OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Rodzina 3+

logo_rodzina_3plusProgram RODZINA 3+

Uchwałą Rady Miasta wprowadzono na terenie Radlina program wsparcia dla rodzin wielodzietnych “Rodzina 3+”. Program zakłada system ulg dla rodzin mających na utrzymaniu troje i  więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie Radlin.

Wymagane dokumenty:

Wraz z wnioskiem należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. dokument tożsamości – w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych (do wglądu)

  2. akt urodzenia – w przypadku dzieci do 6 lat (oryginał do wglądu)

  3. aktualną legitymację szkolną – w przypadku dzieci w wieku szkolnym (oryginał do wglądu)

  4. aktualną legitymację studencką lub aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki -

    w przypadku osób powyżej 18 roku (do wglądu)

W przypadku rodziny zastępczej do wniosku należy dołączyć kserokopię postanowienia sądu dot. ustanowienia rodziny zastępczej nad małoletnimi wskazanymi we wniosku (oryginał do wglądu).

W przypadku pełnienia funkcji opiekunów prawnych do wniosku należy dołączyć kserokopię postanowienia sądu o funkcji opiekunów prawnych małoletnich wskazanych we wniosku (oryginał do wglądu).

Miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Radlin III piętro, pok. 402.

Opłaty:

Karta jest wydawana bezpłatnie.

Wniosek:

Wzór wniosku o przyznanie Karty znajduje się w załączniku.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlin. (tel.324590238).

Poniżej publikujemy dokumenty dot. programu. Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlin.

logo_rodzina_3plusW załączniku publikujemy dokumenty dot. programu. Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlin.

Katalog_dostepnych_ulg

Oferta firmy Availo: Availo

Uchwała Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wprowadzenia programu:

BRM-0007-081-2013

Zarządzenie Burmistrza Radlina w sprawie regulaminu programu:

S-0050-0228-2013

Wzory dokumentów:

Wniosek

Formularz

 

 

 

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 3 651

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2009.