OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Kultura, sport, turystyka, oświata

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 27 marca, 2018 @ 8:47.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Wybierz sprawę

Zaszeregowanie obiektu turystycznego do kategorii pole biwakowe i wpisanie go do ewidencji

 

Zgłaszanie zmian do ewidencji pól biwakowych

 

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

 

Zgłaszanie zmian do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

 

Nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego

 

Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

 

Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego

 

Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne

 

Wykreślenie wpisu z ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne

 

Zawiadomienie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego

 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego

 

Zgłoszenie wpisu zmian/wykreślenia w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

 

Zmiany we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"]
  • Wersja utworzona dnia 27 marca, 2018 @ 8:47 przez Patryk Matuszczyk
  • Wersja utworzona dnia 22 marca, 2018 @ 14:45 przez Patryk Matuszczyk
[printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

Brak różnic pomiędzy wersją strony utworzoną dnia 27 marca, 2018 @ 8:47 a aktualną wersją dokumentu.

Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 667

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.