OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN
logo_rodzina_3plus

Program “Rodzina 3+”

Uchwałą Nr BRM.0007.081.2013 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 listopada 2013 r. wprowadzono na terenie Radlina program wsparcia dla rodzin wielodzietnych „Rodzina 3+”.
Program zakłada system ulg dla rodzin mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Radlina.

Wymagane dokumenty:
Wraz z wnioskiem należy przedstawić następujące dokumenty:
a) w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki,
b) w przypadku rodziny zastępczej do wniosku należy dołączyć kserokopię postanowienia sądu dot. ustanowienia rodziny zastępczej nad małoletnimi wskazanymi we wniosku (oryginał do wglądu),
c) w przypadku pełnienia funkcji opiekunów prawnych do wniosku należy dołączyć kserokopię postanowienia sądu o funkcji opiekunów prawnych małoletnich wskazanych we wniosku (oryginał do wglądu).

W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty w sposób uniemożliwiający identyfikację uprawnionego można złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty.
Wydanie duplikatu Karty nie podlega opłacie.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Radlin III piętro, pok. 402.

Opłaty:
Karta jest wydawana bezpłatnie.

Wniosek:
Wzory wniosków o przyznanie Karty oraz o wydanie duplikatu Karty znajdują się w załącznikach.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Radlin. (tel.324590238).

 

Katalog dostępnych ulg (LINK)

 

Uchwała Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wprowadzenia programu:

 

Do pobrania:

 Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 7 116

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.