OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Budżet Miasta / opinie RIO

Uchwały budżetowe publikujemy na stronie http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367. Dodatkowo bieżące informacje finansowe publikujemy na platformie https://24.radlin.pl/eurzad. Dokumenty za ubiegłe lata na stronie http://archiwum2.radlin.pl .Rb-28S za I kw 2020 r.

Rb-27S za I kw 2020 r.

Rb-28S za I kw 2020 r.

Rb-NDS za I kw 2020 r. 

 

Opinia RIO – deficyt 2020

Opinia RIO – dług 2020

Opinia RIO – deficyt projekt 2020

Opinia RIO – projekt uchwały budżetowej 2020

Opinia RIO – projekt wpf 2020

 

Wykonanie budżetu w 2019r

Rb-27S za IV kw 2019 r.

Rb-28S za IV kw 2019 r.

Rb-NDS za IV kw 2019 r.

Rb-27S za III kw 2019 r.

Rb-28S za III kw 2019 r.

Rb-NDS za III kw 2019 r.

Rb-27S za II kw 2019 r.

Rb-28S za II kw 2019 r.

Rb-NDS za II kw 2019 r.

Rb-27S za I kw 2019 r.

Rb-28S za I kw 2019 r.

Rb-NDS za I kw 2019 r.

 

Opinia RIO – wykonanie budżetu 2019

Opinia RIO – wykonanie budżetu 2019

Opinia RIO – wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku

Opinia RIO – deficyt 2019

Opinia RIO – dług 2019

Opinia RIO – deficyt projekt 2019

Opinia RIO – projekt uchwały budżetowej 2019

Opinia RIO – projekt wpf 2019

 

Wykonanie budżetu w 2018r

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r.

 

Rb-27S za 2018 rok

Rb-28S za 2018 rok

Rb-NDS za 2018 rok

Rb-27S za III kw 2018 r.

Rb-28S za III kw 2018 r.

Rb-NDS za III kw 2018 r.

Rb-27S za II kw 2018 r.

Rb-28S za II kw 2018 r.

Rb-NDS za II kw 2018 r.

Rb-27S za I kw 2018 r.

Rb-28S za I kw 2018 r.

Rb-NDS za I kw 2018 r.

 

Opinia RIO – wykonanie budżetu 2018

Opinia RIO – wykonanie budżetu za I półrocze 2018 roku

Opinia RIO – deficyt 2018

Opinia RIO – dług 2018

Opinia RIO -  deficyt projekt 2018

Opinia RIO – projekt uchwały budżetowej 2018

Opinia RIO – projekt wpf 2018

 

Wykonanie budżetu w 2017r

Rb-27S za 2017 rok

Rb-28S za 2017 rok

Rb-NDS za 2017 rok

RB-27S za III kwartał 2017

RB-28S za III kwartał 2017

RB-NDS za III kwartał 2017

RB-27S za II kwartał 2017

RB-28S za II kwartał 2017

RB-NDS za II kwartał 2017

Rb-27S za I kwartał 2017

Rb-28S za I kwartał 2017

Rb-NDS za I kwartał 2017

 

Opinia RIO – wykonanie budżetu 2017

Opinie RIO – spłata pożyczki WFOŚiGW

Opinie RIO – wykup obligacji

Opinie RIO – I półrocze 2017

Opinie RIO – kwota długu

Opinia RIO – możliwość sfinansowania deficytu

Opinie RIO – projekt budżetu i wpf na 2017

 

Wykonanie budżetu w 2016r

Rb-27S za 2016 rok

Rb-28S za 2016 rok

Rb-NDS za 2016 rok

Rb-27S za III kwartał 2016 r.

Rb-28S za III kwartał 2016 r.

Rb-NDS za III kwartał 2016 r.

Rb-27S za II kwartał 2016 r.

Rb-28S za II kwartał 2016 r.

Rb-NDS za II kwartał 2016 r.

Rb-27S za I kw 2016 r.

Rb-28S za I kw 2016 r.

Rb-NDS za I kw 2016 r.

 

Opinia RIO – wykonanie budżetu 2016

Opinia RIO o możliwości wykupu przez Miasto Radlin obligacji komunalnych

Opinia RIO – wykonanie budżetu za I półrocze 2016 roku

Opinie RIO – projekt budżetu i wpf na  2016

Opinie RIO – Deficyt i dług

 

Wykonanie budżetu w 2015r

Rb-27 S za 2015 rok

Rb-28S za 2015 rok

Rb-NDS za 2015 rok

 

Opinia Rio – wykonanie budżetu 2015

 
Rejestr zmian dokumentu

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 11 914

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.