OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Rodzina 3+

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 9 stycznia, 2018 @ 9:55.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


logo_rodzina_3plusProgram RODZINA 3+

Uchwałą Rady Miasta wprowadzono na terenie Radlina program wsparcia dla rodzin wielodzietnych “Rodzina 3+”. Program zakłada system ulg dla rodzin mających na utrzymaniu troje i  więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie Radlin.

Wymagane dokumenty:

Wraz z wnioskiem należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. dokument tożsamości – w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych (do wglądu)

  2. akt urodzenia – w przypadku dzieci do 6 lat (oryginał do wglądu)

  3. aktualną legitymację szkolną – w przypadku dzieci w wieku szkolnym (oryginał do wglądu)

  4. aktualną legitymację studencką lub aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki -

    w przypadku osób powyżej 18 roku (do wglądu)

W przypadku rodziny zastępczej do wniosku należy dołączyć kserokopię postanowienia sądu dot. ustanowienia rodziny zastępczej nad małoletnimi wskazanymi we wniosku (oryginał do wglądu).

W przypadku pełnienia funkcji opiekunów prawnych do wniosku należy dołączyć kserokopię postanowienia sądu o funkcji opiekunów prawnych małoletnich wskazanych we wniosku (oryginał do wglądu).

Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Radlin III piętro, pok. 402.

Opłaty:

Karta jest wydawana bezpłatnie.

Wniosek:

Wzór wniosku o przyznanie Karty znajduje się w załączniku.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlin. (tel.324590238).

Poniżej publikujemy dokumenty dot. programu. Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlin.

 

logo_rodzina_3plusW załączniku publikujemy dokumenty dot. programu. Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlin.

Katalog dostępnych ulg (2018 r.)

Oferta firmy Availo: Availo

Uchwała Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wprowadzenia programu:

BRM-0007-081-2013

Zarządzenie Burmistrza Radlina w sprawie regulaminu programu:

S-0050-0228-2013

Wzory dokumentów:

Wniosek

Formularz

 

 

 

 [su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

9 stycznia, 2018 @ 9:55Aktualna wersja
<p lang="pl-PL"><strong><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/logo_rodzina_ 3plus.png"><img class="alignleft wp-image-1106 size-thumbnail" src="http://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2014/06/ logo_rodzina_ 3plus-150x150.png" alt="logo_rodzina_3plus" width="150" height="150" /></a>Program RODZINA 3+</strong></ p><p><strong><span lang="pl-PL">Uchwałą Rady Miasta wprowadzono na terenie Radlina program wsparcia dla rodzin wielodzietnych "Rodzina 3+". Program zakłada system ulg dla rodzin mających na utrzymaniu troje i  więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie Radlin.</span> </strong></p> <p><strong><span lang="pl-PL">Wymagane dokumenty:</span> </strong></p><p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;">Wraz z wnioskiem należy przedstawić następujące dokumenty:</p><ol type="a"><li><p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;">dokument tożsamości – w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych (do wglądu)</p></li><li><p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;">akt urodzenia – w przypadku dzieci do 6 lat (oryginał do wglądu)</p></li><li><p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;">aktualną legitymację szkolną – w przypadku dzieci w wieku szkolnym (oryginał do wglądu)</p></li><li><p style="margin-bottom: 0cm;"><strong><span lang="pl-PL">aktualną legitymację studencką lub aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki -</span></strong></p><p>w przypadku osób powyżej 18 roku (do wglądu)</p></li></ol><p style="margin-bottom: 0cm;"><span lang="pl-PL">W przypadku rodziny zastępczej do wniosku należy dołączyć kserokopię postanowienia sądu dot. ustanowienia rodziny zastępczej nad małoletnimi wskazanymi we wniosku (oryginał do wglądu).</span></p><p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;">W przypadku pełnienia funkcji opiekunów prawnych do wniosku należy dołączyć kserokopię postanowienia sądu o funkcji opiekunów prawnych małoletnich wskazanych we wniosku (oryginał do wglądu).</p> <p><strong><span lang="pl-PL">Miejsce złożenia dokumentów:< /span></strong></p><p lang="pl-PL">Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Radlin III piętro, pok. 402.</p><p><strong><span lang="pl-PL"> Opłaty:</span> </strong></p><p lang="pl-PL">Karta jest wydawana bezpłatnie.</p><p lang="pl-PL"> Wniosek:</p><p><span lang="pl-PL">Wzór wniosku o przyznanie Karty znajduje się w załączniku.< /span></p><p> Szczegółowych informacji na temat programu udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlin. (tel.324590238) .</p><p><span style="font-family: Arial;">Poniżej publikujemy dokumenty dot. programu. Szczegółowych informacji na temat projektu udziela <a href="http:// miasto.radlin.pl/ urzad/struktura/ wydzial-edukacji-i-spraw- spolecznych/">Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlin</a>.</ span></p><h2>  </h2><p><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/logo_rodzina_ 3plus.png"><img class="size-full wp-image-1106 aligncenter" src="http://miasto.radlin.pl/ wp-content/uploads/2014/06/ logo_rodzina_3plus.png" alt="logo_rodzina_3plus" width="400" height="375" /></a><span style="font-family: Arial;">W załączniku publikujemy dokumenty dot. programu. Szczegółowych informacji na temat projektu udziela <a href="http:// um.radlin.pl/ setup.php?p= p_128">Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlin</a>.</ span></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Katalog_dostepnych_ ulg2018.pdf">Katalog dostępnych ulg (2018 r.)</a></p><p>Oferta firmy Availo: <a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Availo.pdf" >Availo</a></ p><p>Uchwała Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wprowadzenia programu:</p><p><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/BRM-0007- 081-2013.pdf" >BRM-0007-081- 2013</a></p>< p>Zarządzenie Burmistrza Radlina w sprawie regulaminu programu:</p><p><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/S-0050-0228- 2013.pdf">S-0050-0228-2013< /a></p><p>Wzory dokumentów:</p><p><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Wniosek.pdf" >Wniosek</a></p><p><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Formularz.pdf" >Formularz</a> </p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp;</p>  <p lang="zxx" align="justify"><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/logo_rodzina_ 3plus.png"><img class="size-medium wp-image-1106 aligncenter" src="https:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/logo_rodzina_ 3plus-300x281.png" alt="logo_rodzina_3plus" width="300" height="281" /></a></p><p lang="zxx" align="justify"> </p><p lang="zxx" align="justify" ><strong><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal;">Uchwałą Rady Miasta wprowadzono na terenie Radlina program wsparcia dla rodzin wielodzietnych "Rodzina 3+". Program zakłada system ulg dla rodzin mających na utrzymaniu troje i  więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie Radlin.</span> </span></span> </span></strong></p><p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;"> </p><p lang="zxx"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: underline;">Wymagane dokumenty</span> </span></span> </span></span> </strong><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="pl-PL"> :</span></span> </span></span> </strong></p><p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Wraz z wnioskiem należy przedstawić następujące dokumenty:</span> </span></p><ol type="a"><li><p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">doku<span style="font-weight: normal;">ment tożsamości – w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych (do wglądu)</span> </span></span> </p></li><li><p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">akt urodzenia – w przypadku dzieci do 6 lat (oryginał do wglądu)</span> </span></p></li><li><p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm; font-weight: normal;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">aktualną legitymację szkolną – w przypadku dzieci w wieku szkolnym (oryginał do wglądu)</span> </span></p></li><li><p lang="zxx" style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="color: #000000;"><span lang="pl-PL"><span style="font-weight: normal;">aktualną legitymację studencką lub aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki - <br /> w przypadku osób powyżej 18 roku (do wglądu)</span> </span></span></strong></ span></span>< /p></li></ol><p lang="zxx" style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="pl-PL"> W</span></span> </span><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="pl-PL"> przypadku rodziny zastępczej do wniosku należy dołączyć kserokopię postanowienia sądu dot. ustanowienia rodziny zastępczej nad małoletnimi wskazanymi we wniosku (oryginał do wglądu).</span> </span></span></p><p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm;" align="justify"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">W przypadku pełnienia funkcji opiekunów prawnych do wniosku należy dołączyć kserokopię postanowienia sądu o funkcji opiekunów prawnych małoletnich wskazanych we wniosku (oryginał do wglądu).</span> </span></p><p lang="pl-PL" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; orphans: 2; widows: 2;" align="justify"> </p><p lang="zxx"><strong><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: underline;">Miejsce złożenia dokumentów</ span></span>< /span></span> </strong><strong><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="pl-PL"> :</span></span> </span></strong></p><p lang="pl-PL"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Radlin III piętro, pok. 402. </span></span></p><p lang="pl-PL"> </p><p lang="zxx"><strong><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="pl-PL"><span style="text-decoration: underline;">Opłaty< /span></span> </span></span> </strong><strong><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="pl-PL"> :</span></span> </span></strong></p><p lang="pl-PL"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;">Karta jest wydawana bezpłatnie.< /span></span> </span></p><p lang="pl-PL"><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Wniosek.pdf" ><strong>Wniosek (pobierz)</strong> </a></p><p>&nbsp;</p><p lang="zxx" align="left"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="pl-PL"> <br /><strong> Szczegółowych informacji na temat programu udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlin. (tel.324590238) .</strong></span></span>< /span></p><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Katalog_dostepnych_ ulg2.pdf">Katalog dostępnych ulg</a></li>< /ul><ul><li>Oferta firmy Availo: <a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Availo.pdf" >Availo</a></ li></ul><p>Uchwała Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wprowadzenia programu:</p><ul><li><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/BRM-0007- 081-2013.pdf" >BRM-0007-081- 2013</a></li> </ul><p>Zarządzenie Burmistrza Radlina w sprawie regulaminu programu:</p><ul><li><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/S-0050-0228- 2013.pdf">S-0050-0228-2013< /a></li></ul><p>Wzory dokumentów:< /p><ul><li><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Wniosek.pdf" >Wniosek</a></li><li><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Formularz.pdf" >Formularz</a></li></ul>< p>&nbsp;</p>< p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 4 808

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.