OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

Kultura, sport, turystyka, oświata

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 22 marca, 2018 @ 14:45.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.


Zaszeregowanie obiektu turystycznego do kategorii pole biwakowe i wpisanie go do ewidencji

 

Zgłaszanie zmian do ewidencji pól biwakowych

 

Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

 

Zgłaszanie zmian do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

 

Nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 

Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego

 

Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

 

Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego

 

Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne

 

Wykreślenie wpisu z ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne

 

Zawiadomienie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego

 

Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego

 

Zgłoszenie wpisu zmian/wykreślenia w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

 

Zmiany we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"]
  • Wersja utworzona dnia 27 marca, 2018 @ 8:47 przez Patryk Matuszczyk
  • Wersja utworzona dnia 22 marca, 2018 @ 14:45 przez Patryk Matuszczyk
[printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

22 marca, 2018 @ 14:45Aktualna wersja
  <p id = "Title" >
  Wybierz sprawę
  </p>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42520&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42520&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Zaszeregowanie obiektu turystycznego do kategorii pole biwakowe i wpisanie go do ewidencji Zaszeregowanie obiektu turystycznego do kategorii pole biwakowe i wpisanie go do ewidencji
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42522&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42522&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Zgłaszanie zmian do ewidencji pól biwakowych Zgłaszanie zmian do ewidencji pól biwakowych
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42519&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42519&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42521&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42521&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Zgłaszanie zmian do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie Zgłaszanie zmian do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 31056&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 31056&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 26734&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 26734&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42492&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42492&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego Prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42493&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42493&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42494&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42494&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 5405&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 5405&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 5406&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 5406&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Wykreślenie wpisu z ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne Wykreślenie wpisu z ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42496&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 42496&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Zawiadomienie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego Zawiadomienie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 31055&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 31055&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego Zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 51177&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 51177&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Zgłoszenie wpisu zmian/wykreślenia w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych Zgłoszenie wpisu zmian/wykreślenia w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
</p> </p>
</div> </div>
<div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div>
<div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 26736&trejId=38'" class="pointer"> <div id="Button" onclick="location.href = 'https://www.sekap.pl/ katalogstartk.seam?id= 26736&trejId=38'" class="pointer">
<p id="Informacja2"> <p id="Informacja2">
Zmiany we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną Zmiany we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną
</p> </p>
</div> </div>


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 668

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.