OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 21 października, 2016 @ 10:23.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.Urząd Miasta Radlin ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin – +48 324590200 – info@radlin.pl

REGON: Miasto Radlin 276258658 / Urząd Miasta 273359940

NIP: 6471897211

Rachunek Bankowy: 96 8470 0001 2001 0042 2365 0001

Godziny urzędowania:

Poniedziałek od 7:30 do 15:30

Wtorek od 7:30 do 17:00

Środa od 7:30 do 15:30

Czwartek od 7:30 do 15:30

Piątek od 7:30 do 14:00

Szczegółowy spis telefonów:

324590200  – Informacja

324590205 – Faks

324590224 – Urodzenia, małżeństwa, zgony, akta stanu cywilnego

324590230 – Dowody osobiste, meldunki, wybory, sprawy obywatelskie

324590267 – Dodatki mieszkaniowe, przydział lokali

324590269 – Działalność gospodarcza

324590221 – Zamówienia publiczne (przetargi)

324590253 – Mapy, kartografia, rolnictwo, leśnictwo

324590250, 32 4590262 – Budownictwo, architektura, urbanistyka

324590251 – Gospodarka komunalna, komunikacja, drogownictwo i transport

324590266 – Odpady, ekologia

324590238 – Edukacja i sprawy społeczne

324590241 – Promocja, współpraca z organizacjami pozarządowymi,

32 4590241 – Polityka informacyjna, kontakt z mediami, public relations,

32 4590241 – Redakcja “Biuletynu Radlin”

32 4590247 – Fundusze zewnętrzne, projekty unijne, dokumenty strategiczne miasta

324590202 – Sekretariat Burmistrza

324590223, 32 4590242 – Podatki i opłaty

324590243, 32 4590228, 32 4590227 – Księgowość

324590209 – Obsługa radnych i sesji Rady Miejskiej

324590212 – Kadry

324590220 – Sekretarz Miasta

324590214 – Skarbnik Miasta

324568210 – Straż Miejska

Zachęcamy do używania formularza kontaktowego.

Wiadomości wysłane tą metodą trafiają bezpośrednio do kancelarii Urzędu.

Imię lub imię i nazwisko (pole wymagane)

Adres e-mail (pole wymagane)

Temat

Treść wiadomości[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

21 października, 2016 @ 10:23Aktualna wersja
[pw_map address="50.04738114868718, 18.47388355473936"][hr gap="55"][row][col w="12"]  
<div class="text-center">[i class="fa-map-marker fa-fw"]<strong> Urząd Miasta Radlin ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin - [i class="fa-phone fa-fw"] +48 324590200 - [i class="fa-envelope fa-fw"] <a href="mailto: info@radlin.pl" >info@radlin.pl< /a></strong></div> <p>[pw_map address="50.04738114868718, 18.47388355473936"][hr gap="55"][row][col w="12"]</p><div class="text-center">[i class="fa-map-marker fa-fw"]<strong> Urząd Miasta Radlin ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin - [i class="fa-phone fa-fw"] +48 324590200 - [i class="fa-envelope fa-fw"] <a href="mailto: info@radlin.pl" >info@radlin.pl< /a></strong>< /div><p>[/col][/row]</p><p style="text-align: left;">REGON: Miasto Radlin 276258658 / Urząd Miasta 273359940</p><p style="text-align: left;"><strong> NIP:</strong> 6471897211</p><p style="text-align: left;"><strong>Rachunki bankowe:</strong> </p><p><strong>30 8436 0003 0000 0026 8038 0001 –</strong> konto dochodów - na które należy dokonywać wpłat z tytułu: podatków od osób prawnych i podatków od środków transportowych, opłaty skarbowej, koncesji alkoholowych, dzierżaw, kar umownych, mandatów, odszkodowań, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wydanie zaświadczeń, sporządzenie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, za wieczyste użytkowanie gruntów itp. Uwaga! Podatki od osób fizycznych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w otrzymanych decyzjach</p> <p><strong><span style="color: #000000;">79 8436 0003 0000 0026 8037 0001</span> –</strong> konto organu – na które należy dokonywać wpłat z tytułu: dotacji, subwencji, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe dot. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Miasta, opłat za udostępnianie danych osobowych, opłat za duplikat lub drugą formę Karty Dużej Rodziny</p><p> <strong><span style="color: #000000;">23 8436 0003 0000 0026 8038 0030</span> –</strong> konto depozyty – na które należy dokonywać wpłat z tytułu: wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów.</p><p style="text-align: left;"><b>Godziny urzędowania:</b></p><p style="text-align: left;">Poniedziałek od 7:30 do 15:30</p><p style="text-align: left;">Wtorek od 7:30 do 17:00</p><p style="text-align: left;">Środa od 7:30 do 15:30</p><p style="text-align: left;">Czwartek od 7:30 do 15:30</p><p style="text-align: left;">Piątek od 7:30 do 14:00</p><p style="text-align: left;"><b>Szczegółowy spis telefonów:</b></p><p style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">324590200  - <a href="mailto: info@radlin.pl" >Informacja</a></p><p style="text-align: left;">324590205 - Faks</p><p style="text-align: left;">324590224 - <a href="mailto: usc@radlin.pl">Urodzenia, małżeństwa, zgony, akta stanu cywilnego</a></p><p style="text-align: left;">324590230 - <a href="mailto: so@radlin.pl">Dowody osobiste, meldunki, wybory, sprawy obywatelskie</a></p><p style="text-align: left;">324590267 - <a href="mailto: j.sobik@radlin.pl">Dodatki mieszkaniowe, przydział lokali</a></p><p style="text-align: left;">324590269 - <a href="mailto: j.sobik@radlin.pl" >Działalność gospodarcza</a></p><p style="text-align: left;">324590221 - <a href="mailto: zamowienia@radlin.pl" >Zamówienia publiczne (przetargi)</a></p><p style="text-align: left;">324590253 - <a href="mailto: geodezja@radlin.pl">Mapy, kartografia, rolnictwo, leśnictwo</a></p><p style="text-align: left;">324590250, 32 4590262 - <a href="mailto: architektura@radlin.pl" >Budownictwo, architektura, urbanistyka</a></p><p style="text-align: left;">324590251 - <a href="mailto: gke@radlin.pl">Gospodarka komunalna, komunikacja, drogownictwo i transport</a></p><p style="text-align: left;">324590266 - <a href="mailto: gke@radlin.pl">Odpady, ekologia</a></p><p style="text-align: left;">324590238 - <a href="mailto: edukacja@radlin.pl">Edukacja i sprawy społeczne</a></p><p style="text-align: left;">324590241 - <a href="mailto: referatrozwoju@radlin.pl">Promocja, współpraca z organizacjami pozarządowymi, </a></p><p style="text-align: left;">32 4590241 - <a href="mailto: biuletyn@radlin.pl">Polityka informacyjna, kontakt z mediami, public relations, </a></p><p style="text-align: left;">32 4590241 - <a href="mailto: biuletyn@radlin.pl">Redakcja "Biuletynu Radlin"</a></p><p style="text-align: left;">32 4590235 - <a title="Stanowisko ds. Ochrony Danych i Kontroli Wewnętrzej" href="https:/ /miasto.radlin.pl/stanowisko- ds-ochrony-danych-i-kontroli- wewnetrzej/">Inspektor Ochrony Danych, kontrola wewnętrzna</a></p><p style="text-align: left;">32 4590247 - <a href="mailto: fundusze@radlin.pl">Fundusze zewnętrzne, projekty unijne, dokumenty strategiczne miasta</a></p><p style="text-align: left;">324590202 - <a href="mailto: sekretariat@radlin.pl" >Sekretariat Burmistrza</a></p><p style="text-align: left;">324590223, 32 4590242 - <a href="mailto: podatki@radlin.pl">Podatki i opłaty</a></p><p style="text-align: left;">324590243, 32 4590228, 32 4590227 - <a href="mailto: budzet@radlin.pl" >Księgowość</a></p><p style="text-align: left;">324590209 - <a href="mailto: biurorady@radlin.pl">Obsługa radnych i sesji Rady Miejskiej</a></p><p style="text-align: left;">324590212 - <a href="mailto: ak@radlin.pl" >Kadry</a></p><p style="text-align: left;">324590220 - <a href="mailto: sekretarz@radlin.pl">Sekretarz Miasta</a></p><p style="text-align: left;">324590214 - <a href="mailto: skarbnik@radlin.pl">Skarbnik Miasta</a></p><p style="text-align: left;">324568210 - <a href="mailto: stm@radlin.pl">Straż Miejska</a></p><p style="text-align: left;"> </p><p style="text-align: left;"><strong>KONTAKT DLA MEDIÓW / MEDIA RELATIONS:</strong> <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/media/" >https://miasto.radlin.pl/ media/</a></p><p style="text-align: left;">[col w="12"]</p>
[/col][/row]  
<p style="text-align: left;">REGON: Miasto Radlin 276258658 / Urząd Miasta 273359940</p>  
<p style="text-align: left;"><strong> NIP:</strong> 6471897211</p>  
<p style="text-align: left;"><strong>Rachunek Bankowy:</strong> 96 8470 0001 2001 0042 2365 0001</p>  
<p style="text-align: left;"><b>Godziny urzędowania:</b></p>  
<p style="text-align: left;">Poniedziałek od 7:30 do 15:30</p>  
<p style="text-align: left;">Wtorek od 7:30 do 17:00</p>  
<p style="text-align: left;">Środa od 7:30 do 15:30</p>  
<p style="text-align: left;">Czwartek od 7:30 do 15:30</p>  
<p style="text-align: left;">Piątek od 7:30 do 14:00</p>  
<p style="text-align: left;"><b>Szczegółowy spis telefonów:</b></p>  
<p style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">324590200  - <a href="mailto: info@radlin.pl" >Informacja</a></p>  
<p style="text-align: left;">324590205 - Faks</p>  
<p style="text-align: left;">324590224 - <a href="mailto: usc@radlin.pl">Urodzenia, małżeństwa, zgony, akta stanu cywilnego</a></p>  
<p style="text-align: left;">324590230 - <a href="mailto: so@radlin.pl">Dowody osobiste, meldunki, wybory, sprawy obywatelskie</a></p>  
<p style="text-align: left;">324590267 - <a href="mailto: j.sobik@radlin.pl">Dodatki mieszkaniowe, przydział lokali</a></p>  
<p style="text-align: left;">324590269 - <a href="mailto: j.sobik@radlin.pl" >Działalność gospodarcza</a></p>  
<p style="text-align: left;">324590221 - <a href="mailto: zamowienia@radlin.pl" >Zamówienia publiczne (przetargi)</a></p>  
<p style="text-align: left;">324590253 - <a href="mailto: geodezja@radlin.pl">Mapy, kartografia, rolnictwo, leśnictwo</a></p>  
<p style="text-align: left;">324590250, 32 4590262 - <a href="mailto: architektura@radlin.pl" >Budownictwo, architektura, urbanistyka</a></p>  
<p style="text-align: left;">324590251 - <a href="mailto: gke@radlin.pl">Gospodarka komunalna, komunikacja, drogownictwo i transport</a></p>  
<p style="text-align: left;">324590266 - <a href="mailto: gke@radlin.pl">Odpady, ekologia</a></p>  
<p style="text-align: left;">324590238 - <a href="mailto: edukacja@radlin.pl">Edukacja i sprawy społeczne</a></p>  
<p style="text-align: left;">324590241 - <a href="mailto: referatrozwoju@radlin.pl">Promocja, współpraca z organizacjami pozarządowymi, </a></p>  
<p style="text-align: left;">32 4590241 - <a href="mailto: marekgajda@radlin.pl">Polityka informacyjna, kontakt z mediami, public relations, </a></p>  
<p style="text-align: left;">32 4590241 - <a href="mailto: biuletyn@radlin.pl">Redakcja "Biuletynu Radlin"</a></p>  
<p style="text-align: left;">32 4590247 - <a href="mailto: fundusze@radlin.pl">Fundusze zewnętrzne, projekty unijne, dokumenty strategiczne miasta</a></p>  
<p style="text-align: left;">324590202 - <a href="mailto: sekretariat@radlin.pl" >Sekretariat Burmistrza</a></p>  
<p style="text-align: left;">324590223, 32 4590242 - <a href="mailto: podatki@radlin.pl">Podatki i opłaty</a></p>  
<p style="text-align: left;">324590243, 32 4590228, 32 4590227 - <a href="mailto: budzet@radlin.pl" >Księgowość</a></p>  
<p style="text-align: left;">324590209 - <a href="mailto: biurorady@radlin.pl">Obsługa radnych i sesji Rady Miejskiej</a></p>  
<p style="text-align: left;">324590212 - <a href="mailto: ak@radlin.pl" >Kadry</a></p>  
<p style="text-align: left;">324590220 - <a href="mailto: sekretarz@radlin.pl">Sekretarz Miasta</a></p>  
<p style="text-align: left;">324590214 - <a href="mailto: skarbnik@radlin.pl">Skarbnik Miasta</a></p>  
<p style="text-align: left;">324568210 - <a href="mailto: stm@radlin.pl">Straż Miejska</a></p>  
<p style="text-align: left;">[row][col w="12"]</p>  
<h3 style="text-align: left;">Zachęcamy do używania formularza kontaktowego.</h3>  
<p style="text-align: left;">[lead]Wiadomości wysłane tą metodą trafiają bezpośrednio do kancelarii Urzędu.[/lead][/col][col w="1"][/col][col w="10"][contact-form-7 id="160" title="Contact form 1"][/col][col w="1"][/col][/row]</p>  


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 78 561

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.