OFICJALNA STRONA I BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ MIASTA RADLIN

UWAGA: To jest wersja strony utworzona dnia 9 czerwca, 2014 @ 14:02.
Poniżej
można sprawdzić różnice między wersjami.Urząd Miasta Radlin ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin – +48 324590200 – info@radlin.pl


REGON:
Miasto Radlin 276258658 / Urząd Miasta 273359940
NIP: 6471897211
Rachunek Bankowy: 96 8470 0001 2001 0042 2365 0001Godziny urzędowania:
Poniedziałek od 7:30 do 15:30
Wtorek od 7:30 do 17:00
Środa od 7:30 do 15:30
Czwartek od 7:30 do 15:30
Piątek od 7:30 do 14:00Szczegółowy spis telefonów:
32 4590200 Informacja
32 4590205 FAX
32 4590202 Sekretariat Burmistrza
32 4590209 Biuro Rady Miejskiej
32 4590224 Urząd Stanu Cywilnego
32 4568210 Straż Miejska
32 4590212 Ref. Administracyjno-Kadrowy
32 4590267 Stanowisko ds. Lokalowo-Mieszkaniowych
32 4590269 Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej
32 4590221 Ref. Prawny i Zamówień Publicznych
32 4590230 Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
32 4590231 Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
32 4590244 Zarządzanie Kryzysowe
32 4590234 Stanowisko ds. Informatyki
32 4590220 Sekretarz Miasta
32 4590214 Skarbnik Miasta
32 4590223 Ref. Księgowości Podatkowej
32 4590242 Ref. Księgowości Podatkowej
32 4590243 Ref. Księgowości Budżetowej – Księgowość
32 4590227 Ref. Księgowości Budżetowej – Płace
32 4590228 Ref. Księgowości Budżetowej – Sprawozdawczość
32 4590253 Ref. Gospodarki Nieruch., Rolnictwa i Leśnictwa
32 4590250 Wydział Urbanistyki i Inwestycji
32 4590262 Wydział Urbanistyki i Inwestycji
32 4590206 Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych
32 4590251 Wydz. Gosp. Komunalnej i Ekologii – Drogi, kanalizacje
32 4590266 Wydz. Gosp. Komunalnej i Ekologii – Ekologia
32 4590241 Referat Rozwoju (Gminne Centrum Informacji)
32 4590246 Referat Rozwoju

Zachęcamy do używania formularza kontaktowego.

Wiadomości wysłane tą metodą trafiają bezpośrednio do kancelarii Urzędu.

Imię lub imię i nazwisko (pole wymagane)

Adres e-mail (pole wymagane)

Temat

Treść wiadomości[su_accordion] [su_spoiler title="Rejestr zmian dokumentu"] [printfriendly][/su_spoiler] [/su_accordion]


Porównanie wersji:

9 czerwca, 2014 @ 14:02Aktualna wersja
[pw_map address="50.04738114868718, 18.47388355473936"][hr gap="55"][row][col w="12"]  
<div class="text-center">[i class="fa-map-marker fa-fw"]<strong> Urząd Miasta Radlin ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin - [i class="fa-phone fa-fw"] +48 324590200 - [i class="fa-envelope fa-fw"] <a href="mailto: info@radlin.pl" >info@radlin.pl< /a></strong></div> <p>[pw_map address="50.04738114868718, 18.47388355473936"][hr gap="55"][row][col w="12"]</p><div class="text-center">[i class="fa-map-marker fa-fw"]<strong> Urząd Miasta Radlin ul. Józefa Rymera 15, 44-310 Radlin - [i class="fa-phone fa-fw"] +48 324590200 - [i class="fa-envelope fa-fw"] <a href="mailto: info@radlin.pl" >info@radlin.pl< /a></strong>< /div><p>[/col][/row]</p><p style="text-align: left;">REGON: Miasto Radlin 276258658 / Urząd Miasta 273359940</p><p style="text-align: left;"><strong> NIP:</strong> 6471897211</p><p style="text-align: left;"><strong>Rachunki bankowe:</strong> </p><p><strong>30 8436 0003 0000 0026 8038 0001 –</strong> konto dochodów - na które należy dokonywać wpłat z tytułu: podatków od osób prawnych i podatków od środków transportowych, opłaty skarbowej, koncesji alkoholowych, dzierżaw, kar umownych, mandatów, odszkodowań, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat za wydanie zaświadczeń, sporządzenie map, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, za wieczyste użytkowanie gruntów itp. Uwaga! Podatki od osób fizycznych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunki indywidualne wskazane w otrzymanych decyzjach</p> <p><strong><span style="color: #000000;">79 8436 0003 0000 0026 8037 0001</span> –</strong> konto organu – na które należy dokonywać wpłat z tytułu: dotacji, subwencji, dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe dot. udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu Miasta, opłat za udostępnianie danych osobowych, opłat za duplikat lub drugą formę Karty Dużej Rodziny</p><p> <strong><span style="color: #000000;">23 8436 0003 0000 0026 8038 0030</span> –</strong> konto depozyty – na które należy dokonywać wpłat z tytułu: wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów.</p><p style="text-align: left;"><b>Godziny urzędowania:</b></p><p style="text-align: left;">Poniedziałek od 7:30 do 15:30</p><p style="text-align: left;">Wtorek od 7:30 do 17:00</p><p style="text-align: left;">Środa od 7:30 do 15:30</p><p style="text-align: left;">Czwartek od 7:30 do 15:30</p><p style="text-align: left;">Piątek od 7:30 do 14:00</p><p style="text-align: left;"><b>Szczegółowy spis telefonów:</b></p><p style="margin-bottom: 0cm; text-align: left;">324590200  - <a href="mailto: info@radlin.pl" >Informacja</a></p><p style="text-align: left;">324590205 - Faks</p><p style="text-align: left;">324590224 - <a href="mailto: usc@radlin.pl">Urodzenia, małżeństwa, zgony, akta stanu cywilnego</a></p><p style="text-align: left;">324590230 - <a href="mailto: so@radlin.pl">Dowody osobiste, meldunki, wybory, sprawy obywatelskie</a></p><p style="text-align: left;">324590267 - <a href="mailto: j.sobik@radlin.pl">Dodatki mieszkaniowe, przydział lokali</a></p><p style="text-align: left;">324590269 - <a href="mailto: j.sobik@radlin.pl" >Działalność gospodarcza</a></p><p style="text-align: left;">324590221 - <a href="mailto: zamowienia@radlin.pl" >Zamówienia publiczne (przetargi)</a></p><p style="text-align: left;">324590253 - <a href="mailto: geodezja@radlin.pl">Mapy, kartografia, rolnictwo, leśnictwo</a></p><p style="text-align: left;">324590250, 32 4590262 - <a href="mailto: architektura@radlin.pl" >Budownictwo, architektura, urbanistyka</a></p><p style="text-align: left;">324590251 - <a href="mailto: gke@radlin.pl">Gospodarka komunalna, komunikacja, drogownictwo i transport</a></p><p style="text-align: left;">324590266 - <a href="mailto: gke@radlin.pl">Odpady, ekologia</a></p><p style="text-align: left;">324590238 - <a href="mailto: edukacja@radlin.pl">Edukacja i sprawy społeczne</a></p><p style="text-align: left;">324590241 - <a href="mailto: referatrozwoju@radlin.pl">Promocja, współpraca z organizacjami pozarządowymi, </a></p><p style="text-align: left;">32 4590241 - <a href="mailto: biuletyn@radlin.pl">Polityka informacyjna, kontakt z mediami, public relations, </a></p><p style="text-align: left;">32 4590241 - <a href="mailto: biuletyn@radlin.pl">Redakcja "Biuletynu Radlin"</a></p><p style="text-align: left;">32 4590235 - <a title="Stanowisko ds. Ochrony Danych i Kontroli Wewnętrzej" href="https:/ /miasto.radlin.pl/stanowisko- ds-ochrony-danych-i-kontroli- wewnetrzej/">Inspektor Ochrony Danych, kontrola wewnętrzna</a></p><p style="text-align: left;">32 4590247 - <a href="mailto: fundusze@radlin.pl">Fundusze zewnętrzne, projekty unijne, dokumenty strategiczne miasta</a></p><p style="text-align: left;">324590202 - <a href="mailto: sekretariat@radlin.pl" >Sekretariat Burmistrza</a></p><p style="text-align: left;">324590223, 32 4590242 - <a href="mailto: podatki@radlin.pl">Podatki i opłaty</a></p><p style="text-align: left;">324590243, 32 4590228, 32 4590227 - <a href="mailto: budzet@radlin.pl" >Księgowość</a></p><p style="text-align: left;">324590209 - <a href="mailto: biurorady@radlin.pl">Obsługa radnych i sesji Rady Miejskiej</a></p><p style="text-align: left;">324590212 - <a href="mailto: ak@radlin.pl" >Kadry</a></p><p style="text-align: left;">324590220 - <a href="mailto: sekretarz@radlin.pl">Sekretarz Miasta</a></p><p style="text-align: left;">324590214 - <a href="mailto: skarbnik@radlin.pl">Skarbnik Miasta</a></p><p style="text-align: left;">324568210 - <a href="mailto: stm@radlin.pl">Straż Miejska</a></p><p style="text-align: left;"> </p><p style="text-align: left;"><strong>KONTAKT DLA MEDIÓW / MEDIA RELATIONS:</strong> <a href="https:/ /miasto.radlin.pl/media/" >https://miasto.radlin.pl/ media/</a></p><p style="text-align: left;">[col w="12"]</p>
[/col][/row]  
<p style="text-align: center;"><strong>  
REGON:</strong> Miasto Radlin 276258658 / Urząd Miasta 273359940  
<strong>NIP:</strong> 6471897211  
<strong>Rachunek Bankowy:</strong> 96 8470 0001 2001 0042 2365 0001</p>  
<p style="text-align: center;"><br/ ><br/><b>Godziny urzędowania:</b>  
Poniedziałek od 7:30 do 15:30  
Wtorek od 7:30 do 17:00  
Środa od 7:30 do 15:30  
Czwartek od 7:30 do 15:30  
Piątek od 7:30 do 14:00</p>  
<p style="text-align: center;"><br/ ><br/><b>Szczegółowy spis telefonów:</b>  
32 4590200 Informacja  
32 4590205 FAX  
32 4590202 Sekretariat Burmistrza  
32 4590209 Biuro Rady Miejskiej  
32 4590224 Urząd Stanu Cywilnego  
32 4568210 Straż Miejska  
32 4590212 Ref. Administracyjno-Kadrowy  
32 4590267 Stanowisko ds. Lokalowo-Mieszkaniowych  
32 4590269 Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej  
32 4590221 Ref. Prawny i Zamówień Publicznych  
32 4590230 Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  
32 4590231 Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  
32 4590244 Zarządzanie Kryzysowe  
32 4590234 Stanowisko ds. Informatyki  
32 4590220 Sekretarz Miasta  
32 4590214 Skarbnik Miasta  
32 4590223 Ref. Księgowości Podatkowej  
32 4590242 Ref. Księgowości Podatkowej  
32 4590243 Ref. Księgowości Budżetowej - Księgowość  
32 4590227 Ref. Księgowości Budżetowej - Płace  
32 4590228 Ref. Księgowości Budżetowej - Sprawozdawczość  
32 4590253 Ref. Gospodarki Nieruch., Rolnictwa i Leśnictwa  
32 4590250 Wydział Urbanistyki i Inwestycji  
32 4590262 Wydział Urbanistyki i Inwestycji  
32 4590206 Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych  
32 4590251 Wydz. Gosp. Komunalnej i Ekologii - Drogi, kanalizacje  
32 4590266 Wydz. Gosp. Komunalnej i Ekologii - Ekologia  
32 4590241 Referat Rozwoju (Gminne Centrum Informacji)  
32 4590246 Referat Rozwoju<br/><br/></p>  
[row][col w="12"]  
<h3>Zachęcamy do używania formularza kontaktowego.</h3>  
[lead]Wiadomości wysłane tą metodą trafiają bezpośrednio do kancelarii Urzędu.[/lead][/col][col w="1"][/col][col w="10"][contact-form-7 id="160" title="Contact form 1"][/col][col w="1"][/col][/row]  


Wyjaśnienie: Znajdujące się powyżej porównania wersji znaczniki oznaczone jako "su_accordion" i "su_spoiler..." oraz treść pomiędzy nimi (robocza lista wersji) wyświetlone zostały tylko w celach technicznych i nie stanowią cześć dokumentu.

Liczba odwiedzin niniejszej strony: 78 368

Oficjalna strona i Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Radlin / Realizacja: Urząd Miasta Radlin

Instrukcja obsługi / Redakcja

Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015.