OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Informacje publiczne

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 2 lipca, 2019 @ 13:39.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie dostępnych w niniejszym serwisie informacji dot. Miasta Radlin. W przypadku nieodnalezienia szukanych informacji proszę spróbować skorzystać ze znajdującego się z prawej strony modułu wyszukiwarki oraz systemu eUrząd. Jeżeli i tym sposobem nie znajdą Państwo właściwych danych, proszę skorzystać ze wskazówek zawartych w zakładce pn. Informacje nieudostępnione.

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 26 MAJA 2019R.

Struktura Urzędu Miasta :

 [su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

2 lipca, 2019 @ 13:39Aktualna wersja
odpadami- komunalnymi/">Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/program- ochrony-srodowiska-dla-gminy- radlin/">Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radlin </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ gpr/">Gminny Program Rewitalizacji Radlina </a></li><li><a title="Regulamin organizacyjny" href="?page_id= 704">Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta<br /></a></li></ ul></li><li>< strong>Projekty unijne:</strong> <br /><a title="Projekty unijne" href="http:// miasto.radlin.pl/euro/" target="_blank">Dedykowany mikroserwis poświęcony projektom współfinansowanym ze środków UE</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/projekt- radlin-miasto- z-serem-dla- przedszkolaka/"><br /></a><a title="Regulamin organizacyjny" href="?page_id=704"><br /></a><br /><strong>Inne: </strong></li><li><a title="Zamówienia publiczne" href="https:/ /miasto.radlin.pl/zamowienia- publiczne/">Zamówienia publiczne</a></li><li><a href="https:/ /gmradlin.peup.pl/ rejestry.seam?symbol= KW.BIP.1&amp;trejId=367" target="_blank" >Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli</a></li><li><a title="Oświadczenia majątkowe prac. samorządowych" href="https:/ /gmradlin.peup.pl/ rejestry.seam?symbol= S.BIP.6&amp;trejId=367" target="_blank" >Oświadczenia majątkowe prac. samorządowych< /a></li><li><a title="Rejestry, ewidencje, archiwa" href="?page_id= 716">Rejestry, ewidencje, archiwa</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/petycje/ ">Petycje</a></li><li><a title="Informator podatkowy" href="?page_id= 720">Informator podatkowy</a></li><li><a title="Budowa kanalizacji w Radlinie" href="?page_id=722">Budowa kanalizacji w Radlinie</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/jakosc- wody-w-radlinie- aktualizowane- wyniki-badan/">Jakość wody w mieście (aktualizowane wyniki)</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/komunikaty- kol-lowieckich/ ">Komunikaty kół łowieckich (aktualizowane) </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ ograniczanie- niskiej-emisji/ ">OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI</a></li><li><a title="Ogłoszenia o konsultacjach społecznych" href="http:// miasto.radlin.pl/category/ ogloszenia-o- konsultacjach- spolecznych">KONSULTACJE SPOŁECZNE - ogłoszenia o konsultacjach społecznych i protokoły z przeprowadzonych konsultacji</ a></li><li><a title="Inne ogłoszenia, komunikaty, przetargi na sprzedaż nieruchomości, itd." href="https:/ /gmradlin.peup.pl/ rejestry.seam?symbol= BIP.0050-1&amp;trejId=367" target="_blank">Inne ogłoszenia, komunikaty, przetargi na sprzedaż nieruchomości, itd.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/emisja- obligacji/">Wybór agenta emisji obligacji miasta Radlin</a></li><li><a title="Badanie satysfakji" href="?page_id= 730">Badanie satysfakcji</ a></li><li><a title="Dokumenty strategiczne" href="?page_id= 600">Dokumenty strategiczne< /a></li><li><a title="WYBORY SAMORZĄDOWE ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R." href="https:/ /miasto.radlin.pl/wybory- samorzadowe-zarzadzone-na- dzien-21-pazdziernika- 2018-r/">Wybory samorządowe 2018r. </a><br /><a href="?page_id=604">Inne wybory (archiwum)</a></li><li><a title="Oferty pracy" href="https:/ /gmradlin.peup.pl/ rejestry.seam?symbol= AK.BIP.1&amp; trejId=367">Oferty pracy</a></li><li><a title="Budżet" href="?page_id= 608">Budżet miasta / opinie RIO</a></li><li><a title="Majątek, dług i ciężary publiczne, pomoc publiczna" href="?page_id= 610">Majątek, dług i ciężary publiczne, pomoc publiczna</a></li><li><a title="Ochrona środowiska" href="?page_id= 614">Ochrona środowiska</ a></li><li><a title="Rodzina 3+" href="?page_id= 616">Rodzina 3+</a></li><li><a title="Ogrólnopolska „Karta Dużej Rodziny”" href="https:/ /miasto.radlin.pl/ karta-duzej- rodziny/">Ogólnopolska karta dużej rodziny</a></li><li><a title="Darmowy Internet" href="?page_id= 639">Darmowy Internet</a></li><li><a title="Urzędy i instytucje" href="?page_id= 618">Urzędy i instytucje</a></li><li><a title="1% podatku dla Radlina!" href="?page_id=620">1% podatku dla Radlina!</a></li><li><a title="Organizacje pozarządowe" href="https:/ /miasto.radlin.pl/ ngo/">Organizacje pozarządowe<br /></a><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/category/ male-granty/">Małe granty</a></li> </ul></li><li><a href="http:// ops.radlin.pl/ops/zmiany- w-nieodplatnej- pomocy-prawnej/ ">Nieodpłatna pomoc prawna w Radlinie (stan na 2019)</a></li><li><a href="http:// ops.radlin.pl/ ops/pliki/inne/ NPO2019.pdf"> Nieodpłatne pomoc prawna w powiecie wodzisławskim (stan na 2019 r.)</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/miasta- partnerskie/">Miasta partnerskie i współpraca międzynarodowa<br /></a></li><li><a title="Zarządzanie Kryzysowe" href="?page_id= 718">Zarządzanie Kryzysowe</a><ul><li><a title="Awarie i wypadki z użyciem środków toksycznych" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1239">Awarie i wypadki z użyciem środków toksycznych</ a></li><li><a title="Awarie urządzeń infrastruktury technicznej" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1242">Awarie urządzeń infrastruktury technicznej</ a></li><li><a title="Anomalia pogodowe" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1244">Anomalia pogodowe</a></li><li><a title="Awarie gazowe" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1247">Awarie gazowe</a></li><li><a title="Epidemie" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1250">Epidemie< /a></li><li><a title="Katastrofy budowlane" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1253">Katastrofy budowlane</a></li><li><a title="Katastrofy komunikacyjne" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1255">Katastrofy komunikacyjne< /a></li><li><a title="Niewypały" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1257">Niewypały< /a></li><li><a title="Pierwsza pomoc w przypadku ataku epilepsji (padaczki)" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1259">Pierwsza pomoc w przypadku ataku epilepsji (padaczki)</a></li><li><a title="Powodzie" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1261">Powodzie< /a></li><li><a title="Pożary" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1263">Pożary< /a></li><li><a title="Silne wiatry i huragany" href="http:// miasto.radlin.pl/ ?page_id=1266">Silne wiatry i huragany</a></li><li><a title="Zagrożenie pożarowe w lasach" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1268">Zagrożenie pożarowe w lasach<br /></a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/zimowe- utrzymanie-drog/ "><strong>Zimowe utrzymanie dróg !<br /></strong> </a></li></ul></li><li><a title="Informacje nieudostępnione" href="http:// miasto.radlin.pl/informacje_ nieudostepnione/ ">Informacje nieudostępnione< /a></li><li><a href="https:/ /www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 57271&amp;trejId=38" target="_blank">Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego </a></li></ul>  odpadami- komunalnymi/">Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/program- ochrony-srodowiska-dla-gminy- radlin/">Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radlin </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ gpr/">Gminny Program Rewitalizacji Radlina </a></li><li><a title="Regulamin organizacyjny" href="?page_id= 704">Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta<br /></a></li></ ul></li><li>< strong>Projekty unijne:</strong> <br /><a title="Projekty unijne" href="http:// miasto.radlin.pl/euro/" target="_blank">Dedykowany mikroserwis poświęcony projektom współfinansowanym ze środków UE</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/projekt- radlin-miasto- z-serem-dla- przedszkolaka/"><br /></a><a title="Regulamin organizacyjny" href="?page_id=704"><br /></a><br /><strong>Inne: </strong></li><li><a title="Zamówienia publiczne" href="https:/ /miasto.radlin.pl/zamowienia- publiczne/">Zamówienia publiczne</a></li><li><a href="https:/ /gmradlin.peup.pl/ rejestry.seam?symbol= KW.BIP.1&amp;trejId=367" target="_blank" >Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli</a></li><li><a title="Oświadczenia majątkowe prac. samorządowych" href="https:/ /gmradlin.peup.pl/ rejestry.seam?symbol= S.BIP.6&amp;trejId=367" target="_blank" >Oświadczenia majątkowe prac. samorządowych< /a></li><li><a title="Rejestry, ewidencje, archiwa" href="?page_id= 716">Rejestry, ewidencje, archiwa</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/petycje/ ">Petycje</a></li><li><a title="Informator podatkowy" href="?page_id= 720">Informator podatkowy</a></li><li><a title="Budowa kanalizacji w Radlinie" href="?page_id=722">Budowa kanalizacji w Radlinie</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/jakosc- wody-w-radlinie- aktualizowane- wyniki-badan/">Jakość wody w mieście (aktualizowane wyniki)</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/komunikaty- kol-lowieckich/ ">Komunikaty kół łowieckich (aktualizowane) </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ ograniczanie- niskiej-emisji/ ">OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI</a></li><li><a title="Ogłoszenia o konsultacjach społecznych" href="http:// miasto.radlin.pl/category/ ogloszenia-o- konsultacjach- spolecznych">KONSULTACJE SPOŁECZNE - ogłoszenia o konsultacjach społecznych i protokoły z przeprowadzonych konsultacji</ a></li><li><a title="Inne ogłoszenia, komunikaty, przetargi na sprzedaż nieruchomości, itd." href="https:/ /gmradlin.peup.pl/ rejestry.seam?symbol= BIP.0050-1&amp;trejId=367" target="_blank">Inne ogłoszenia, komunikaty, przetargi na sprzedaż nieruchomości, itd.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/emisja- obligacji/">Wybór agenta emisji obligacji miasta Radlin</a></li><li><a title="Badanie satysfakji" href="?page_id= 730">Badanie satysfakcji</ a></li><li><a title="Dokumenty strategiczne" href="?page_id= 600">Dokumenty strategiczne< /a></li><li><a title="WYBORY SAMORZĄDOWE ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R." href="https:/ /miasto.radlin.pl/wybory- samorzadowe-zarzadzone-na- dzien-21-pazdziernika- 2018-r/">Wybory samorządowe 2018r. </a><br /><a href="?page_id=604">Inne wybory (archiwum)</a></li><li><a title="Oferty pracy" href="https:/ /gmradlin.peup.pl/ rejestry.seam?symbol= AK.BIP.1&amp; trejId=367">Oferty pracy</a></li><li><a title="Budżet" href="?page_id= 608">Budżet miasta / opinie RIO</a></li><li><a title="Majątek, dług i ciężary publiczne, pomoc publiczna" href="?page_id= 610">Majątek, dług i ciężary publiczne, pomoc publiczna</a></li><li><a title="Ochrona środowiska" href="?page_id= 614">Ochrona środowiska</ a></li><li><a title="Rodzina 3+" href="?page_id= 616">Rodzina 3+</a></li><li><a title="Ogrólnopolska „Karta Dużej Rodziny”" href="https:/ /miasto.radlin.pl/ karta-duzej- rodziny/">Ogólnopolska karta dużej rodziny</a></li><li><a title="Darmowy Internet" href="?page_id= 639">Darmowy Internet</a></li><li><a title="Urzędy i instytucje" href="?page_id= 618">Urzędy i instytucje</a></li><li><a title="Organizacje pozarządowe" href="https:/ /miasto.radlin.pl/ ngo/">Organizacje pozarządowe<br /></a><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/category/ male-granty/">Małe granty</a></li> </ul></li><li><a href="http:// ops.radlin.pl/ops/zmiany- w-nieodplatnej- pomocy-prawnej/ ">Nieodpłatna pomoc prawna w Radlinie (stan na 2019)</a></li><li><a href="http:// ops.radlin.pl/ ops/pliki/inne/ NPO2019.pdf"> Nieodpłatne pomoc prawna w powiecie wodzisławskim (stan na 2019 r.)</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/miasta- partnerskie/">Miasta partnerskie i współpraca międzynarodowa<br /></a></li><li><a title="Zarządzanie Kryzysowe" href="?page_id= 718">Zarządzanie Kryzysowe</a><ul><li><a title="Awarie i wypadki z użyciem środków toksycznych" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1239">Awarie i wypadki z użyciem środków toksycznych</ a></li><li><a title="Awarie urządzeń infrastruktury technicznej" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1242">Awarie urządzeń infrastruktury technicznej</ a></li><li><a title="Anomalia pogodowe" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1244">Anomalia pogodowe</a></li><li><a title="Awarie gazowe" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1247">Awarie gazowe</a></li><li><a title="Epidemie" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1250">Epidemie< /a></li><li><a title="Katastrofy budowlane" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1253">Katastrofy budowlane</a></li><li><a title="Katastrofy komunikacyjne" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1255">Katastrofy komunikacyjne< /a></li><li><a title="Niewypały" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1257">Niewypały< /a></li><li><a title="Pierwsza pomoc w przypadku ataku epilepsji (padaczki)" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1259">Pierwsza pomoc w przypadku ataku epilepsji (padaczki)</a></li><li><a title="Powodzie" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1261">Powodzie< /a></li><li><a title="Pożary" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1263">Pożary< /a></li><li><a title="Silne wiatry i huragany" href="http:// miasto.radlin.pl/ ?page_id=1266">Silne wiatry i huragany</a></li><li><a title="Zagrożenie pożarowe w lasach" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1268">Zagrożenie pożarowe w lasach</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/zimowe- utrzymanie-drog/">Zimowe utrzymanie dróg !<strong><br /></strong> </a></li></ul></li><li><a title="Informacje nieudostępnione" href="http:// miasto.radlin.pl/informacje_ nieudostepnione/ ">Informacje nieudostępnione< /a></li><li><a href="https:/ /www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 57271&amp;trejId=38" target="_blank">Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego </a></li><li><strong><a href="http:// miasto.radlin.pl/media/">Dla mediów / media relations</a> </strong></li></ul>


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 134 646

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.