dołączyć kserokopię postanowienia sądu o funkcji opiekunów prawnych małoletnich wskazanych we wniosku (oryginał do wglądu).</p><p>W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty w sposób uniemożliwiający identyfikację uprawnionego można złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty. <br />Wydanie duplikatu Karty nie podlega opłacie.</p><p>Miejsce złożenia dokumentów:<br />Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Radlin III piętro, pok. 402.</p><p>Opłaty:<br />Karta jest wydawana bezpłatnie.< /p><p>Wniosek:<br />Wzory wniosków o przyznanie Karty oraz o wydanie duplikatu Karty znajdują się w załącznikach.< /p><p>Szczegółowych informacji na temat programu udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlin. (tel.324590238) .</p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp;</p><p>Do pobrania:</p><p> <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/Wniosek.pdf" >Wniosek</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/Wniosek-duplikat.pdf">Wniosek duplikat</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/Zarządzenie- Nr-S.0050.0184.2018-Regulamin- Rodzina-3-+.pdf" >Zarządzenie Nr S.0050.0184.2018 - Regulamin Rodzina 3 +</a></p><p>&nbsp;</p>  <p>Uchwałą Nr BRM.0007.081.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 listopada 2013 r. wprowadzono na terenie Radlina program wsparcia dla rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”. <br />Program zakłada system ulg dla rodzin mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Radlina.</p><p>Wymagane dokumenty:<br />Wraz z wnioskiem należy przedstawić następujące dokumenty:<br />a) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki,<br />b) w przypadku rodziny zastępczej do wniosku należy dołączyć kserokopię postanowienia sądu dot. ustanowienia rodziny zastępczej nad małoletnimi wskazanymi we wniosku (oryginał do wglądu),<br />c) w przypadku pełnienia funkcji opiekunów prawnych do wniosku należy dołączyć kserokopię postanowienia sądu o funkcji opiekunów prawnych małoletnich wskazanych we wniosku (oryginał do wglądu).</p><p>W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty w sposób uniemożliwiający identyfikację uprawnionego można złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty. <br />Wydanie duplikatu Karty nie podlega opłacie.</p><p>Miejsce złożenia dokumentów:<br />Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Radlin III piętro, pok. 402.</p><p>Opłaty:<br />Karta jest wydawana bezpłatnie.< /p><p>Wniosek:<br />Wzory wniosków o przyznanie Karty oraz o wydanie duplikatu Karty znajdują się w załącznikach.< /p><p>Szczegółowych informacji na temat programu udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlin. (tel.324590238) .</p><p>&nbsp;</p><h3><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/katalog- ulg-rodzina-3/">Katalog dostępnych ulg (LINK)</a></h3> <p>&nbsp;</p> <ul><li>Oferta firmy Availo: <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Availo.pdf" >Availo</a></ li></ul><p>Uchwała Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wprowadzenia programu:</p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/BRM-0007- 081-2013.pdf" >BRM-0007-081- 2013</a></li> </ul><p>&nbsp;</p><p>Do pobrania:</p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/Wniosek.odt" >Wniosek</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/Wniosek-duplikat.odt">Wniosek duplikat</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2018/ 07/Zarządzenie.odt" >Zarządzenie< /a></li></ul> <p>&nbsp;</p>


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 7 239

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.