OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Informacje publiczne

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 13 czerwca, 2014 @ 8:47.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie dostępnych w niniejszym serwisie informacji dot. Miasta Radlin. W przypadku nieodnalezienia szukanych informacji proszę spróbować skorzystać ze znajdującego się z prawej strony modułu wyszukiwarki oraz systemu eUrząd. Jeżeli i tym sposobem nie znajdą Państwo właściwych danych, proszę skorzystać ze wskazówek zawartych w zakładce pn. Informacje nieudostępnione.

 [su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

13 czerwca, 2014 @ 8:47Aktualna wersja
Title
Miasto Informacje publiczne
Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie dostępnych w niniejszym serwisie informacji dot. Miasta Radlin. W przypadku nieodnalezienia szukanych informacji proszę spróbować skorzystać ze znajdującego się z prawej strony modułu wyszukiwarki oraz systemu <a href="http:// eurzad.radlin.pl" target="_blank" >eUrząd</a>. Jeżeli i tym sposobem nie znajdą Państwo właściwych danych, proszę skorzystać ze wskazówek zawartych w zakładce pn. <a title="Informacje nieudostępnione" href="?page_id= 394">Informacje nieudostępnione</a>. <p>Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie dostępnych w niniejszym serwisie informacji dot. Miasta Radlin. W przypadku nieodnalezienia szukanych informacji proszę spróbować skorzystać ze znajdującego się z prawej strony modułu wyszukiwarki oraz systemu <a href="https:/ /gmradlin.peup.pl" target="_blank" >eUrząd</a>. Jeżeli i tym sposobem nie znajdą Państwo właściwych danych, proszę skorzystać ze wskazówek zawartych w zakładce pn. <a title="Informacje nieudostępnione" href="?page_id= 394">Informacje nieudostępnione< /a>.</p><p>&nbsp;</p><p><a title="Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r." href="https:/ /miasto.radlin.pl/wybory- prezydenta-rzeczypospolitej- polskiej-zarzadzone-na-dzien- 28-czerwca-2020- r/"><strong>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.</strong></ a></p><p>&nbsp; </p><ul><li><strong>O mieście</strong><ul><li><a title="Położenie" href="?page_id= 629">Położenie< /a></li><li><a href="http:// miasto.radlin.pl/podatki/ ">Podatki</a></li><li><a title="Komunikacja" href="?page_id= 637">Komunikacja< /a></li><li><a title="Historia" href="?page_id= 624">Historia< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/logo/">Logo Radlina (<em>"Radlin - miasto z sercem"</em>) </a></li></ul><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/honorowi- obywatele-radlina/">Honorowi Obywatele Radlina</a></li><li><a title="Miasto w liczbach" href="?page_id=627">Miasto w liczbach</a></li><li><a title="Biuletyn Radlin" href="?page_id= 631">"Biuletyn Radlin"</a></li><li><a title="Wykaz ulic" href="?page_id=633">Wykaz ulic</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/category/ inwestycje-miejskie/ ">Inwestycje miejskie </a></li><li><a href="http:// www.marketradlin.pl">Tereny inwestycyjne Radlina (serwis marketradlin.pl) </a></li><li><a title="Dyżury Aptek" href="?page_id= 635">Dyżury Aptek</a></li> </ul></li><li> <strong>Władze< /strong><ul><li><a title="Burmistrz" href="https:/ /miasto.radlin.pl/ burmistrz/">Burmistrz Radlina<br /> </a><ul><li><a href="https:/ /gmradlin.peup.pl/ rejestry.seam?symbol= S.0050&amp;trejId=367" target="_blank" >Zarządzenia Burmistrza Radlina</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/raporty- o-stanie-miasta/">Raporty o Stanie Miasta</a></li> </ul></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/zastepca- burmistrza/">Zastępca Burmistrza Radlina</a></li><li><a href="http:// miasto.radlin.pl/ radamiejska">Rada Miejska w Radlinie</a><ul><li><a href="http:// miasto.radlin.pl/ radamiejska/">Skład osobowy Rady Miejskiej w Radlinie</a>< /li><li><!--StartFragment--><a title="Sesje Rady Miejskiej" href="https:/ /miasto.radlin.pl/category/ sesje-rm/">Sesje Rady Miejskiej w Radlinie</a>< !--EndFragment- -></li><li><a href="https:/ /www.youtube.com/ user/MiastoRadlin" target="_blank">Transmisje z sesji</a></li> <li><!--StartFragment--><a title="Komisje" href="https:/ /miasto.radlin.pl/ komisje/">Komisje Rady Miejskiej</a> <!--EndFragment--></li><li> <!--StartFragment--><a title="Uchwały Rady Miejskiej" href="https:/ /gmradlin.peup.pl/ rejestry.seam?symbol= S.0007&amp;trejId=367" target="_blank">Uchwały Rady Miejskiej w Radlinie</a>< !--EndFragment--></li><li> <!--StartFragment--><a title="Projekty uchwał" href="https:/ /gmradlin.peup.pl/ rejestry.seam?symbol= S.BIP.8&amp;trejId=367" target="_blank">Projekty uchwał</a><!- -EndFragment- -></li><li><a title="Prawo Miejscowe" href="https:/ /gmradlin.peup.pl/ rejestry.seam?symbol= S.071&amp;trejId=367" target="_blank">Prawo Miejscowe</a></li><li><a title="Protokoły z Sesji" href="https:/ /gmradlin.peup.pl/ rejestry.seam?symbol= S.BIP.5&amp;trejId=367" target="_blank">Protokoły z sesji</a></li><li><a href="http:// miasto.radlin.pl/ oswiadczenia- majatkowe-radnych- rady-miejskiej/ ">Oświadczenia majątkowe radnych</a></li><li><a href="https:/ /gmradlin.peup.pl/ rejestry.seam?symbol= S.0003&amp;trejId= 367">Interpelacje, zapytania i wnioski radnych</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/statut- i-herb-miasta/">Statut i herb miasta </a></li></ul> </li></ul></li> </ul><p><strong>Struktura Urzędu Miasta :</strong></p><ul><li><a title="Burmistrz" href="https:/ /miasto.radlin.pl/ burmistrz/">Burmistrz Radlina</a></li><li><a title="Zastępca Burmistrza" href="?page_id= 736">Zastępca Burmistrza Radlina</a></li><li><a title="Sekretarz Miasta" href="?page_id= 738">Sekretarz Miasta Radlin</a></li><li><a title="Skarbnik Miasta" href="?page_id= 740">Skarbnik Miasta Radlin</a></li><li><a title="Radca Prawny" href="?page_id=742">Radca Prawny Miasta Radlin</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ sekretariat- burmistrza/">Sekretariat Burmistrza i Rady Miejskiej</a></li><li><a title="Urząd Stanu Cywilnego" href="?page_id=744">Urząd Stanu Cywilnego</a></li><li><a title="Wydział Edukacji i Spraw Społecznych" href="?page_id= 746">Wydział Edukacji i Spraw Społecznych< /a></li><li><a title="Referat Działalności Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych" href="?page_id= 748">Referat Działalności Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych< /a></li><li><a title="Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego" href="?page_id= 750">Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego</ a></li><li><a title="Pion Ochrony" href="?page_id=754">Pion Ochrony</a></li><li><a title="Stanowisko ds. Ochrony Danych i Kontroli Wewnętrzej" href="https:/ /miasto.radlin.pl/stanowisko- ds-ochrony-danych-i-kontroli- wewnetrzej/">Stanowisko ds. Ochrony Danych i Kontroli Wewnętrznej< /a></li><li><a title="Straż Miejska" href="?page_id=758">Straż Miejska</a></li><li><a title="Wydział Urbanistyki i Inwestycji" href="?page_id= 760">Wydział Urbanistyki i Inwestycji</a></li><li><a title="Wydział Gospodarki Komunalnej i Ekologii" href="?page_id= 762">Wydział Gospodarki Komunalnej i Ekologii</a></li><li><a title="Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa" href="?page_id= 764">Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wydzial- rozwoju-i-funduszy- zewnetrznych/">Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wydzial- organizacyjny/">Wydział Organizacyjny< /a></li><li><a title="Stanowisko ds. Informatyki" href="?page_id= 773">Stanowisko ds. Informatyki</ a></li><li><a title="Wydział Finansowy" href="?page_id= 775">Wydział Finansowy</a></li><li><a title="Referat Księgowości Budżetowej" href="?page_id= 777">Referat Księgowości Budżetowej</ a></li><li><a title="Referat Księgowości Podatkowej" href="?page_id= 779">Referat Księgowości Podatkowej</a> </li></ul><p> &nbsp;</p><ul> <li><strong>Jednostki miejskie:<br /></strong><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/miasto- 2/jednostki/urzad-miasta- radlin/">Urząd Miasta Radlin</a></li><li><a title="Przedszkole Publiczne nr 1" href="?page_id= 686">Przedszkole Publiczne nr 1 im. Gromadki Misia Uszatka</a></li><li><a title="Przedszkole Publiczne nr 2" href="?page_id= 688">Przedszkole Publiczne nr 2 im. Jasia i Małgosi </a></li><li><a title="Przedszkole Publiczne nr 3" href="?page_id= 690">Przedszkole Publiczne nr 3 im. Akademii Wesołych Bajtli</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/miasto- 2/jednostki/jednostki-oswiatowe/ sp-nr-1/">Szkoła Podstawowa nr 1 im. A. Mickiewicza</ a></li><li><a title="Zespół Szkół Sportowych" href="?page_id= 696">Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 im. KEN </a></li><li><a title="Szkoła Podstawowa nr 3" href="https:/ /miasto.radlin.pl/miasto- 2/jednostki/jednostki-oswiatowe/ szkola-podstawowa- nr-3/">Szkoła Podstawowa nr 3</a></li><li><a title="Szkoła Podstawowa nr 4" href="https:/ /miasto.radlin.pl/miasto- 2/jednostki/jednostki-oswiatowe/ szkola-podstawowa- nr-4/">Szkoła Podstawowa nr 4 im. G. Morcinka</a></li><li><a title="Ognisko Pracy Pozaszkolnej" href="?page_id= 700">Ognisko Pracy Pozaszkolnej< /a></li><li><a title="Miejski Ośrodek Kultury" href="?page_id= 667">Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie</a></li><li><a title="Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji" href="?page_id= 669">Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie</a></li><li><a title="Ośrodek Pomocy Społecznej" href="?page_id= 671">Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie</a></li><li><a title="Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" href="?page_id= 673">Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie</a></li><li><a title="Zakład Gospodarki Komunalnej" href="?page_id= 675">Zakład Gospodarki Komunalnej w Radlinie</a></li><li><a title="Miejska Biblioteka Publiczna" href="?page_id= 677">Miejska Biblioteka Publiczna w Radlinie</a></li><li><a title="Świetlica Środowiskowa ‚KOLIBA’" href="?page_id= 679">Świetlica Środowiskowa "Koliba" w Radlinie</a>< /li></ul></li> </ul><ul><li> <strong>Spółki prawa handlowego:</ strong><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/miasto- 2/jednostki/spolki-prawa- handlowego/">Radlińska Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. z o.o.</a></li> </ul></li></ul> <ul><li><strong>Dokumenty strategiczne: </strong><ul><li><a title="Statut miasta" href="?page_id=647">Statut Miasta</a></li><li><a href="http:// miasto.radlin.pl/strategia- zrownowazonego-rozwoju-na- lata-2014-2020/">Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Radlin na lata 2014-2020</a></li><li><a title="Plan zagospodarowania" href="?page_id=612">Plan zagospodarowania przestrzennego< /a></li><li><a href="http:// ops.radlin.pl/ ops/pliki/akty_ prawne/Strategia%20Rozwi%C4%85zywania%20Problem%C3%B3w%20Spo%C5%82ecznych%20w%20Radlinie%20na%20lata%202016- 2020.pdf">Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych< /a></li><li><a href="ops.radlin.pl/ ops/images/pliki/ Program%20wspierania%20rodziny%20dla%20Radlina%20na%20lata%202016%20- %202018.pdf">Program Wspierania Rodziny dla Radlina (2016-2020)</ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/wp-content/ uploads/2014/ 06/Program-Aktywności- Lokalnej-na-lata- 2016-2020.pdf">Program Aktywności Lokalnej na lata 2016-2020</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/analiza- stanu-gospodarki-odpadami- komunalnymi/">Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/program- ochrony-srodowiska-dla-gminy- radlin/">Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radlin </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ gpr/">Gminny Program Rewitalizacji Radlina </a></li><li><a title="Regulamin organizacyjny" href="?page_id= 704">Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta<br /></a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ elektromobilnosc/">Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Radlin na lata 2019 - 2035"</a> </ li></ul></li> <li><strong>Projekty unijne:</strong> <br /><a title="Projekty unijne" href="http:// miasto.radlin.pl/euro/" target="_blank">Dedykowany mikroserwis poświęcony projektom współfinansowanym ze środków UE</a><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/projekt- radlin-miasto- z-serem-dla- przedszkolaka/"><br /></a><a title="Regulamin organizacyjny" href="?page_id=704"><br /></a><br /><strong>Inne: </strong></li><li><a href="https:/ /www.eurzad.radlin.pl/ eurzad.seam?eurzadNazwa= Nabór+kandydatów+ na+stanowiska+ urzędnicze+w+ UM+Radlin%2C+ oraz+w+miejskich+ jednostkach+ org.&amp;actionMethod= eurzad.xhtml%3ApeupAgent.setEurzadMode%283%29&amp; cid=408556">NABORY NA STANOWISKA URZĘDNICZE < /a></li><li><a title="Zamówienia publiczne" href="https:/ /miasto.radlin.pl/zamowienia- publiczne/">Zamówienia publiczne</a></li><li><a href="https:/ /gmradlin.peup.pl/ rejestry.seam?symbol= KW.BIP.1&amp;trejId=367" target="_blank" >Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli</a></li><li><a title="Oświadczenia majątkowe prac. samorządowych" href="https:/ /gmradlin.peup.pl/ rejestry.seam?symbol= S.BIP.6&amp;trejId=367" target="_blank" >Oświadczenia majątkowe prac. samorządowych< /a></li><li><a title="Rejestry, ewidencje, archiwa" href="?page_id= 716">Rejestry, ewidencje, archiwa</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/petycje/ ">Petycje</a></li><li><a title="Informator podatkowy" href="?page_id= 720">Informator podatkowy</a></li><li><a title="Budowa kanalizacji w Radlinie" href="?page_id=722">Budowa kanalizacji w Radlinie</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/jakosc- wody-w-radlinie- aktualizowane- wyniki-badan/">Jakość wody w mieście (aktualizowane wyniki)</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/komunikaty- kol-lowieckich/ ">Komunikaty kół łowieckich (aktualizowane) </a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/category/ rolnictwo/">Informacje dla rolników </ a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ ograniczanie- niskiej-emisji/ ">OGRANICZANIE NISKIEJ EMISJI</a></li><li><a title="Ogłoszenia o konsultacjach społecznych" href="http:// miasto.radlin.pl/category/ ogloszenia-o- konsultacjach- spolecznych">KONSULTACJE SPOŁECZNE - ogłoszenia o konsultacjach społecznych i protokoły z przeprowadzonych konsultacji</ a></li><li><a title="Inne ogłoszenia, komunikaty, przetargi na sprzedaż nieruchomości, itd." href="https:/ /gmradlin.peup.pl/ rejestry.seam?symbol= BIP.0050-1&amp;trejId=367" target="_blank">Inne ogłoszenia, komunikaty, przetargi na sprzedaż nieruchomości, itd.</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/ogloszenia- o-sprzedazy-samochodow-sluzbowych/ ">Ogłoszenia o  sprzedaży samochodów służbowych< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/emisja- obligacji/">Wybór agenta emisji obligacji miasta Radlin</a></li><li><a title="Badanie satysfakji" href="?page_id= 730">Badanie satysfakcji</ a></li><li><a title="Dokumenty strategiczne" href="?page_id= 600">Dokumenty strategiczne< /a></li><li><a title="Oferty pracy" href="https:/ /gmradlin.peup.pl/ rejestry.seam?symbol= AK.BIP.1&amp; trejId=367">Oferty pracy</a></li><li><a title="Budżet" href="?page_id= 608">Budżet miasta / opinie RIO</a></li><li><a title="Majątek, dług i ciężary publiczne, pomoc publiczna" href="?page_id= 610">Majątek, dług i ciężary publiczne, pomoc publiczna</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/lobbing/ ">Sprawozdania z działalności lobbingowej</ a></li><li><a title="Ochrona środowiska" href="?page_id= 614">Ochrona środowiska</ a></li><li><a title="Rodzina 3+" href="?page_id= 616">Rodzina 3+</a></li><li><a title="Ogrólnopolska „Karta Dużej Rodziny”" href="https:/ /miasto.radlin.pl/ karta-duzej- rodziny/">Ogólnopolska karta dużej rodziny</a></li><li><a title="Darmowy Internet" href="?page_id= 639">Darmowy Internet</a></li><li><a title="Urzędy i instytucje" href="?page_id= 618">Urzędy i instytucje</a></li><li><a title="Organizacje pozarządowe" href="https:/ /miasto.radlin.pl/ ngo/">Organizacje pozarządowe<br /></a><ul><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/category/ male-granty/">Małe granty</a></li> </ul></li><li><a href="http:// ops.radlin.pl/ops/zmiany- w-nieodplatnej- pomocy-prawnej/ ">Nieodpłatna pomoc prawna w Radlinie (stan na 2019)</a></li><li><a href="http:// ops.radlin.pl/ ops/pliki/inne/ NPO2019.pdf"> Nieodpłatne pomoc prawna w powiecie wodzisławskim (stan na 2019 r.)</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/deklaracja- dostepnosci/">DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI< /a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/miasta- partnerskie/">Miasta partnerskie i współpraca międzynarodowa<br /></a></li><li><a title="Zarządzanie Kryzysowe" href="?page_id= 718">Zarządzanie Kryzysowe</a><ul><li><a title="Awarie i wypadki z użyciem środków toksycznych" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1239">Awarie i wypadki z użyciem środków toksycznych</ a></li><li><a title="Awarie urządzeń infrastruktury technicznej" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1242">Awarie urządzeń infrastruktury technicznej</ a></li><li><a title="Anomalia pogodowe" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1244">Anomalia pogodowe</a></li><li><a title="Awarie gazowe" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1247">Awarie gazowe</a></li><li><a title="Epidemie" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1250">Epidemie< /a></li><li><a title="Katastrofy budowlane" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1253">Katastrofy budowlane</a></li><li><a title="Katastrofy komunikacyjne" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1255">Katastrofy komunikacyjne< /a></li><li><a title="Niewypały" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1257">Niewypały< /a></li><li><a title="Pierwsza pomoc w przypadku ataku epilepsji (padaczki)" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1259">Pierwsza pomoc w przypadku ataku epilepsji (padaczki)</a></li><li><a title="Powodzie" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1261">Powodzie< /a></li><li><a title="Pożary" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1263">Pożary< /a></li><li><a title="Silne wiatry i huragany" href="http:// miasto.radlin.pl/ ?page_id=1266">Silne wiatry i huragany</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/zagrozenie- asf-afrykanski-pomor-swin/ ">Zagrożenie ASF (afrykański pomór świń)</a></li><li><a title="Zagrożenie pożarowe w lasach" href="http:// miasto.radlin.pl/?page_id= 1268">Zagrożenie pożarowe w lasach</a></li><li><a href="https:/ /miasto.radlin.pl/zimowe- utrzymanie-drog/">Zimowe utrzymanie dróg !<strong><br /></strong> </a></li></ul></li><li><a title="Informacje nieudostępnione" href="http:// miasto.radlin.pl/informacje_ nieudostepnione/ ">Informacje nieudostępnione< /a></li><li><a href="https:/ /www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 57271&amp;trejId=38" target="_blank">Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego </a></li><li><strong><a href="http:// miasto.radlin.pl/media/">Dla mediów / media relations</a> </strong></li></ul>
&nbsp;  
<ul>  
<li>O mieście  
<ul>  
<li><a title="Położenie" href="?page_id= 629">Położenie</a></li>  
<li><a title="Historia" href="?page_id= 624">Historia</a></li>  
<li><a title="Miasto w liczbach" href="?page_id=627">Miasto w liczbach</a></li>  
<li><a title="Biuletyn Radlin" href="?page_id= 631">Biuletyn Radlin</a></li>  
<li><a title="Wykaz ulic" href="?page_id=633">Wykaz ulic</a></li>  
<li><a title="Dyżury Aptek" href="?page_id= 635">Dyżury Aptek</a></li>  
<li><a title="Komunikacja" href="?page_id= 637">Komunikacja</a></li>  
<li><a title="Darmowy Internet" href="?page_id= 639">Darmowy Internet</a></li>  
</ul>  
</li>  
<li>Władze  
<ul>  
<li><a title="Burmistrz" href="?page_id= 641">Burmistrz</a>  
<ul>  
<li><a title="Statut miasta" href="http:// www.eurzad.radlin.pl/ rejestry.seam?symbol= S.0050&amp;trejId=367" target="_blank" >Zarządzenia Burmistrza</a></li>  
</ul>  
</li>  
<li><a title="Zastępca Burmistrza" href="?page_id= 643">Zastępca Burmistrza</a></li>  
<li>Rada Miejska  
<ul>  
<li><a title="Statut miasta" href="?page_id=647">Statut Miasta</a></li>  
<li><a title="Skład osobowy" href="?page_id=649">Skład osobowy</a></li>  
<li><a title="Komisje" href="?page_id= 651">Komisje</a></li>  
<li><a title="Sesje Rady Miejskiej" href="?page_id=653">Sesje Rady Miejskiej</a></li>  
<li><a title="Projekty uchwał" href="http:// www.eurzad.radlin.pl/ rejestry.seam?symbol= BRM.BIP.8&amp;trejId=367" target="_blank">Projekty uchwał</a></li>  
<li><a title="Uchwały Rady Miejskiej" href="http:// www.eurzad.radlin.pl/ rejestry.seam?symbol= BRM.0007&amp;trejId=367" target="_blank">Uchwały Rady Miejskiej</a></li>  
<li><a title="Prawo Miejscowe" href="http:// www.eurzad.radlin.pl/ rejestry.seam?symbol= BRM.071&amp;trejId=367" target="_blank">Prawo Miejscowe</a></li>  
<li><a title="Protokoły z Sesji" href="?page_id= 661">Protokoły z sesji</a></li>  
<li><a title="Oświadczenia majątkowe Radnych" href="http:// www.eurzad.radlin.pl/ rejestry.seam?symbol= BRM.BIP.7&amp;trejId=367" target="_blank" >Oświadczenia majątkowe Radnych</a></li>  
</ul>  
</li>  
</ul>  
</li>  
<li>Jednostki  
<ul>  
<li>Jednostki oświatowe  
<ul>  
<li><a title="Przedszkole Publiczne nr 1" href="?page_id= 686">Przedszkole Publiczne nr 1</a></li>  
<li><a title="Przedszkole Publiczne nr 2" href="?page_id= 688">Przedszkole Publiczne nr 2</a></li>  
<li><a title="Przedszkole Publiczne nr 3" href="?page_id= 690">Przedszkole Publiczne nr 3</a></li>  
<li><a title="Szkoła Podstawowa nr 3" href="?page_id= 692">Szkoła Podstawowa nr 3</a></li>  
<li><a title="Szkoła Podstawowa nr 4" href="?page_id= 694">Szkoła Podstawowa nr 4</a></li>  
<li><a title="Zespół Szkół Sportowych" href="?page_id= 696">Zespół Szkół Sportowych</a></li>  
<li><a title="Gimnazjum nr 1" href="?page_id= 698">Gimnazjum nr 1</a></li>  
<li><a title="Ognisko Pracy Pozaszkolnej" href="?page_id= 700">Ognisko Pracy Pozaszkolnej</a></li>  
</ul>  
</li>  
<li><a title="Miejski Ośrodek Kultury" href="?page_id= 667">Miejski Ośrodek Kultury</a></li>  
<li><a title="Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji" href="?page_id= 669">Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</a></li>  
<li><a title="Ośrodek Pomocy Społecznej" href="?page_id= 671">Ośrodek Pomocy Społecznej</a></li>  
<li><a title="Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" href="?page_id= 673">Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych</a></li>  
<li><a title="Zakład Gospodarki Komunalnej" href="?page_id= 675">Zakład Gospodarki Komunalnej</a></li>  
<li><a title="Miejska Biblioteka Publiczna" href="?page_id= 677">Miejska Biblioteka Publiczna</a></li>  
<li><a title="Świetlica Środowiskowa ‚KOLIBA’" href="?page_id= 679">Świetlica Środowiskowa 'KOLIBA'</a></li>  
<li><a title="Spółki prawa handlowego" href="?page_id= 681">Spółki prawa handlowego</a></li>  
</ul>  
</li>  
<li><a title="Projekty unijne" href="?page_id= 598">Projekty unijne</a></li>  
<li><a title="Dokumenty strategiczne" href="?page_id= 600">Dokumenty strategiczne</a></li>  
<li><a title="Oświadczenia majątkowe prac. samorządowych" href="http:// www.eurzad.radlin.pl/ rejestry.seam?symbol= BRM.BIP.6&amp;trejId=367" target="_blank" >Oświadczenia majątkowe prac. samorządowych</a></li>  
<li><a title="Wybory" href="?page_id= 604">Wybory</a></li>  
<li><a title="Oferty pracy" href="http:// www.eurzad.radlin.pl/ rejestry.seam?symbol= AK.BIP.1&amp; trejId=367">Oferty pracy</a></li>  
<li><a title="Budżet" href="?page_id= 608">Budżet miasta</a></li>  
<li><a title="Majątek, dług i ciężary publiczne, pomoc publiczna" href="?page_id= 610">Majątek, dług i ciężary publiczne, pomoc publiczna</a></li>  
<li><a title="Plan zagospodarowania" href="?page_id=612">Plan zagospodarowania</a></li>  
<li><a title="Ochrona środowiska" href="?page_id= 614">Ochrona środowiska</a></li>  
<li><a title="Rodzina 3+" href="?page_id= 616">Rodzina 3+</a></li>  
<li><a title="Urzędy i instytucje" href="?page_id= 618">Urzędy i instytucje</a></li>  
<li><a title="1% podatku dla Radlina!" href="?page_id=620">1% podatku dla Radlina!</a></li>  
<li><a title="Galeria" href="?page_id= 622">Galeria</a></li>  
<li><a title="Tereny inwestycyjne" href="http:// marketradlin.pl" target="_blank">Tereny inwestycyjne</a></li>  
</ul>  


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 159 209

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.