OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Majątek, dług i ciężary publiczne, pomoc publiczna

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 4 maja, 2017 @ 14:10.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


 

Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnym nieposiadającej osobowości prawnej, którym w zakresie podatków, opłat dzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn ich umorzenia w 2015 r [KLIKNIJ].

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadającej osobowości prawnej, której udzielono pomocy publicznej w 2016 r. [KLIKNIJ]

Majątek publiczny
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Radlin na dzień 31.12.2013r [KLIKNIJ]

 

Dług publiczny

Dług publiczny – I kwartał 2017 r.

Dług publiczny – IV kwartał 2016 r.

Dług publiczny – III kwartał 2016 r.

Dług publiczny – II kw 2016 r.

Dług publiczny – I kw 2016 r.

Wykaz udzielonych poręczeń za 2015 r.

Dług publiczny za 2015 rok
09 – Dług publiczny 2013 r. [KLIKNIJ]

 

Umorzenia:

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach za I kwartał 2017 r.

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach za IV kwartał 2016r.

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach III kwartał 2016r.

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach I kwartał 2016 r.

Kwartalna informacja o udzielonych_umorzeniach_za_IV_kwartał 2015

Ciężary publiczne

  • Stan na dzień 1.01.2005: brak
  • Stan na dzień 1.01.2006: brak
  • Stan na dzień 1.01.2007: brak


[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

4 maja, 2017 @ 14:10Aktualna wersja
<p>&nbsp;</p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/11.pdf">Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnym nieposiadającej osobowości prawnej, którym w zakresie podatków, opłat dzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn ich umorzenia w 2015 r [KLIKNIJ].</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Scan-pomoc.pdf">Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadającej osobowości prawnej, której udzielono pomocy publicznej w 2016 r. [KLIKNIJ]</a> </p><p><strong>Majątek publiczny</strong><br /> <a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/017_396090.pdf">Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Radlin na dzień 31.12.2013r [KLIKNIJ]</a> </p><p>&nbsp; </p><p><strong>Dług publiczny</strong></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Dług-publiczny- I-kwartał-2017.pdf">Dług publiczny - I kwartał 2017 r.</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Dług-publiczny- IV-kwartał-2016- r..pdf">Dług publiczny - IV kwartał 2016 r.</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Dług-publiczny- za-III-kwartał- 2016-r..pdf">Dług publiczny - III kwartał 2016 r.</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Dług-publiczny- II-kw-2016-r..pdf">Dług publiczny - II kw 2016 r.</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Dług-publiczny- I-kw-2016-r..pdf">Dług publiczny - I kw 2016 r.</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Wykaz-udzielonych- poręczeń-za- 2015-r..pdf">Wykaz udzielonych poręczeń za 2015 r.</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Dług-publiczny- za-2015-rok.pdf">Dług publiczny za 2015 rok</a><br /> <a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/018_395660.pdf">09 - Dług publiczny 2013 r. [KLIKNIJ]</a> </p><p>&nbsp; </p><p><strong> Umorzenia:</strong></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/umorzenie- inf-kwartalna.pdf">Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach za I kwartał 2017 r. </a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Kwartalna- informacja-o- udzielonych- umorzeniach.pdf">Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Informacja_ o_umorzeniach_ 07-10-2016.pdf"> za IV kwartał 2016r.</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Informacja_ o_umorzeniach_ 07-10-2016.pdf">Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach III kwartał 2016r.</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/kwartalna- informacja-o- udzielonych- umorzeniach-I- kwartał.pdf">Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach I kwartał 2016 r.</a><strong><br /><br /> </strong><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Kwartalna- informacja-o- udzielonych_ umorzeniach_nieopodatkowanych_ nalezności_budzetowych_za_ IV_kwartal_20151.pdf">Kwartalna informacja o udzielonych_umorzeniach_ za_IV_kwartał 2015</a></p>< p><strong>Ciężary publiczne</strong> </p><ul><li>Stan na dzień 1.01.2005: brak</li><li>Stan na dzień 1.01.2006: brak</li><li>Stan na dzień 1.01.2007: brak</li></ul>  <p> Umorzenia i poręczenia w 2015 r.:</p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/11.pdf">Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków, opłat dzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn ich umorzenia w 2015 r [KLIKNIJ].</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Wykaz-udzielonych- poręczeń-za- 2015-r..pdf">Wykaz podmiotów, którym udzielono poręczeń wg. stanu na dzień 31.12.2015 r.</a></p><p> &nbsp;</p><p>Umorzenia i poręczenia w 2016 r.:</p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Scan-pomoc.pdf">Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2016 r. [KLIKNIJ]</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Wykaz-podmiotów- którym-udzielono-poręczeń- wg.-stanu-na- dzień-31.12.2016- roku.pdf">Wykaz podmiotów, którym udzielono poręczeń wg. stanu na dzień 31.12.2016 roku</a></p>< p>&nbsp;</p><p>Umorzenia i poręczenia w 2017 r.:</p><p> <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/ulgi-rozłożenie- na-raty.pdf">Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,którym w zakresie podatków lub opłat  udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty [KLIKNIJ</a>]</p><p> <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/wykaz-osób- którym-udzielono-pomocy- publicznej.pdf">Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 r.[KLIKNIJ]</ a></p><p>&nbsp; </p><p>Umorzenia i poręczenia w 2018 r.:</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Wykaz-1.pdf">W</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Wykaz-1.pdf">ykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,którym w zakresie podatków lub opłat  udzielono ulg, odroczeń, umorzeń, lub rozłożono spłatę na raty [KLIKNIJ]</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Wykaz-1.pdf">  </a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Wykaz-2.pdf" >Wykaz</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Wykaz-2.pdf"> osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.[KLIKNIJ]</ a></p><p>&nbsp; </p><p>&nbsp; </p><p><strong>Majątek publiczny</strong><br /> <a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/017_396090.pdf">Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Radlin na dzień 31.12.2013r [KLIKNIJ]</a> </p><p>&nbsp; </p><p><strong>Dług publiczny</strong></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/z.pdf">Dług publiczny - III kwartał 2018 r.</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/rbz-II-kw.pdf">Dług publiczny - II kwartał 2018 r.</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Dług-publiczny- I-kwartał-2018- r..pdf">Dług publiczny - I kwartał 2018 r.</a></p><p> &nbsp;</p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Dług-publiczny- IV-kwartał-2017- r..pdf">Dług publiczny - IV kwartał 2017 r.</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Dług-publiczny- III-kwartał- 2017-r..pdf">Dług publiczny - III kwartał 2017 r.</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Dług-publiczny- II-kwartał-2017- r..pdf">Dług publiczny - II kwartał 2017 r.</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Dług-publiczny- I-kwartał-2017.pdf">Dług publiczny - I kwartał 2017 r.</a></p><p> &nbsp;</p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Dług-publiczny- IV-kwartał-2016- r..pdf">Dług publiczny - IV kwartał 2016 r.</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Dług-publiczny- za-III-kwartał- 2016-r..pdf">Dług publiczny - III kwartał 2016 r.</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Dług-publiczny- II-kw-2016-r..pdf">Dług publiczny - II kw 2016 r.</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Dług-publiczny- I-kw-2016-r..pdf">Dług publiczny - I kw 2016 r.</a></p><p> &nbsp;</p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Dług-publiczny- za-2015-rok.pdf">Dług publiczny za 2015 rok</a><br /> <a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/018_395660.pdf">09 - Dług publiczny 2013 r. [KLIKNIJ]</a> </p><p>&nbsp; </p><p><strong> Umorzenia:</strong></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/umorzenie- inf-kwartalna.pdf">Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach za I kwartał 2017 r. </a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Kwartalna- informacja-o- udzielonych- umorzeniach.pdf">Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Informacja_ o_umorzeniach_ 07-10-2016.pdf"> za IV kwartał 2016r.</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Informacja_ o_umorzeniach_ 07-10-2016.pdf">Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach III kwartał 2016r.</a></p><p><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/kwartalna- informacja-o- udzielonych- umorzeniach-I- kwartał.pdf">Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach I kwartał 2016 r.</a></p><p><a href="http:// miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Kwartalna- informacja-o- udzielonych_ umorzeniach_nieopodatkowanych_ nalezności_budzetowych_za_ IV_kwartal_20151.pdf">Kwartalna informacja o udzielonych_umorzeniach_ za_IV_kwartał 2015</a></p>< p><strong>Ciężary publiczne</strong> </p><ul><li>Stan na dzień 1.01.2005: brak</li><li>Stan na dzień 1.01.2006: brak</li><li>Stan na dzień 1.01.2007: brak</li></ul>


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 5 907

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.